Komunikat strony

16.10.2017

Oświadczenie GDDKiA Oddział w Warszawie i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. dotyczące przeciwdziałaniu zalewania węzła drogowego przy ul. Marynarskiej

W ostatnim czasie miały miejsce podtopienia na części dróg węzła „Marynarska” w ciągu trasy S79 na terenie m. st. Warszawy. Częstsze w tym sezonie intensywne i długotrwałe deszcze, w połączeniu z coraz szybciej rozwijającymi się obszarami miejskimi zmniejszającymi naturalną chłonność terenów dzielnicy Służewiec i skutkują powstającymi w najniższym miejscu, tj. na jezdniach węzła „Marynarska”, zastoiskami wodnymi.

System odwodnienia trasy S79 służy do odprowadzenia wody z pasa drogowego oraz z sąsiadujących terenów kolejowych, części pasa drogowego ul. Wirażowej a także z pobliskich terenów działkowych. Odbiór wód z pasa drogowego S79 do kanalizacji miejskiej uzgodniony został w 2005 r. w odniesieniu do ówczesnych warunków wynikających z zagospodarowania terenu oraz charakterystyki pogodowej, które to z czasem uległy znacznej zmianie.

Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także komfort użytkowników dróg i mieszkańców Warszawy podjęto czynności w celu przeciwdziałania powstawaniu zalewisk w rejonie węzła „Marynarska”:

  • GDDKiA Oddział w Warszawie przystąpi wiosną 2018 roku do realizacji procesu inwestycyjnego mającego na celu zwiększenie zdolności retencyjnych istniejącego systemu. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe zbiorniki, które pozwolą przedłużyć okres gromadzenia wód opadowych i w sposób kontrolowany odprowadzać je do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Planowana przez GDDKiA inwestycja przyczyni się do wyeliminowania zalewania tego węzła komunikacyjnego;
  • biorąc pod uwagę konieczność doraźnego minimalizowania zjawiska podtapiania odcinka trasy S79 w rejonie ulicy Marynarskiej, uciążliwości te będą w miarę możliwości minimalizowane we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., np. poprzez zrzut wód poza istniejącym systemem odwadniającym do odbiorników w wiadukcie ul. Cybernetyki przy użyciu dodatkowych pomp przenośnych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Warszawie.

Do momentu poprawy zdolności retencyjnych systemu odwodnienia trasy S79 oraz dokładniejszego zdiagnozowania problemów z odprowadzaniem wód z okolic pasa drogowego, podobne sytuacje mogą mieć miejsce. W związku z tym, prosimy o bezpieczną i ostrożną jazdę.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a