Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
22.06.2018

Nowa magistrala dla Pruszkowa

W dniu 22 czerwca 2018 r. w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. została podpisana umowa na budowę magistrali wodociągowej zasilającej Pasmo Pruszkowskie. Przedsięwzięcie, którego wartość wynosi ponad 34 mln zł brutto, jest wykonywane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI ”.

W ramach kontraktu wykonawca, firma POLAQUA Sp. z o.o., zaprojektuje i wybuduje ponad 11-kilometrową magistralę wodociągową na terenie miast Piastów i Pruszków. Działania te są realizowane w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w tej części aglomeracji. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej umożliwi także utrzymanie wymaganego ciśnienia w dotychczas eksploatowanych magistralach, co z kolei wpłynie na poprawę niezawodności pracy sieci. Inwestycja jest realizowana w porozumieniu z władzami Pruszkowa, Piastowa oraz Powiatu Pruszkowskiego.

Jedna magistrala, dwa odcinki

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa zadania. W ramach pierwszego zostanie wybudowany blisko 8 km odcinek sieci wodociągowej o średnicy 500 mm. Przewód zostanie ułożony wzdłuż ulic: Przejazdowej, Żbikowskiej, Jana Długosza, Poznańskiej i 3. Maja w Pruszkowie oraz Ogińskiego w Piastowie.

Druga część obejmuje budowę wodociągu o średnicy 400 mm i łącznej długości ok. 3,2 km. Jego trasa będzie przebiegać wzdłuż ulic: Mostowej, Długiej, Warsztatowej, nowoprojektowanej Broniewskiego i Skrajnej w Pruszkowie oraz Barcewicza i M. Dąbrowskiej w Piastowie.

Obydwa zadania będą realizowane w latach 2018-2022. Jeszcze w tym roku zostaną wykonane prace projektowe. Po ich zakończeniu, a następnie pozyskaniu pozwolenia na budowę, będzie można rozpocząć roboty w terenie. W ramach zadania wykonawca odtworzy elementy infrastruktury miejskiej, takie jak jezdnie, chodniki oraz tereny zielone.

Zasilanie alternatywne z Bemowa

Przedsięwzięcie stanowi część większego projektu polegającego na uruchomieniu drugostronnego zasilania Pasma Pruszkowskiego, co pozwoli poprawić niezawodność pracy sieci dystrybucyjnej oraz zapewnić niezakłócone dostawy wody do domów mieszkańców. W planach MPWiK jest także budowa ponad 7,5 km magistrali o średnicy 800 mm na terenie dzielnic: Bemowo, Włochy i Ursus. Termin realizacji inwestycji planowany jest w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia kontraktu, co powinno nastąpić jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Największy projekt środowiskowy w Europie

Budowa sieci wodociągowej w rejonie Pasma Pruszkowskiego jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”, którego łączna wartość wynosi 1 mld złotych. Spółka, korzystając ze środków unijnych, planuje także przeprowadzanie szeregu inwestycji z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej, a także unowocześnienie procesu uzdatniania wody  Zakładu Północnego w Wieliszewie. Dodatkowo w ramach Projektu zaplanowano instalację paneli fotowoltaicznych.

Realizacja Projektu umożliwi:

  • podłączenie do sieci kanalizacyjnej 5 700 mieszkańców,
  • podłączenie do sieci wodociągowej 6 720 mieszkańców,
  • redukcję ilości emisji CO2 do atmosfery na poziomie 5 666 Mg/rok w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Szczegółowe informacje dotyczące pozostałych inwestycji realizowanych w ramach unijnego Projektu są dostępne na stronie przedsiębiorstwa: https://www.mpwik.com.pl/view/projekt-warszawski

Informacja prasowa TUTAJ

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a