Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
23.12.2020

Oświadczenie w związku z publikacją na temat ekspertyz posiadanych przez MPWiK

W związku z pojawiającą się w mediach dyskusją na temat ekspertyzy Politechniki Warszawskiej zleconej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 2017 r., Spółka informuje, iż:

  1. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. eksploatuje łącznie ponad 8500 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Stan tej infrastruktury jest stale kontrolowany przez służby Spółki w ramach standardowych czynności eksploatacyjnych. Dodatkowo Spółka, dbając o najwyższą staranność, zleca zewnętrznym ośrodkom badawczym wykonanie szczegółowych ekspertyz. Standardowo dokumenty te, jako że dotyczą know-how MPWiK oraz infrastruktury o szczególnym znaczeniu dla miasta i mieszkańców (infrastruktura krytyczna), są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Przykładem jednego z takich opracowań jest „Ekspertyza stanu faktycznego rurociągów wykonanych z GRP, przyczyn występowania usterek i ich wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i trwałość rurociągów” przygotowana przez Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej. Analiza została odebrana pod koniec 2018 r. i wykonana na zlecenie i z inicjatywy MPWiK w następstwie zaobserwowania przez służby przedsiębiorstwa zjawisk zachodzących na powierzchni niektórych fragmentów rurociągów GRP. Opracowana w IBS Politechniki Warszawskiej ekspertyza, skupia się na rurach GRP wykonanych w technologii odśrodkowej i nawojowej w układach grawitacyjnych. Podkreśla się, że do ekspertyzy zostały wybrane niektóre fragmenty kolektorów w uzgodnieniu z ekspertami, rurociągi układu przesyłowego na odcinku pod Wisłą nie podlegały ekspertyzie.
  1. Wniosków z ww. ekspertyzy dotyczącej rur GRP nie można łączyć z awarią układu przesyłowego, jaka miała miejsce w 2019 r. Ekspertyza Politechniki Warszawskiej dot. przyczyn awarii układu przesyłowego, do której doszło w 2019 r., wykluczyła, jako bezpośrednią przyczynę zdarzenia, uszkodzenia powierzchniowe rur GRP. W 2019 r. grono ekspertów, wśród których był także jeden z autorów ekspertyzy zleconej w 2017 r., wykluczyło, jakoby delaminacja rur GRP była przyczyną uszkodzenia rurociągów układu przesyłowego pod Wisłą. Jako przyczynę wskazano wadę ukrytą, a więc taką, której nie można było w praktyce wykryć. Stanowisko Spółki w tej sprawie jest dostępne na stronie internetowej przedsiębiorstwa: https://mpwik.com.pl/view/przyczyny-awarii-ukladu-przesylowego-pod-wisl--wskazane-w-ekspertyzie.

Tym samym oświadczamy, że nieuprawnione jest łączenie dokumentu z 2017 r. z wydarzeniami, które miały miejsce w roku 2019. Podobne zabiegi wprowadzają opinię publiczną w błąd.

  1. Ekspertyza stanu faktycznego rurociągów wykonanych z GRP, przyczyn występowania usterek i ich wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i trwałość rurociągów”  jest jednym z kilku posiadanych przez MPWiK specjalistycznych opracowań z zarówno ośrodków polskich jak i zagranicznych, odnoszących się do wykorzystania rur GRP dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Zawarte w nich wnioski pomimo tego, że odnosiły się niejednokrotnie do tych samych obiektów, zawierały odmienną ocenę procesów zachodzących na powierzchni rur. Należy przy tym podkreślić, że wszystkie te opracowania potwierdziły bezpieczeństwo konstrukcji badanych  kolektorów. Tym niemniej Spółka, dbając o interes mieszkańców Warszawy podjęła decyzję o zaostrzeniu kryteriów jakościowych i parametrów wytrzymałościowych dla rur GRP, wykluczeniu stosowania rur GRP wykonanych w technologii odśrodkowej  oraz o niestosowaniu tego materiału do budowy nowych kolektorów.
  1. Biorąc pod uwagę złożoność zagadnienia, w ramach prac związanych z monitoringiem stanu kolektorów, zaplanowano także powtórną realizację kompleksowej oceny stanu technicznego rurociągów GRP. Umowa z ośrodkiem badawczym Politechniki Warszawskiej jest aktualnie w trakcie realizacji. Dodatkowo w ramach prac weryfikacyjnych Spółka zawarła dwie inne umowy dotyczące badań parametrów rurociągów GRP, a w tym m.in. dot. kompleksowych badań niszczących w zakresie zmęczenia materiałów oraz efektów potencjalnej hydrolizy żywicy. Ponadto w przestrzeni materiałoznawstwa nawiązano kontakty z takimi instytucjami jak:
  • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy;
  • Główny Instytut Górnictwa;
  • Polski Klaster Technologii Kompozytowych;
  • SBŁ Krakowski Instytut Technologiczny;
  • Institut für Unterirdische Infrastruktur.

Stanowczo sprzeciwiamy się łączeniu procesów badawczych, prowadzonych od kilku lat z własnej inicjatywy przez Spółkę, wobec rur GRP z awarią układu przesyłowego pod Wisłą.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a