Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”
 

W dniu 7 marca została wydana Decyzja Komisji Europejskiej potwierdzająca dofinansowanie Projektu pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. Środki na realizację przedsięwzięcia zostały pozyskane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w w wysokości 637 500 000,00 zł została podpisana w dniu 24 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Największy projekt w tej części Europy

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” jest największym przedsięwzięciem o charakterze środowiskowym realizowanym w tej części Europy, którego łączna kwota przekroczyła już 6,7 mld złotych netto. Realizacja Fazy VI stanowi kontynuację działań w zakresie rozwoju uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji warszawskiej.

Zakres rzeczowy Projektu

Projekt obejmuje realizację inwestycji w podziale na następujące działania tematyczne:

 • Działanie I - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji warszawskiej oraz Pruszkowa.
 • Działanie II - Modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja obiektów.
 • Działanie III - Budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja obiektów.
 • Działanie IV - System zarządzania siecią ogólnospławną - budowa centralnego sterowania wraz z budową kolektorów.
 • Działanie V - Zakup pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu laboratoryjnego.
 • Działanie VI - Usługi.

Ponadto budowa trzech kolektorów tranzytowo-retencyjnych, tj.: Wiślanego, Mokotowskiego - Bis oraz Lindego-Bis, pozwoli na zwiększenie retencji sieci kanalizacyjnej oraz zapewni równomierną dystrybucję ścieków w trakcie pogody bezdeszczowej, jak i deszczowej.

W ramach Fazy VI realizujemy:

- budowę kolektora Mokotowskiego Bis

Realizacja zadania pozwoli na odciążenie istniejącego kolektora Mokotowskiego oraz zapewnienie bezpiecznego transportu ścieków oraz wód opadowych w czasie intensywnych deszczy. Kolektor Mokotowski Bis o pojemności retencyjnej ok. 6800m3, powstanie wzdłuż ulicy Gagarina. W ramach kontraktu do połowy 2023 r. powinny zostać wykonane: odcinek grawitacyjny o średnicy wewnętrznej min. 2,80 m o długości ok. 1,2 km od komory w rejonie ulicy Sułkowickiej do połączenia z Kolektorem Nadbrzeżnym w ul. Czerniakowskiej.

Więcej o umowie na budowę kolektora Mokotowskiego Bis.

- budowę kolektora tranzytowo- retencyjnego Lindego Bis, który stanowi element Centralnego systemu sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej

W ramach zadania zostanie zaprojektowany i wybudowany około 4-kilometrowy kanał grawitacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadaniem kolektora będzie przejęcie części ścieków i wód opadowych spływających z Bemowa i Bielan, a tym samym odciążenie kanalizacji istniejącej na tym terenie.

Więcej o budowie kolektora Lindego Bis.

- budowę drugostronnego zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego:

Realizacja zadania umożliwi budowę kolejnego elementu drugostronnego zasilania w wodę dla mieszkańców dzielnicy Ursus w Warszawie oraz miast: Pruszkowa i Piastowa, a także gminy Michałowice. W ramach przedsięwzięcia zostanie zaprojektowany i wybudowany ponad 7-kilometrowy odcinek nowej magistrali wodociągowej. Ponadto planowane jest wybudowanie ok. 300- metrowego połączenia istniejącej magistrali w ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej – Chrościckiego. 

Więcej o budowie magistrali zasilającej Pasmo Pruszkowskie

- budowę magistral wodociągowych na terenie Piastowa i Pruszkowa:

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej umożliwi utrzymanie wymaganego ciśnienia w dotychczas eksploatowanych magistralach, co z kolei wpłynie na poprawę niezawodności pracy sieci oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody z tej części aglomeracji. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana i wybudowana ponad 11-kilometrowa magistrala wodociągowa na terenie miast Piastów i Pruszków. 

Więcej o budowie magistral wodociągowych na terenie Piastowa i Pruszkowa.

- modernizację kolektora ściekowego w ul. Bacha, Sikorskiego i al. Witosa:

W ramach inwestycji zostanie wykonana bezwykopowa modernizacja ponad 4-kilometrowego odcinka kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bacha, Sikorskiego i al. Witosa (od ul. Sonaty do Stacji Pomp Kanałowych MPWiK „Wolica”). Istniejący kanał stanowi kluczowy element układu odbioru ścieków z południowej części lewobrzeżnej Warszawy, a jego modernizacja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy sieci kanalizacyjnej.

