Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
18.09.2023

Wodociągi Warszawskie dostarczają do odbiorców zimną, bezpieczną, przebadaną laboratoryjnie i stale dezynfekowaną wodę

W związku z pytaniami warszawianek i warszawiaków co do bezpieczeństwa wody dostarczanej przez Wodociągi Warszawskie w kontekście występujących na terenie kraju przypadków legionellozy, wyjaśniamy: wodę z kranu można pić baz obaw, bez konieczności przegotowania.

Rozumiejąc, że mieszkańcy stolicy, na podstawie obecnego w mediach gąszczu informacji, niekiedy nieścisłych, mogą mieć pytania o bezpieczeństwo wody, Wodociągi Warszawskie zapewniają, że standardowy proces uzdatniania wody jest wystarczający, by woda dostarczana do stołecznych budynków była bezpieczna pod względem bakteriologicznym.

Oto kilka najważniejszych faktów

  1. Woda uzdatniana i dostarczana mieszkańcom Warszawy, Piastowa, Pruszkowa i Michałowic jest bezpieczna. 
  2. Legionella rozwija się w wodzie ciepłej, a Wodociągi Warszawskie dostarczają wyłącznie wodę zimną.
  3. Proces uzdatniania wody w Wodociągach Warszawskich unieszkodliwia i usuwa z niej materię organiczną i drobnoustroje, a prowadzona standardowo dezynfekcja wody ma na celu uniemożliwienie jej wtórnego zakażenia w sieci dystrybucyjnej.
  4. Za stan wewnętrznych instalacji wodociągowych w budynkach, zgodnie z obowiązującym prawem odpowiadają ich właściciele i zarządcy.
  5. Zakazić się Legionellą można wyłącznie poprzez drogi oddechowe, wdychając aerozol wodny zawierający bakterie. Picie wody jest całkowicie bezpieczne.

Co znajdziemy w przepisach?

Legionella nie bytuje i nie rozmnaża się w wodzie zimnej – takiej, jaką dostarczają przedsiębiorstwa wodociągowe swoim odbiorcom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, bakterie Legionella pneumophila należy badać w instalacjach wewnętrznych wody ciepłej w budynkach.

Załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 2294), określający „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda”, wskazuje, że Legionellę „należy badać w próbkach wody ciepłej pobranych w przedsiębiorstwach podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne i w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny.” Drogą zakażenia jest bowiem inhalacja, czyli wdychanie aerozolu wodnego zawierającego bakterie, który powstaje np. w prysznicach z gorącą wodą czy nawilżaczach. Nie można się nią zarazić, pijąc wodę z kranu.

WHO o Legionelli

Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących jakości wody do picia, bakterie Legionella mogą występować w sztucznych środowiskach wodnych (np. urządzeniach do chłodzenia wody w systemach klimatyzacyjnych, instalacjach ciepłej wody, ośrodkach SPA), w których występuje odpowiednia temperatura wody do ich namnażania, tj. 25-50 st. C.

Aby minimalizować ryzyko zakażenia Legionellą, według zaleceń WHO, w instalacjach ciepłej wody temperatura wody opuszczającej podgrzewacz powinna przekraczać 60 st. C, natomiast w całej instalacji należy utrzymywać temperaturę wody powyżej 50 st. C.

Dbaj o wewnętrzna instalację

Ponadto należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa wodociągowe, w myśl obowiązującego prawa, odpowiadają za jakość wody zimnej dostarczanej do zaworu za wodomierzem głównym – dalsza część sieci stanowi instalację wewnętrzną, za którą odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy budynków. To do nich należy odpowiednia dbałość o stan tej instalacji, a co za tym idzie – odpowiedzialność za jakość wody.

Wodociągi Warszawskie przygotowały także „Poradnik dla administratorów budynków”,  dotyczący dbania o wewnętrzną sieć wodociągową, który można pobrać ze strony internetowej spółki. Został on dołączony do artykułu pt. Jak zapewnić dobrą jakość wody z zewnętrznej instalacji wodociągowej w formie załączników do pobrania. Szczegółowe informacje na temat procesów uzdatniania wody są dostępne na stronie internetowej warszawskakranowka.pl w sekcji Od źródeł do kranu. Proces uzdatniania.

Zachęcamy też do zapoznania się z komunikatami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz komunikatem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a