Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
06.08.2020

Informacja MPWiK ws. zagospodarowania osadów ściekowych na terenie Brańska

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami, które mogą wprowadzać w błąd społeczeństwo, oświadczamy, że w ciągu ostatnich dwóch lat osady ściekowe (odpad o kodzie 19 08 05), czyli produkt powstały w procesie oczyszczania ścieków, z Zakładu „Czajka” nie był wywożony do Brańska, w województwie podlaskim.

Z firmą Prospreco Polska Sp. z o.o. MPWiK S.A. zawarła w wyniku przeprowadzenia przetargów dwie umowy, obie podpisane w 2017 r., kolejno 9 maja oraz 2 sierpnia, których przedmiotem był odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „Czajka”. Pierwsza z umów była realizowana w terminie od 15 maja 2017 r. do 16 kwietnia 2018 r., w tym w dniach 23 marca 2018 r. oraz 26 marca 2018 r. osady były zagospodarowywane na terenie Brańska na Podlasiu. Druga z umów została zrealizowana w okresie 30 marca 2018 r. -19 kwietnia 2018 r., a osady ściekowe były zagospodarowywane w miejscowości Zawisty Podleśne na terenie gminy Małkinia Górna. W trakcie ich realizacji firma ta posiadała zezwolenie na zagospodarowanie osadów w miejscowości Brańsk w procesie odzysku poprzez przetwarzanie polegające na ich wykorzystaniu w ramach prowadzonej rekultywacji technicznej i biologicznej.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie Spółka nie ma zawartych umów na odbiór osadów ściekowych z firmą Prospreco. Ani obecnie, ani w innym terminie, poza wskazanymi kilkoma dniami, osady ściekowe z MPWiK nie były zagospodarowywane na terenie Brańska.

Osady ściekowe powstałe w procesie oczyszczania ścieków w oczyszczalniach MPWiK są spalane w spalarni, zlokalizowanej na terenie Zakładu „Czajka”. Więcej o spalarni: https://mpwik.com.pl/view/spalarnia-mpwik-dziala-od-grudnia-2019-r

Odpowiadając na pojawiające się w przestrzeni medialnej posądzenia, jakoby osady ściekowe z zakładów MPWiK nie mogły być zagospodarowywane poza województwem mazowieckim, informujemy, że, w przypadku przekazywania komunalnego osadu ściekowego specjalistycznym firmom w celu ich odzysku, takie działanie jest zgodne z obowiązującym prawem, ponieważ MPWiK nie dopuszcza możliwości rozprowadzania komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzania ich do gleby. Reguluje to treść zawieranych przez Spółkę umów, w których szczegółowo określamy sposób zagospodarowania osadów ściekowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach, czyli poprzez odzysk np. kompostowanie, fermentację z produkcją biogazu, produkcję pelletu. Dodatkowo, w tak przygotowanych umowach, odpowiedzialność za zgodne z prawem zagospodarowanie osadów ściekowych od momentu ich odbioru z oczyszczalni MPWiK, leży po stronie tych wykonawców. Potwierdzają to niżej wymienione przepisy prawa:

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 pkt 28) ustawy o odpadach (Dz.U.2019 r. poz. 701)

art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach (Dz.U.2019 r. poz. 701)

art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz.U.2019 r. poz. 701)

Dokładne miejsca oraz sposób zagospodarowania osadów, określają decyzje administracyjne wydane przez odpowiednie urzędy, na podstawie których działają firmy odbierające osady ściekowe. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że kontrola nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z decyzji na zagospodarowanie odpadów należy do właściwych organów Inspekcji Ochrony Środowiska.

Podkreślamy, że do Spółki, w trakcie trwania wymienionych wcześniej umów, tj. do momentu wyczerpania limitu na odbiór osadów ściekowych, nie wpływały informacje o ewentualnych nieprawidłowościach dotyczących  działalności firmy Prospreco Polska. Zapewniamy, że każda tak informacja spotyka się ze zdecydowaną reakcją po stronie Spółki, łącznie z rozwiązaniem umowy i zaprzestaniem przekazywania osadów.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a