Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”

Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo Wodociągi Warszawskie, logo Unia Europejska Fundusz Spójności

W dniu 7 marca została wydana Decyzja Komisji Europejskiej potwierdzająca dofinansowanie Projektu pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. Środki na realizację przedsięwzięcia zostały pozyskane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 681 351 413,76 zł została podpisana w dniu 24 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Największy projekt w tej części Europy

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” jest największym przedsięwzięciem o charakterze środowiskowym realizowanym w tej części Europy, którego łączna kwota przekroczyła już 6,7 mld złotych netto. Realizacja Fazy VI stanowi kontynuację działań w zakresie rozwoju uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji warszawskiej.

Zakres rzeczowy Projektu

Projekt obejmuje realizację inwestycji w podziale na następujące działania tematyczne:

 • Działanie I - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji warszawskiej oraz Pruszkowa.
 • Działanie II - Modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja obiektów.
 • Działanie III - Budowa sieci wodociągowej oraz modernizacja obiektów.
 • Działanie IV - System zarządzania siecią ogólnospławną - budowa centralnego sterowania wraz z budową kolektorów.
 • Działanie V - Zakup pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu laboratoryjnego.
 • Działanie VI - Usługi.

Ponadto budowa trzech kolektorów tranzytowo-retencyjnych, tj.: Wiślanego, Mokotowskiego - Bis oraz Lindego-Bis, pozwoli na zwiększenie retencji sieci kanalizacyjnej oraz zapewni równomierną dystrybucję ścieków w trakcie pogody bezdeszczowej, jak i deszczowej.

W ramach Fazy VI realizowane są następujące projekty:

Budowa kolektora Mokotowskiego Bis

Realizacja zadania pozwoli na odciążenie istniejącego kolektora Mokotowskiego oraz zapewnienie bezpiecznego transportu ścieków oraz wód opadowych w czasie intensywnych deszczy. Kolektor Mokotowski Bis o pojemności retencyjnej ok. 6800m3, powstanie wzdłuż ulicy Gagarina. W ramach kontraktu do połowy 2023 r. powinny zostać wykonane: odcinek grawitacyjny o średnicy wewnętrznej min. 2,80 m o długości ok. 1,2 km od komory w rejonie ulicy Sułkowickiej do połączenia z Kolektorem Nadbrzeżnym w ul. Czerniakowskiej.

Więcej o tej inwestycji w komunikacie Umowa na budowę kolektora Mokotowskiego Bis podpisana.

Budowa kolektora Mokotowskiego Bis w liczbach: koszt inwestycji 154,5 mln zł, termin realizacji 2023 r., długość kolektora 1,2 km, średnica kolektora DN 2800 mm. Na mapie przedstawiono położenie kolektora wzdłuż ulicy Gagarina.

Budowa kolektora tranzytowo- retencyjnego Lindego Bis, który stanowi element Centralnego systemu sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej 

W ramach zadania zostanie zaprojektowany i wybudowany około 4-kilometrowy kanał grawitacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadaniem kolektora będzie przejęcie części ścieków i wód opadowych spływających z Bemowa i Bielan, a tym samym odciążenie kanalizacji istniejącej na tym terenie.

Więcej o tej inwestycji w komunikacie Rusza budowa kolektora Lindego Bis.

Budowa kolektora Lindego Bis: koszt inwestycji 129 mln zł, termin realizacji 2023 r., długość kolektora 4 km, średnica kolektora DN 2000 mm. Na mapie przedstawiono położenie kolektora wzdłuż ulic Conrada, Wólczyńskiej i Nocznickiego.

Budowa drugostronnego zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego

Realizacja zadania umożliwi budowę kolejnego elementu drugostronnego zasilania w wodę dla mieszkańców dzielnicy Ursus w Warszawie oraz miast: Pruszkowa i Piastowa, a także gminy Michałowice. W ramach przedsięwzięcia zostanie zaprojektowany i wybudowany ponad 7-kilometrowy odcinek nowej magistrali wodociągowej. Ponadto planowane jest wybudowanie ok. 300- metrowego połączenia istniejącej magistrali w ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej – Chrościckiego. 

Więcej o tej inwestycji w komunikacie Nowa magistrala dla Pasma Pruszkowskiego.

