Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
18.09.2018

Podpisanie umowy na modernizację kolektora ściekowego w ul. Bacha, Sikorskiego i Witosa

W dniu 18 września 2018 r. w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. została podpisana umowa na modernizację kolektora ściekowego zlokalizowanego na terenie dzielnic Ursynów oraz Mokotów. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 47,3 mln zł netto. 

W ramach inwestycji zostanie wykonana bezwykopowa modernizacja ponad 4-kilometrowego odcinka kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bacha, Sikorskiego i Witosa (od ul. Sonaty do Stacji Pomp Kanałowych MPWiK „Wolica”). Istniejący kanał stanowi kluczowy element układu odbioru ścieków z południowej części lewobrzeżnej Warszawy, a jego modernizacja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy sieci kanalizacyjnej.

 Modernizacja metodą „rura w rurze”

Do istniejącego kanału zostaną wprowadzone panele wykonane z żywicy poliestrowej (GRP) o mniejszej średnicy. Moduły przeznaczone do modernizacji kolektora w ul. Bacha – Witosa zostaną wyprodukowane na potrzeby realizacji tej inwestycji, dzięki temu elementy będą odpowiednio dopasowane do wymiarów kolektora. Przestrzenie między istniejącym kanałem a nowymi modułami zostaną wypełnione specjalną mieszanką (iniektem). W efekcie kolektor zostanie uszczelniony i wzmocniony, co pozwoli zapobiegać zarówno przesiąkaniu wód gruntowych do kanału oraz przenikaniu do gruntu ścieków transportowanych kolektorem. Ponadto zostaną ograniczone ewentualne uciążliwości zapachowe związane z eksploatacją kanału, ponieważ dzięki modernizacji poprawią się parametry hydrauliczne kolektora zapewniając szybszy i bezawaryjny przepływ ścieków.

Ograniczymy utrudnienia dzięki bezwykopowej technologii

Modernizacja kolektora z wykorzystaniem paneli GRP pozwoli również na ograniczanie ilości wykopów otwartych wykonywanych na trasie kanału - moduły będą wprowadzane do wnętrza kanału wykopami punktowymi (szybami startowymi i odbiorczymi). Dzięki zastosowaniu bezwykopowej metody modernizacji kolektora znacznie ograniczymy uciążliwości w rejonie prowadzanych prac związane z zajęciem terenu (w tym również koszty późniejszych odtworzeń), emisją hałasu i ruchu ciężkich pojazdów. Minimalizowane będą również utrudnienia w ruchu ulicznym ponieważ trasa kolektora przebiega głównie poza pasem jezdni. Należy przy tym podkreślić, że w związku z planowanymi pracami odbiór ścieków ze zlewni kolektora nie będzie zakłócony.

Modernizacja kolektora sanitarnego w ul. Bacha, Sikorskiego i Witosa:

- wartość inwestycji:  47 283 421,36 zł netto (58 158 608,27 zł brutto);

- termin realizacji zadania: 46 miesięcy od daty podpisania kontraktu

- wykonawca: BLEJKAN S.A. (Lider Konsorcjum), AQUAREN Sp. z o.o., Sp. K.( Partner Konsorcjum);

- zadanie realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza VI nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a