Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. ogłasza przetarg pisemny publiczny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych ruchomości:

 

L.P

Magazyn

Przedmiot

ILOŚĆ

J.M

Cena wywoławcza brutto w PLN za szt./kpl/para

1

M02A

Łożysko 6317 C3 ZKL

5

szt.

200,90

2

M02A

Łożysko 22312 CW33 JAP

4

szt.

161,01

3

M02A

Łożysko 6216

8

szt.

42,74

4

M02A

Łożysko 30207 FTŁ

14

szt.

20,43

5

M02A

Łożysko 6307 2RS KG

16

szt.

14,94

6

M02A

Łożysko 6313 2RS CX

2

szt.

102,24

7

M02A

Łożysko 6211 KBS

10

szt.

15,88

8

M02A

Łożysko 6012  ZZ KFŁT

8

szt.

18,91

9

M02A

Łożysko 6211 2RS  KFŁT

5

szt.

25,77

10

M02A

Łożysko 1210 KFŁT

7

szt.

15,65

11

M02A

Łożysko 6210 JAP

6

szt.

11,65

12

M02A

Łożysko 6307 ZKL UR CSRR

4

szt.

15,35

13

M02A

Łożysko 6302 RS GS-3065 833438

3

szt.

6,59

14

M02A

Łożysko 6304 ACCOR

2

szt.

8,17

15

M010

Filtr powietrza Makita (wew piła)

3

szt.

78,08

16

M010

JCB rura wydechowa 123/06678

2

szt.

473,69

17

M010

Opona 23x10,5x12

2

szt.

431,80

18

M010

Opona 185x65x15

2

szt.

181,13

19

M010

Opona 295x80 R22,5

1

szt.

1 644,60

20

M010

Opona 385x65 R22,5

2

szt.

2 063,12

21

M010

Opona 275x80 R22,5

2

szt.

1 970,05

22

M010

Ściernica 99a fi 350x40x127

24

szt.

131,62

23

M010

Filtr powietrza do kosiarki Stiga

7

szt.

68,78

24

M010

Buty ocieplane damskie

3

para

110,77

25

M010

Zamek pokrywy przedniej (Lublin) nr kat. 3251-6703020

3

szt.

3,14

26

M010

Mechanizm sterowania ogrzewania nag.tył (Lublin)

1

szt.

1,91

27

M010

Rolka drzwi bocznych plastikowa (Lublin)

13

szt.

0,31

28

M010

Nakładka pedału sprzęgła i hamulca (Volvo)

5

szt.

0,95

29

M010

Wlew paliwa kpl. (Lanos)

1

szt.

4,55

30

M010

Tuleja stabilizatora tył fh10

2

szt.

5,37

31

M010

Uszczelniacz wałka pedałów (Volvo)

1

szt.

0,72

32

M010

Czwórnik DN 40 do chloratora

3

szt.

7,89

33

M010

Łożysko 6319 MC3VL0241

1

szt.

101,62

34

M020

Buty ocieplane damskie

18

szt.

138,74

35

M040

Łożysko wieńcowe rollix

1

szt.

742,62

36

M040

Sonda ultradźwiękowa  Enderss+Hauser, typ COS1D-AS800

3

szt.

3 170,64

37

M040

Przewód czujnika

24

szt.

44,41

38

M040

Kabel pomiarowy CYK10-A051 Endress+Hauser

7

szt.

643,82

39

M060

Stator z nbr (do pompy BN-75 Seepex)

9

kpl

63,64

40

M060

Napowietrzacze flexazur d33

1258

szt.

1,80

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na każdą pozycję oddzielnie,     w terminie do dnia 30.05.2022 r. do godz. 15.00, na adres: Dział Obsługi Klienta, (bud. A), ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.
 2. Jeżeli zostaną złożone oferty z równoważną ceną, Sprzedający może wezwać uczestników, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert dodatkowych, przy czym ponownie złożone oferty nie mogą zawierać ceny niższej niż cena poprzedniej oferty.
 3. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do wskazanego
  w pkt 1 miejsca.
 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta kupna DLO” – nie otwierać do dnia 01.06.2022 r.
 5. Oferta powinna zawierać:
  • pełne dane oferenta – imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, serię i nr dowodu osobistego, datę ważności dowodu oraz nazwę organu wydającego dowód / nazwę firmy, siedzibę / telefon kontaktowy, e-mail,
  • nr pozycji ogłoszenia, przedmiot oferty,
  • oferowaną cenę brutto wyrażoną liczbowo i słownie (w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem cyfrowym, a słownym oferowanej ceny brutto, oferta nie zostanie rozpatrzona),
  • oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e; w przypadku, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone stosowne pełnomocnictwo. Oferta niepodpisana nie zostanie rozpatrzona.
 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 01.06.2022 r.
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu przetargu, jak również zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.
 3. Ruchomości zostaną sprzedane w stanie, w jakim znajdowały się w dniu oględzin. Wszelkie konsekwencje zaniedbania czynności dokonania oględzin leżą po stronie Kupującego.
 4. Oględzin ruchomości można dokonać:
 • Magazyn M02A, ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa (pozycje od 1 do 14), osoba do kontaktu: Pan Łukasz Matuszewski tel. 784 021 339,
 • Magazyn M010, ul. Stanisława Mikkego 4, 00-454 Warszawa (pozycje od 15 do 33), osoba do kontaktu: Pani Renata Kryjak tel. 784 021 336,
 • Magazyn M020, ul. Jagiellońska 65/67, 03-300 Warszawa (pozycja 34), osoba do kontaktu Pan Łukasz Matuszewski, tel. 784 021 339,
 • Magazyn M040, ul. Domaniewska 23, 05-800 Pruszków (pozycje od 35 do 38), osoba do kontaktu: Pan Michał Sowiński tel. 784 021 337,
 • Magazyn M060, ul. Syta 190/192, 02-987 Warszawa (pozycje 39 i 40), osoba do kontaktu: Pan Jacek Dąbrowski tel. 784 021 288.
 1. Sprzedane rzeczy będzie można odebrać własnymi siłami, własnym transportem, na własny koszt  i własne ryzyko, w terminie do 14 dni od wpłaty całej ceny z tytułu nabycia ruchomości, w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8.00-13.00,     w wymienionych w pkt 9 miejscach, po spełnieniu wymogów formalnych.
 2. W przypadku sprzedaży ruchomości o wartości brutto przekraczającej 15 000,00 PLN na wystawianych przez Sprzedającego fakturach VAT będzie umieszczane oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.
 3. Sprzedawca zgodnie z wymogiem Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
 4. Informacje dotyczące procedury przetargowej można uzyskać pod numerami telefonów 22 445 91 16 lub 22 445 91 10.
 5. Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych (dotyczy osób fizycznych):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą  w Warszawie, przy Pl. Starynkiewicza 5.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału
w postępowaniu na sprzedaż ruchomości i ewentualnej konieczności zawarcia i realizacji umowy sprzedaży pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od momentu zawarcia umowy.

Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w postępowaniu związanym ze sprzedażą ruchomości. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania,  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa  w postępowaniu.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a