Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

KROK 1 - Informacja techniczna

Jeśli posiadasz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, możesz przejść bezpośrednio do Kroku 2 - Warunki techniczne.

Każdy zainteresowany, który:

 • chce dowiedzieć się czy dana nieruchomość znajduje się w zasięgu miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • chce otrzymać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

powinien wystąpić do nas ze Zleceniem na opracowanie informacji technicznej. Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

Informacja techniczna nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych ani do uzyskania uzgodnień w MPWiK.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na opracowanie informacji technicznej.

Zlecenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zlecenia:

 1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:
  Składnica Map - Biuro Geodezji i Katastru w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;
  Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;
  Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;
 2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
 3. upoważnienie

Jeśli o informację techniczną występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o wstępną informację techniczną w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie informacji technicznej.

W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej) informację techniczną opracujemy w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK oraz w ciągu 30 dni w pozostałych przypadkach. Odpowiedź zostanie wysłana pocztą lub o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty). Opracowanie informacji technicznej jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Odbiór informacji technicznej.

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a