Komunikat strony

08.01.2019

Oświadczenie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ws. badań jakości wody

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dotyczącymi fałszowania wyników badań jakości wody wystawianych przez laboratoria Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., informujemy, że nieprawidłowości zostały stwierdzone przez pracowników MPWiK w m.st. Warszawie S.A w dniu 15 października 2018 r. – w trakcie analizy wymaganych prawem badań laboratoryjnych wody pobranej z nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego zlokalizowanego w Piastowie. W związku z powyższym, stwierdzono, że data wystawienia dokumentu, a tym samym wyniku badania, jest wcześniejsza od daty  pobrania próbki wody z przyłącza.

W dniu 18 października 2018 r. Zarząd MPWiK S.A. Spółki zlecił przeprowadzenie kontroli wewnętrznej. Po wstępnym potwierdzeniu przez Kontrolerów nieprawdziwości przedstawionych dokumentów, niezwłocznie wstrzymano przyłączenie tej instalacji wodociągowej do istniejącego układu dystrybucji wody pozostającego w eksploatacji MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Należy podkreślić, iż jest to rutynowe działanie, zgodne z procedurami obowiązującymi w MPWiK S.A.

Spółka o powyższej sprawie powiadomiła w dniu 31 października 2018 r. Prokuraturę Rejonową Warszawa - Ochota. W dniu 11 grudnia 2018 r. pracownicy  naszej Spółki stawili się na wezwanie w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III, gdzie złożyli szczegółowe wyjaśnienia w powyższej sprawie oraz przekazali informację o stwierdzonych nieprawidłowościach.

W tym miejscu należy podkreślić, że stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe dzięki zachowaniu procedur  obowiązujących w MPWiK. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości, nadal prowadzone jest w Spółce postępowanie kontrolne, pozostajemy także w kontakcie ze służbami Policji. Tym samym zapewniamy, że Spółka pozostaje do dyspozycji odpowiednich organów prawa, podkreśla się jednocześnie, że udzielanie na tym etapie postępowania, bardziej dokładnych informacji może mieć niekorzystny wpływ na wyniki sprawy.

Pragniemy zapewnić, że niniejsze zdarzenie pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na wysoką jakość wody dostarczanej mieszkankom i mieszkańcom Warszawy przez MPWiK S.A.. Warszawska kranówka spełnia rygorystyczne wymogi określone przepisami prawa krajowego i unijnego a jej  parametry są stale kontrolowane na każdy etapie uzdatniania oraz bezpośrednio w sieci miejskiej. Stwierdzenie  przez MPWiK S.A. niniejszych nieprawidłowości i ich zgłoszenie do Policji  jest potwierdzeniem prawidłowości i skuteczności procedur, których zadaniem jest bezpieczeństwo wody w warszawskiej sieci wodociągowej. Dla przypomnienia pragniemy zauważyć, że MPWiK posiada własne akredytowane laboratoria, w których rocznie jest wykonywanych ok. 170 tys. badań wody.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a