Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Faza II


Celem Fazy II była poprawa systemu zaopatrzenia w wodę m. st. Warszawy przez dostarczanie mieszkańcom wody spełniającej normy polskie i obowiązujące w UE dla wody przeznaczonej do picia oraz poprawa niezawodności systemu jej rozprowadzania. Zostało to osiągnięte przez realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową magistral wodociągowych i sieci przewodów rozdzielczych oraz przebudową, wymianą i renowacją istniejącej sieci magistral wodociągowych i przewodów rozdzielczych.

Ponadto zrealizowano modernizacja procesów uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Północnego, gdzie wybudowano urządzenia i instalację flotacji ciśnieniowej, oraz Zakładzie Wodociągu Centralnego, gdzie zbudowano urządzenia ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym.
Dzięki modernizacji w Stacji Uzdatniania Wody Zakładu Wodociągu Centralnego zmniejszono dawkę dwutlenku chloru stosowanego do końcowej dezynfekcji wody oraz ograniczono ilości tzw. ubocznych produktów dezynfekcji, których obecność w wodzie może oddziaływać szkodliwie na zdrowie. Uzyskana w procesach ozonowania i sorpcji na granulowanym węglu aktywnym chemiczna i biologiczna stabilizacja wody poprawiła warunki pracy sieci wodociągowej i ograniczyła zjawisko wtórnego zanieczyszczenia wody.
W Stacji Uzdatniania Wody Wodociągu Północnego zoptymalizowano procesu koagulacji, poprzez wprowadzenie do układu technologicznego uzdatniania wody procesu flotacji ciśnieniowej w pierwszym stopniu koagulowania wody, zapewniło skuteczność usuwania planktonu w granicach 88-98% oraz zmniejszenie zawartości związków organicznych w granicach 40-75%. Bezpośrednim efeketm jest również trzykrotny spadek powstawania osadu pokoagulacyjnego.
Rozbudowa sieci wodociągowej pozwoliła na uzyskanie dostatecznej przepustowości w systemie przesyłania wody do odbiorców.
Ponadto przebudowa, renowacja i wymiana sieci wodociągowej pozwoliła na uzyskanie odpowiedniej jakości systemu transportu wody, tak aby jakość wody nie ulegała pogorszeniu. Przeprowadzone inwestycje przyczyniły się do zminimalizowania start wody i zmniejszenia awaryjność sieci wodociągowej, co pozwoliło na ograniczenie częstotliwość płukania sieci.

W ramach Fazy II zrealizowano 10 kontraktów:

05 - Flotacja ciśnieniowa w Zakładzie Wodociągu Północnego – Budowa urządzeń procesu flotacji ciśnieniowej w pierwszym stopniu koagulowania wody i włączenie do układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody Wodociągu Północnego. Modernizacja zapewniła skuteczność usuwania planktonu w granicach 88-98% oraz zmniejszenie ilości związków organicznych zawartych w uzdatnionej wodzie.
06 - Ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym w Zakładzie Wodociągu Centralnego. Modernizacja procesu uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Centralnego poprzez wprowadzenie ozonowania oraz filtracji na węglu aktywnym, przyczyniła się do znacznej poprawy jakości wody uzdatnionej oraz zmniejszenia dawki chloru stosowanego do końcowej dezynfekcji wody.
07 - Nowe magistrale i sieć rozdzielcza oraz magistrala w ul. Modlińskiej – rozbudowa sieci magistral wodociągowych i sieci przewodów rozdzielczych o łącznej długości ok. 16 km.
08 - Wymiana i renowacja magistral oraz sieci rozdzielczej,
09 - Wymiana i renowacja magistral oraz sieci rozdzielczej,

Realizacja kontraktów 08 i 09 miała na celu zmniejszenie strat i zanieczyszczenia wtórnego wody. Łączna długość odcinków przeznaczonych do przebudowy bądź wymiany wyniosła ok. 157 km.

10 - wykonanie skalibrowanego modelu matematyczno-hydraulicznego systemu dystrybucji wody w Warszawie i opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zbiorników magazynowych wody uzdatnionej wraz z układem pompowni sieciowych oraz przewodów doprowadzających i rozprowadzających dla systemu dystrybucji.
11 - Inżynier Kontraktu: modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego i Zakładzie Wodociągu Centralnego (usługi i roboty),
12 - Inżynier Kontraktu: rozbudowa, wymiana i renowacja magistral wodociągowych i sieci rozdzielczej,
13 - Przygotowanie materiałów przetargowych: modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego i Zakładzie Wodociągu Centralnego (usługi i roboty),
14 - Przygotowanie materiałów przetargowych: rozbudowa, wymiana i renowacja magistral wodociągowych i sieci rozdzielczej (usługi i roboty).

 

faza 2

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a