Budowa magistrali wodociągowej dla tzw. Pasma Pruszkowskiego w liczbach: koszt inwestycji 48,6 mln zł, termin realizacji 2023 r., długość magistrali 1,2 km, średnica magistrali DN 400-800 mm. Na mapie przedstawiono położenie magistrali wzdłuż ulicy Warszawskiej, Gierdziejewskiego, Posag 7 Panien, alei 4 czerwca 1989 roku, księdza Juliana Chrościckiego, Lazurowej i Szeligowskiej.

Budowa magistral wodociągowych na terenie Piastowa i Pruszkowa

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej umożliwi utrzymanie wymaganego ciśnienia w dotychczas eksploatowanych magistralach, co z kolei wpłynie na poprawę niezawodności pracy sieci oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody z tej części aglomeracji. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana i wybudowana ponad 11-kilometrowa magistrala wodociągowa na terenie miast Piastów i Pruszków. 

Więcej o tej inwestycji w komunikacie Nowa magistrala dla Pruszkowa.

Budowa magistrali wodociągowej w Pruszkowie i Piastowie w liczbach: koszt inwestycji 34 mln zł, termin realizacji 2023 r., długość magistrali 11,2 km, średnica magistrali DN 400-3200 mm. Na mapie przedstawiono położenie kolektora wzdłuż ulic Przejazdowej, Żbikowskiej, Poznańskiej, Mostowej, Długiej, Kasprowicza, Gałczyńskiego, Bohaterów Wolności.

Modernizacja kolektora ściekowego w ul. Bacha, Sikorskiego i al. Witosa

W ramach inwestycji została wykonana bezwykopowa modernizacja ponad 4-kilometrowego odcinka kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bacha, Sikorskiego i al. Witosa (od ul. Sonaty do Stacji Pomp Kanałowych MPWiK „Wolica”). Kanał stanowi kluczowy element układu odbioru ścieków z południowej części lewobrzeżnej Warszawy, a jego modernizacja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy sieci kanalizacyjnej.

Więcej o tej inwestycji w komunikacie Podpisanie umowy na modernizację kolektora ściekowego w ul. Bacha, Sikorskiego i Witosa.

Budowa kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa: wartość modernizacji 47,3 mln zł netto, średnica kolektora 1,2 m -2,0 m długość kolektora ok. 4100 m. Na mapie przedstawiono położenie kolektora wzdłuż ulicy Bacha, Sikorskiego, Witosa.

Przebudowa przepompowni Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Realizacja zadania, którego wartość przekroczyła 36,5 milionów złotych,  miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności pracy obiektu, co jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, że jest to jedna z głównych przepompowni ścieków na terenie Śródmieścia. Ponadto pozwala graniczyć uciążliwości zapachowe związanych z jego eksploatacją. Zakres prac obejmował również wymianę części elementów obiektu, tj. zespołów pompowych, instalacji i  armatury. Przebudowa przepompowni ścieków umożliwiła także dostosowanie urządzeń energetycznych do nowych warunków technologicznych i najnowszych standardów w zakresie efektywności energetycznej.

Więcej o inwestycji w komunikacie Podpisanie umowy na przebudowę przepompowni Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Budowa kolektora Zachodniego

Realizacja zadania stanowiła element planów inwestycyjnych Spółki w zakresie odciążenia sieci kanalizacji ogólnospławnej na terenie śródmiejskich dzielnic miasta. Dzięki budowie kolektora Zachodniego, część nieczystości dopływających do przepompowni ścieków na terenie Ochoty, została skierowana do nowego kanału w ul. Korotyńskiego biegnącego do ul. Bohaterów Września, a następnie kolektorami trafia do modernizowanego kolektora Burakowskiego w ul. Marymonckiej na Bielanach.

Więcej o inwestycji w Informacji Prasowej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podpisania umowy na budowę kolektora Zachodniego (PDF, 524 KB)

Budowa kolektora Zachodniego w liczbach: wartość zamówienia 14,5 mln, termin realizacji do końca 2020, długość kolektora ok. 450 m, średnica kolektora DN 1200, długość kolektora ok. 400 m, średnica kolektora DN 1200. Na mapie przedstawiono położenie kolektora.

