Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Zgłoś awarię lub reklamację 

Awarię możesz zgłosić dzwoniąc pod bezpłatny, czynny całą dobę numer Pogotowia Wodociągowo - Kanalizacyjnego: 994

Reklamację usług świadczonych przez naszą Spółkę przekaż:

 • telefonicznie: nr infolinii 22 445 50 00 (poniedziałek 7:00 - 17:00, wtorek-piątek 7:00 - 16:00);
 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
 • listownie na jeden z adresów MPWIK w m. st. Warszawie S.A.:
  pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
 • poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: dok@mpwik.com.pl;
 • poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) dodając zgłoszenie w zakładce Korespondencja (tylko dla Odbiorców Usług MPWiK)

Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych podczas składania reklamacji

Dlaczego Twoje dane są przetwarzane ?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby rozpatrzyć złożoną reklamację.

Kto administruje Twoimi danymi ?

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5.
 • Na pytania dotyczące przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw odpowie Inspektor  Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Kontakt: email: iodo@mpwik.com.pl lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, pl. Starynkiewicza 5, 00-015 Warszawa.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane ?

Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia i przygotowania odpowiedzi na złożoną reklamację i jest wymagane przepisami prawa [1]. Jeśli nie podasz swoich danych nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi na reklamację.

Skąd mamy Twoje dane ?

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w momencie składania reklamacji do Spółki,  a w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem strony Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, pozyskaliśmy je od uprawnionego podmiotu tj. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane ?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji reklamacji. Po tym czasie dane będą przechowywane w archiwum, przez okresy wskazane w Instrukcji Kancelaryjnej  administratora, którą zobowiązany jest stosować na mocy prawa[2]  tj. w przypadku reklamacji na  jakość wody oraz skargi, wniosku i reklamacji odesłanych do załatwienia innym podmiotom, nie dłużej niż 5 lat. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi informatyczne, pocztowe;
 • podmioty, którym administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa, na udokumentowany wniosek.

Jakie masz  prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych ?

 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w niektórych przypadkach prawo usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia 606 950 000), gdy uznasz, że Spółka przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem.

[1] Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE - zwanym w skrócie RODO, informujemy, iż podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zawiązku z art. 19 ust. 5 pkt 8 Ustawy z dnia 6 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 2

[2] Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Zgłoś awarię

Dane formularzaTa strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a