Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
03.09.2019

KOMUNIKAT SPÓŁKI DOTYCZĄCY WSTĘPNYCH MOŻLIWYCH PRZYCZN POWSTANIA AWARII UKŁADU PRZESYŁAJĄCEGO ŚCIEKI POD WISŁĄ

Układ Przesyłowy służący do transportu części ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” oddany do użytkowania w 2013 roku składa się z szeregu obiektów technologicznych: komór połączeniowych, komory krat służącej do usuwania dużych zanieczyszczeń stałych, które podlegają utylizacji w innych obiektach Spółki, układu syfonowego zakończonego zasuwami sterującymi i przyłączeń do kolektora grawitacyjnego po stronie prawobrzeżnej Warszawy.

Układ syfonowy wykonany został w formie dwóch przewodów ciśnieniowych o średnicy DN1600 mm każda. Nitki syfonowe ułożone zostały w tunelu o obudowie tubingowej, wyposażonym w ciąg komunikacyjny. Nitki syfonowe zaprojektowano jako pracujące w cyklu zmianowym, pozwalającym na ich utrzymanie w ciągłej sprawności.

Po awarii pierwszej nitki syfonowej (południowej) przystąpiono do analizy danych z monitoringu, pomiarów oraz inspekcji możliwych w aktualnych wówczas warunkach. Działania te sukcesywnie rozwijano, w miarę postępu prac umożliwiających dostęp do uszkodzonych elementów systemu przesyłowego. Wykonane do tej pory prace wskazują, że bezpośrednią przyczyną zaistniałego we wczesnych godzinach porannych w dniu 27 bm. rozszczelnienia południowego przewodu przesyłowego (nitka A), skutkującego zalaniem poddennego odcinka tunelu ściekami, było pęknięcie rurociągu ciśnieniowego z tworzywa sztucznego w sąsiedztwie jego połączenia z odcinkiem rurociągu stalowego.

Znaczne ciśnienie ścieków wypływających z uszkodzonego rurociągu doprowadziło także do uszkodzenia sąsiedniego kolektora północnego (nitka B), przy czym jego rozszczelnienie miało zdecydowanie łagodniejszy charakter, przez co ujawniło się dopiero po odwodnieniu tunelu ze ścieków, tj. we wczesnych godzinach porannych 28 bm.

Taki stan uniemożliwił przesył ścieków i wymusił uruchomienie procedury ich awaryjnego zrzutu do rzeki Wisły od godz. 8.00 28.08.2019 r. Podkreśla się, że uszkodzeniu uległy fragmenty przewodów transportujących ścieki, natomiast konstrukcja, czyli tunel stanowiący obudowę dla kolektorów, nie uległ naruszeniu.

Uszkodzenia wystąpiły na takich odcinkach przewodów (rurociągów), które ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne (umieszczenie w otulinie betonowej), były niewidoczne, bowiem na stałe zamieszczono je w osłonie betonowej wyłączającej możliwość bieżącego do nich dostępu. Jedynie na etapie procesu budowlanego przed wprowadzeniem otuliny, można było zobaczyć te części rurociągów.

W toku dotychczasowych prac i wielowariantowych analiz określono koncepcję naprawy obu uszkodzonych rurociągów ciśnieniowych. W dniu 30 bm. rozpoczęto prace związane z usuwaniem (rozbiórką) uszkodzonych elementów, które powinny zostać odtworzone z uwzględnieniem wniosków wynikających z awarii. Kontynuowane są prace eksperckie i projektowe mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności układu przesyłowego.

Jednocześnie oświadcza się, że dotychczasowe  oględziny uszkodzonych elementów rurociągów mogą świadczyć o niezgodnościach prowadzonych w 2011 i 2012 r., robót budowlanych z wymaganiami określonymi przez MPWiK w kontrakcie na wykonaniu przesyłu pod Wisłą.

W celu jednoznacznego wskazania przyczyny awarii lub splotu takich przyczyn niezbędne jest wykonanie specjalistycznych badań materiałowych (w tym próbek pobieranych w miarę rozbiórki uszkodzonych elementów) oraz dodatkowych analiz.

Priorytetem MPWiK jest jak najszybsze przywrócenie funkcjonalności układu przesyłu ścieków pod Wisłą do OŚ „Czajka” przy jednoczesnym wdrażaniu wszelkich tymczasowych rozwiązań redukujących poziom zanieczyszczeń, czego przykładem jest m.in. uruchomienie w dniu 31.08.2019 r. systemu ozonowania ścieków, co eliminuje bakterie i zwiększa stężenie tlenu w Wiśle. Współpracujemy także z przedstawicielami rządu w związku z budową awaryjnego przerzutu za pomocą mostu pontonowego stawianego przez wojsko. Uzgadniane są także rozwiązania polegające na poprowadzeniu tymczasowego przewodu przez Most Marii Skłodowskiej – Curie lub za pomocą tunelu przesyłowego. 

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a