Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Budowa lub przebudowa przyłączy/urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Wniosek na opracowanie informacji technicznej, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 68 KB
 2. Wniosek na opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 151 KB
 3. Wniosek na opracowanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego/zmiany lokalizacji wodomierza głównego/wymiany wodomierza głównego, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 90 KB
 4. Wniosek na zaopiniowanie usytuowania tras przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 133 KB
 5. Wniosek zmiany warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 144 KB
 6. Wniosek na opracowanie informacji/ warunków technicznych odprowadzania wody z odwadnianego wykopu, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 143 KB

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

 1. Zlecenie na uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 139 KB
 2. Zlecenie na uzgodnienie dokumentacji technicznej dot. sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej albo pompowni ścieków, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 134 KB
 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, otworzy się w nowej stronie pdf dokument PDF, 115 KB
 4. Wniosek o wyrażenie zgody na jednoczesność wykonania robót , otworzy się w nowej stronie pdfdokument PDF, 38 KB

NADZÓR NAD BUDOWĄ PRZYŁĄCZA

Pliki PDF:

 1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza, dokument PDF, 463 KB (Wzór uzupełnionego Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza, dokument PDF 226 KB)
 2. Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, dokument PDF, 431 KB (Wzór uzupełnionego Protokołu kontroli i odbioru przyłącza wodociągowego, dokument PDF 289 KB)
 3. Szkic powykonawczy przyłączy wodociągowych, dokument PDF, 207 KB (Wzór uzupełnionego Szkicu powykonawczego przyłącza wodociągowego, dokument PDF 232 KB)
 4. Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego, dokument PDF, 270 KB (Wzór uzupełnionego Protokołu kontroli i odbioru przyłącza kanalizacyjnego, dokument PDF 273 KB)
 5. Szkic powykonawczy przyłączy kanalizacyjnych, dokument PDF, 204 KB (Wzór uzupełnionego Szkicu powykonawczego przyłącza kanalizacyjnego, dokument PDF 272 KB)
 6. Protokół odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, dokument PDF, 188 KB (Wzór uzupełnionego Protokołu odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, dokument PDF 145 KB)
 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Inwestora, dokument PDF, 82 KB

Pliki Interaktywne - WORD:

 1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza, dokument WORD, 63 KB
 2. Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, dokument WORD, 52 KB
 3. Szkic powykonawczy przyłączy wodociągowych, dokument WORD, 46 KB
 4. Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego, dokument WORD, 59 KB 
 5. Szkic powykonawczy przyłączy kanalizacyjnych, dokument WORD, 50 KB
 6. Protokół odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, dokument WORD, 44 KB 
 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Inwestora, dokument WORD, 36 KB

NADZÓR NAD BUDOWĄ URZĄDZEŃ

Plik PDF:

 1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, dokument PDF, 168 KB
 2. Karta weryfikacji dokumentów, dokument PDF, 116 KB
 3. Protokół odbioru technicznego urządzenia wodociągowego, dokument PDF, 124 KB
 4. Protokół odbioru technicznego urządzenia kanalizacyjnego, dokument PDF, 120 KB

Pliki Interaktywne - WORD:

 1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, dokument WORD, 56 KB 
 2. Karta weryfikacji dokumentów, dokument WORD, 40 KB
 3. Protokół odbioru technicznego urządzenia wodociągowego, dokument WORD, 52 KB 
 4. Protokół odbioru technicznego urządzenia kanalizacyjnego, dokument WORD, 48 KB 
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a