Komunikat strony

23.11.2017

Miliard złotych dla rozwoju Warszawy

24 listopada 2017 r. jest dniem podpisania umowy między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. o dofinansowanie w wysokości 637 500 000,00 zł Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020.

Umowa na dofinansowanie kolejnej już Fazy VI Projektu, której wartość wynosi łącznie 1 miliard złotych zostanie podpisana przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdę oraz Prezes Zarządu MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Renatę Tomusiak i członka Zarządu Spółki Jerzego Starzyńskiego.

Lider sektora wod-kan

MPWiK w m.st. Warszawie S.A. jest największą w Polsce Spółką w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, która eksploatuje najdłuższą w kraju sieć wodociągową o długości 3400 kilometrów oraz 3300 kilometrów sieci kanalizacyjnej. W ostatniej dekadzie Spółka zainwestowała blisko 6 miliardów złotych w gruntowną modernizację oraz rozbudowę procesu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, z czego ponad 2 miliardy złotych stanowiły środki pozyskane z budżetu unijnego. Należy podkreślić, że dzięki terminowej realizacji przedsięwzięć Spółka wywiązuję się ze swoich zobowiązań zarówno wobec mieszkańców, jak i Unii Europejskiej, pozostając jej efektywnym beneficjentem.

W służbie mieszkańcom

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” jest największym przedsięwzięciem o charakterze środowiskowym realizowanym w tej części Europy. Dzięki nowoczesnym stacjom uzdatniania mieszkańcom aglomeracji został zapewniony dostęp do smacznej i dobrej warszawskiej kranówki. Z kolei w wyniku uruchomienia rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Czajka” Warszawa dołączyła do grona stolic europejskich, które oczyszczają wszystkie ścieki komunalne. W trosce o mieszkańców aglomeracji systematycznie rozbudowywany jest układ dystrybucji wody i odprowadzania ścieków, co przyczynia się do podnoszenia standardu życia i poprawy stanu środowiska a dzięki realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych utrzymywany jest ponad 98% wskaźnik dostępności świadczonych usług na terenie stale rozwijającej się Warszawy.

Efekty dla Warszawy

Faza VI stanowi kontynuację działań w zakresie rozwoju i uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji warszawskiej.

Projekt obejmuje łącznie 42 zadania, z czego 33 to inwestycje budowlane związane m.in. z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Kontynuowane będą także działania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi:

  • podłączenie do sieci kanalizacyjnej 5 700 mieszkańców,
  • podłączenie do sieci wodociągowej 6 720 mieszkańców,
  • redukcję ilości emisji CO2 do atmosfery na poziomie 5 666 Mg/rok w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Kolektory retencyjne dla bezpieczeństwa 

Kluczowe znaczenie dla miasta oraz bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców będzie miała budowa trzech kolektorów tranzytowo-retencyjnych: Wiślanego, Mokotowskiego - Bis oraz Lindego-Bis o łącznej długości około 17 km. Pozwoli to na zwiększenie retencji sieci kanalizacyjnej oraz zapewni równomierną dystrybucję ścieków w trakcie pogody deszczowej, jak i bezdeszczowej.

Inwestycje w odnawialne źródła energii

W ramach Fazy VI Spółka będzie kontynuowała także działania w zakresie odnawialnych źródeł energii. Na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie oraz w oczyszczalniach: „Czajka” i „Południe” zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Ponadto na terenie Zakładu „Czajka” planowane jest także uruchomienie stacji tankowania biogazu. Działania te pozwolą ograniczyć powstawanie groźnego dla mieszkańców smogu.

Koszt inwestycji realizowanych w ramach Projektu  pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”, wynosi miliard złotych, w tym:

  • koszty kwalifikowane 750 000 000,00 zł
  • wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności 637 500 000,00 zł.
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a