Komunikat strony

Dla klienta

Wnioski

Kiedy zawieramy umowę?

Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

  • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
  • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
  • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (umowy te powinny zawierać zgodę Właściciela nieruchomości na podpisanie umowy z MPWiK przez użytkowników);
  • śmierci dotychczasowego Odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
  • zamontowania wodomierzy odliczających w poszczególnych lokalach w budynku wielolokalowym (szczegółowe informacje znajdziesz tutaj).

Wnioski do pobrania

1. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU, na 2 usługi: WODĘ I ŚCIEKI) dokument PDF, 248 KB

2. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU, na 1 usługę: WODĘ lub umowa RYCZAŁTOWA) dokument PDF, 296 KB 

3. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU, umowa ODLICZNIKOWA) dokument PDF, 247 KB

4. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM, na 2 usługi: WODĘ I ŚCIEKI) dokument PDF, 261 KB

5. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM, na 1 usługę: WODĘ lub umowa RYCZAŁTOWA) dokument PDF, 309 KB

6. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM, umowa ODLICZNIKOWA) dokument PDF, 259 KB

7. PRZEDSIĘBIORCA - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków  dokument PDF, 233 KB 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a