Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Ekspertyza wodomierza

Jeśli masz wątpliwości, co do prawidłowości wskazań wodomierza wystąp o jego ekspertyzę. Złóż w MPWiK zlecenie (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

Formularz wypełnij, podpisz się, wydrukuj i przekaż do Spółki:

  • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
  • listownie lub za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
  • poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: dok@mpwik.com.pl;
  • poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) dodając zgłoszenie w zakładce Korespondencja.

Wodomierze należące do MPWiK demontujemy we własnym zakresie w terminie wcześniej uzgodnionym z Klientem.

UWAGA! Jeśli wynik ekspertyzy wodomierza wykaże prawidłowe działanie urządzenia, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy pokrywa Klient (wnioskodawca) zgodnie z Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej.

Wodomierz należący do odbiorcy, należy zdemontować na własny koszt i dostarczyć do MPWiK. Zdemontowany wodomierz należy przekazać do punktu legalizacyjnego utworzonego na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar:

Oddział Gospodarki Wodomierzowej
ul. Niemcewicza 4/6,
02-027 Warszawa,

UWAGA! Przed demontażem wodomierza należy skontaktować się z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na terenie której znajduje się wodomierz i uzgodnić jak zdemontować urządzenie oraz sposób naliczania opłat za dostawę wody na czas wykonania ekspertyzy.
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a