Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Jeśli chcesz trwale zlikwidować przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne powinieneś wystąpić do nas z Wnioskiem o trwałą likwidacje przyłącza wodociągowegowzór wypełnionego zgłoszenia znajdziesz wzór wypełnioego formularza ) lub Wnioskiem o trwałą likwidacje przyłącza kanalizacyjnego ( wzór wypełnionego zgłoszenia znajdzieszwzór wypełnioego formularza ). Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

UWAGA! O trwałą likwidację przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego może wystąpić wnioskodawca, czyli: osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprawniona do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem lub osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy

ETAP 1. Złożenie wniosku o trwałą likwidację przyłącza.

Wniosek o trwałą likwidację przyłącza wodociągowego możesz dostarczyć do:

 • Działu Obsługi Klienta, za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-mailem - dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt,
 • Zakładu Sieci Wodociągowej, 00-454 Warszawa, ul. Stanisława Mikkego 4.

Wniosek o trwałą likwidację przyłącza kanalizacyjnego możesz dostarczyć do:

 • Działu Obsługi Klienta, za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-mailem - dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt,
 • Zakładu Sieci Kanalizacyjnej, 03-303 Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67,
 • Zakładu Dębe, 05-135 Wieliszew, ul. 600-lecia 20.
UWAGA!  Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego nie polega na demontowaniu i wyjmowaniu urządzeń z gruntu.

ETAP 2A. Proces trwałej likwidacji przyłącza BĘDĄCEGO w naszej eksploatacji

1. Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego:

 • Sprawdzamy możliwość trwałej likwidacji przyłącza oraz ustalamy z właścicielem termin zamknięcia zasuwy liniowej wraz z zajęciem terenu;
 • Zamykamy zasuwę domową oraz demontujemy wodomierz główny;
 • Demontujemy zasuwę domową, nawiertkę lub trójnik;
 • Otwieramy zasuwę liniową i sprawdzamy szczelność przewodu wodociągowego;
 • Zasypujemy wykop i odtwarzamy pierwotny stan nawierzchni.
UWAGA!  Jeśli stwierdzimy zagubienie lub uszkodzenie wodomierza zostaniesz obciążony jego kosztami zgodnie z obowiązującym cennikiem ryczałtowym za usługi odpłatne, otworzy się strona z pdf.

2. Trwała likwidacja przyłącza kanalizacyjnego:

 • Sprawdzamy możliwość trwałej likwidacji przyłącza oraz ustalamy z właścicielem termin zajęcia terenu;
 • Trwale korkujemy lub zaślepiamy przyłącze w miejscu włączenia do przewodu kanalizacyjnego
 • Trwale zamurowujemy oczka w studni rewizyjnej lub na kanale w miejscu włączenia do przewodu kanalizacyjnego
 • Zasypujemy wykop i odtwarzamy pierwotny stan nawierzchni.

ETAP 2B. Proces trwałej likwidacji przyłącza NIE BĘDĄCEGO w naszej eksploatacji

 • Informujemy Cię o konieczności dokonania likwidacji przyłącza w wyznaczonym terminie, we własnym zakresie i na własny koszt;
 • Dokonujesz likwidacji przyłącza.
UWAGA!  Jeśli nie wykonasz likwidacji przyłącza w wyznaczonym terminie zrobimy to za Ciebie i obciążymy kosztami zgodnie z obowiązującymi cennikami:
1. Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej, otworzy się strona z pdf;
2. Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej, otworzy się strona z pdf.

Koszty likwidacji przyłącza wykonanego przez nas określane są na podstawie rzeczywistych czynności i uzależnione od wielu czynników min.:
1. głębokości położenia przyłącza;
2. kolizji przyłącza z innym urządzeniem;
3. rodzaju nawierzchni;
4. liczby zamykanych zasuw liniowych lub kanalizacyjnych;
5. czasu zajęcia terenu;
6. miejsca odcięcia przyłącza;
7. ilości zużytych materiałów.

ETAP 3. Rozwiązanie umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.

Po dokonaniu trwałej likwidacji przyłącza rozwiązujemy umowę na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, a następnie wystawiamy i przesyłamy Ci fakturę z rozliczeniem końcowym.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a