II etap modernizacji Zakładu Północnego

W ramach inwestycji zostaną wykonane instalacje ozonowania pośredniego i filtrów węglowych. Wartość kontraktu wynosi ok. 103,8 mln zł netto.

Więcej o inwestycji w Informacji prasowej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podpisania umowy na II etap modernizacji Zakładu Północnego (PDF, 531 KB)

Modernizacja Zakładu Północnego - Etap II w liczbach: termin realizacji 2023 rok, koszt inwestycji ok. 100 mln złotych netto, 4 komory ozonowania pośredniego o wymiarach 5,6 m na 15 m, średni czas ozonowania 20 minut, 16 filtrów węglowych o wymiarach 6,4 m na 10,2 m, średni czas kontaktu z węglem aktywnym 23 minuty. Na grafice wizualizacja budynku ozonowania.

Budowa kolektora Wiślanego

Kolektor Wiślany zostanie ulokowany wzdłuż Wybrzeża Kościuszkowskiego, Wybrzeża Gdańskiego i Wybrzeża Gdyńskiego, na głębokości od 6 do 15 m. Pomieści 50 tys. m3 zanieczyszczeń przekierowanych do oczyszczalni Czajka, m.in. ze Śródmieścia, Mokotowa, Żoliborza, Ochoty, Woli, Bielan. Jego długość wyniesie 9,5 km, a średnica – od 0,8 m do 3,2 m. Otrzymana w ten sposób przestrzeń to objętość równa 13 basenom olimpijskim. Kolektor Wiślany jest największy i najdłuższy w Polsce. Będzie wykonany metodą mikrotunelingu, czyli drążony pod ziemią, specjalną tarczą, bez konieczności rozkopywania ulic, chodników, wycinania drzew itp. Kolektor Wiślany ma być ukończony w 2023 roku, a koszt jego wykonania wynosi ponad 400 mln zł.

Budowa kolektora Wiślanego w liczbach: koszt inwestycji 400 mln zł, termin realizacji 2023, długość kolektora 9,5 km, średnica kolektora DN 800-3200 mm. Na mapie przedstawiono plan budowy kolektora w trzech etapach

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych

Do końca 2022 r. instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na terenie oczyszczalni ścieków: „Czajka”, „Południe”, „Dębe” oraz w Zakładzie Północnym w Wieliszewie i Stacji Strefowej „Białołęka”.

Więcej o inwestycji w Informacji Prasowej MPWiK w m.st. Warszawie S.A. z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podpisania umowy na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Spółki (PDF, 436 KB).

Budowa instalacji fotowoltaicznych: koszt inwestycji 37,7 mln, łączna powierzchnia 10 ha, łączna moc modułów 6,7 MW, lokalizacja 6 zakładów MPWiK.

Modernizacja Zakładu „Południe”

Modernizacja Zakładu „Południe” obejmuje zarówno prace remontowe (wymiana krat, remont piaskowników), jak i budowę nowych obiektów: budynku usuwania azotu i fosforu z odcieków powstających w części osadowej oraz punktu przyjęcia odpadów z czyszczenia sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków wraz z instalacją dezodoryzacji. Rozbudowane zostaną: system fermentacji osadów ściekowych oraz instalacja biogazu, a także wprowadzony zostanie nadrzędny system sterowania i optymalizacji procesów technologicznych oczyszczalni.

Koszt inwestycji 

Koszt inwestycji wynosi 97 milionów zł netto, zakończenie prac w IV kwartale 2023 roku, a jego realizacja umożliwi:

 • podłączenie do sieci kanalizacyjnej 5 700 mieszkańców,
 • podłączenie do sieci wodociągowej 6 720 mieszkańców,
 • redukcję ilości emisji CO2 do atmosfery na poziomie 5 666 Mg/rok w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Koszt inwestycji realizowanych w ramach Projektu  pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”, wynosi miliard złotych, w tym:

 • koszty kwalifikowane 1 117 000 000,00 zł
 • wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności 681 351 413,76 zł.

Termin realizacji Projektu: 2015-2023

Modernizacja Zakładu Południe: termin realizacji 2023 rok, łączny koszt inwestycji 97 mln złotych, zwiększenie stopnia redukcji biogenów, automatyzacja procesu oczyszczania ścieków, modernizacja instalacji fermentacji i biogazu. Na zdjęciu Zakład Południe z lotu ptaka.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a