Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Umowy

WNIOSKI O ZAWARCIE UMOWY

 1. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM) dokument PDF, 226 KB
 2. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU) dokument PDF, 208 KB
 3. PRZEDSIĘBIORCA - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dokument PDF, 169 KB

POZOSTAŁE WNIOSKI

 1. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z MPWiK na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 125 KB
 2. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości PDF, 340 KB (WZÓR)
 3. Zgłoszenie zmiany danych Odbiorcy Usług dokument PDF, 332 KB (WZÓR)
 4. Wniosek o wydanie kopii umowy dokument PDF, 332 KB (WZÓR)
 5. Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków dokument PDF, 340 KB (WZÓR)

UMOWY

 1. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM) - dot. wniosku nr 1 dokument PDF, 270 KB
 2. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę (umowa zawierana POZA LOKALEM) - dot. wniosku nr 1 dokument PDF, 254 KB
 3. KONSUMENT - umowa o odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM) - dot. wniosku nr 1 dokument PDF, 247 KB
 4. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM, umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 1 dokument PDF, 275 KB
 5. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 236 KB
 6. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 212 KB
 7. KONSUMENT - umowa o odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 204 KB
 8. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU, umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 236 KB
 9. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - dot. wniosku nr 3 dokument PDF, 233 KB
 10. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę - dot. wniosku nr 3 dokument PDF, 207 KB
 11. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o odprowadzanie ścieków - dot. wniosku nr 3 dokument PDF, 200 KB
 12. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 3 dokument PDF, 232 KB
 13. ZARZĄDCA/ADMINISTRATOR - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów ODLICZNIKOWYCH na poszczególne lokale) dokument PDF, 236 KB
 14. SPÓŁDZIELNIA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów ODLICZNIKOWYCH na poszczególne lokale) dokument PDF, 251 KB
 15. WSPÓLNOTA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów ODLICZNIKOWYCH na poszczególne lokale) dokument PDF, 250 KB
 16. OS.FIZYCZNA - Umowa o zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług, za pośrednictwem przystawki hydrantowej z zainstalowanym wodomierzem (tzw. stojak) dokument PDF, 168 KB
 17. OS.FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ/SPÓŁKI CYWILNE - Umowa o zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług, za pośrednictwem przystawki hydrantowej z zainstalowanym wodomierzem (tzw. stojak) dokument PDF, 170 KB
 18. PRZEDSIĘBIORCA - OS.PRAWNA - Umowa o zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług, za pośrednictwem przystawki hydrantowej z zainstalowanym wodomierzem (tzw. stojak) dokument PDF, 159 KB
 19. OS. FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ/SPÓŁKI CYWILNE - Umowa na odbiór wody z odwadnianego wykopu pod inwestycje kubaturowe dokument PDF, 144 KB
 20. PRZEDSIĘBIORCA - OS.PRAWNA/SPÓŁDZIELNIE - Umowa na odbiór wody z odwadnianego wykopu pod inwestycje kubaturowe dokument PDF, 144 KB
 21. Umowa na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej dokument PDF, 153 KB

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

 1. Załącznik do umowy Nr 1 o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 153 KB
 2. Załącznik do umowy Nr 1 o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków (ryczałt) dokument PDF, 173 KB
 3. Załącznik do umowy Nr 2nk na dostawę wody/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 118 KB
 4. Załącznik do umowy Nr 3 na dostawę wody/odprowadzanie ścieków (klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do współpracy przez osobę prawną) dokument PDF, 151 KB
 5. Załącznik do umowy Nr 1 na odbiór wody z odwadnianego wykopu pod inwestycje kubaturowe dokument PDF, 231 KB
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a