Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
21.04.2021

Oświadczenie MPWiK w Warszawie w związku z konferencją prasową Przemysława Dacy, Prezesa Wód Polskich

Informacja o decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki dla MPWiK w Warszawie została przekazana do wiadomości publicznej przez Pana Przemysława Dacę, Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W toku postępowania administracyjnego odwołanie rozpatrywać będzie Prezes Wód Polskich – czyli właśnie Pan Przemysław Daca. W demokratycznym państwie prawa niedopuszczalna jest sytuacja, w której organy administracji publicznej informują na konferencji prasowej, jaką zamierzają wydać decyzję nie tylko przed wysłuchaniem strony, ale nawet przed wniesieniem przez stronę odwołania. Jest to pogwałcenie elementarnych zasad demokratycznego państwa prawa i praworządności, określonych w art. 2 i 7 Konstytucji RP oraz art. 6, art. 7, art. 8 § 1 i 2, art. 10 § 1 oraz art. 15 Kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy to zresztą nie tylko postępowania administracyjnego, ale także postępowań sądowych.

Z konsternacją MPWiK w Warszawie zapoznał się publicznymi wypowiedziami Pana Prezesa Przemysława Dacy, który będzie rozpatrywał odwołanie MPWiK w Warszawie od decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Organ wyższego rzędu (Prezes Wód Polskich) ocenia odwołanie MPWiK w Warszawie zanim jeszcze powstało. Jest to działanie charakterystyczne dla państw, w których nie obowiązują rządy prawa.

Okoliczności związane z decyzją Wód Polskich w sprawie zatwierdzenia taryf MPWiK w Warszawie nakazują niestety przyjąć, że działania Wód Polskich są motywowane względami pozamerytorycznymi.

W świetle publicznych wypowiedzi Pana Prezesa Przemysława Dacy poza trybem określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i ustawy Prawo wodne, MPWiK w Warszawie został pozbawiony gwarancji proceduralnych rozpatrzenia odwołania przez niezależny i bezstronny organ.

Wobec działań  Pana Prezesa Przemysława Dacy - jako funkcjonariusza publicznego – odbieranych przez nas jako naruszenie elementarnych reguł praworządności, MPWiK w Warszawie podejmie adekwatne działania w sprawie ochrony praw MPWiK w Warszawie do rozpatrzenia sprawy przez niezależny i bezstronny organ.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a