Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
16.07.2021

MPWiK usunęło awarię krytego cieku wodnego „Rudawka”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na przełomie maja i czerwca br. zakończyło prace związane z usuwaniem awarii zabudowanego cieku wodnego „Rudawka” uszkodzonego w kwietniu br. Spółka, mimo że w żaden sposób nie odpowiada za eksploatację tej infrastruktury ani za jej uszkodzenie, w trosce o dobro mieszkańców Warszawy, zrealizowała zadanie nakazane jej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

9 kwietnia 2021 r. w rejonie skrzyżowania ul. Broniewskiego oraz trasy S8 w trakcie prac przewiertowych prowadzonych przez firmę Elektorpaks na zlecenie Innogy Polska S.A. doszło do uszkodzenia krytego cieku wodnego „Rudawka” i w konsekwencji do spiętrzenia się w nim wody i zalania okolicznego terenu. 16 kwietnia 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał MPWiK „usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego kanalizacji deszczowej kD 1000 zlokalizowanej w pasie drogi krajowej S8, w rejonie skrzyżowania ul. Broniewskiego z al. Armii Krajowej w Warszawie poprzez: udrożnienie, wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów”  w terminie 6 miesięcy od dnia wydania  decyzji. Spółka, wobec faktu, że nie prowadziła żadnych prac w tym rejonie, nie jest też właścicielem tego cieku wodnego, ani nim nie zarządza, odwołała się od decyzji WINB do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie, z uwagi na służbę miastu i jego mieszkańcom, niezwłocznie przystąpiła do wykonania nakazanych prac.

Na zlecenie Spółki 17 kwietnia 2021 r. rozpoczęto prace ziemne. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, niezbędne było odwodnienie wykopów za pomocą filtrów igłowych oraz budowa dwóch dodatkowych studni depresyjnych. Równolegle służby eksploatacyjne MPWiK czyściły oraz udrożniły ciek wodny „Rudawka” zlokalizowany na głębokości około 5,5 m.

Na początku maja, po wykonanej kontroli, stwierdzono dwa uszkodzenia dna zabudowanego cieku wodnego oraz jedno uszkodzenie jego ściany bocznej, które powstały w wyniku prac przewiertowych. O ustaleniach kontroli została także poinformowana firma Innogy Polska S.A.

Naprawa polegała na wycięciu fragmentów rur przeciskowych, kolidujących z  krytym ciekiem wodnym „Rudawka”, usunięciu odcinków uszkodzonych rur betonowych i zastąpieniu ich nowymi betonowymi rurami o średnicy 1,1 m. Łącznie wymieniono 5,1 m rur.

Prace ziemne zakończono 31 maja 2021 r., po czym wykonawca przystąpił do prac odtworzeniowych i porządkowania terenu. Podczas prac naprawczych niezbędny był czasowy demontaż kapliczki stojącej w miejscu jednego z wykopów. Kapliczka, w porozumieniu z proboszczem pobliskiej parafii została zabezpieczona, a następnie, po zakończeniu robót, odnowiona i ustawiona na swoim miejscu. 7 czerwca 2021 r. teren zgłoszono zarządcy (GDDKiA) do odbioru.

Po wyliczeniu wszystkich poniesionych kosztów i rozpatrzeniu odwołania MPWiK przez GINB, Spółka podejmie procedurę zmierzającą do odzyskania środków finansowych, które zmuszona była zaangażować z uwagi na rygor natychmiastowego wykonania decyzji WINB. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wydłużył termin rozpatrzenia odwołania MPWiK do dnia 27.07.2021 r.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a