Więcej o modernizacji kolektora ściekowego ul. Bacha, Sikorskiego i al. Witosa.

- przebudowę przepompowni Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Realizacja zadania, którego wartość przekracza 36,5 mln zł,  przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności pracy obiektu, co jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, że jest to jedna z głównych przepompowni ścieków na terenie Śródmieścia. Ponadto pozwoli graniczyć uciążliwości zapachowe związanych z jego eksploatacją. Zakres prac będzie obejmował również wymianę części elementów obiektu, tj. zespołów pompowych, instalacji i  armatury. Przebudowa przepompowni ścieków umożliwi także dostosowanie urządzeń energetycznych do nowych warunków technologicznych i najnowszych standardów w zakresie efektywności energetycznej.

Więcej o planowanej przebudowie przepompowni Powiśle II

budowę kolektora Zachodniego

Realizacja zadania stanowi element planów inwestycyjnych Spółki w zakresie odciążenia sieci kanalizacji ogólnospławnej na terenie śródmiejskich dzielnic miasta. Dzięki budowie kolektora Zachodniego, część nieczystości dopływających do przepompowni ścieków na terenie Ochoty, zostanie skierowana do nowego kanału w ul. Korotyńskiego biegnącego do ul. Bohaterów Września, a następnie kolektorami trafi do modernizowanego kolektora Burakowskiego w ul. Marymonckiej na Bielanach.

Więcej o budowie kolektora Zachodniego

- II etap modernizacji Zakładu Północnego

W ramach inwestycji zostaną wykonane instalacje ozonowania pośredniego i filtrów węglowych. Wartość kontraktu wynosi ok. 103,8 mln zł netto.

Więcej o modernizacji technologii uzdatniania wody w Zakładzie Północnym

Zobacz postęp prac w Zakładzie Północnym:

- budowę kolektora Wiślanego

Kolektor Wiślany zostanie ulokowany wzdłuż Wybrzeża Kościuszkowskiego, Wybrzeża Gdańskiego i Wybrzeża Gdyńskiego, na głębokości od 6 do 15 m. Pomieści 50 tys. m3 zanieczyszczeń przekierowanych do oczyszczalni Czajka, m.in. ze Śródmieścia, Mokotowa, Żoliborza, Ochoty, Woli, Bielan. Jego długość wyniesie 9,5 km, a średnica – od 0,8 m do 3,2 m. Otrzymana w ten sposób przestrzeń to objętość równa 13 basenom olimpijskim. Kolektor Wiślany jest największy i najdłuższy w Polsce. Będzie wykonany metodą mikrotunelingu, czyli drążony pod ziemią, specjalną tarczą, bez konieczności rozkopywania ulic, chodników, wycinania drzew itp. Kolektor Wiślany ma być ukończony w 2023 roku, a koszt jego wykonania wynosi ponad 400 mln zł.

- zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych - więcej o zadaniu TUTAJ

Do końca 2022 r. instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na terenie oczyszczalni ścieków: „Czajka”, „Południe”, „Dębe” oraz w Zakładzie Północnym w Wieliszewie i Stacji Strefowej „Białołęka”.

- modernizację Zakładu „Południe”

Modernizacja Zakładu „Południe” obejmuje zarówno prace remontowe (wymiana krat, remont piaskowników), jak i budowę nowych obiektów: budynku usuwania azotu i fosforu z odcieków powstających w części osadowej oraz punktu przyjęcia odpadów z czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków wraz z instalacją dezodoryzacji. Rozbudowane zostaną: system fermentacji osadów ściekowych oraz instalacja biogazu, a także wprowadzony zostanie nadrzędny system sterowania i optymalizacji procesów technologicznych oczyszczalni.

Koszt inwestycji wynosi 97 milionów zł netto, zakończenie prac w IV kwartale 2023 roku.

Realizacja Projektu umożliwi:

 • podłączenie do sieci kanalizacyjnej 5 700 mieszkańców,
 • podłączenie do sieci wodociągowej 6 720 mieszkańców,
 • redukcję ilości emisji CO2 do atmosfery na poziomie 5 666 Mg/rok w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Koszt inwestycji

Koszt inwestycji realizowanych w ramach Projektu  pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”, wynosi miliard złotych, w tym:

 • koszty kwalifikowane 750 000 000,00 zł
 • wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności 637 500 000,00 zł.

Termin realizacji Projektu: 2015 - 2023

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a