Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Program stypendialny

Już od 10 lat wspieramy zdolnych studentów i doktorantów w podejmowaniu innowacyjnych projektów naukowych, związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. O stypendia naukowe finansowane przez naszą Spółkę mogą ubiegać się studenci czterech warszawskich uczelni.

O Programie

Program stypendialny to autorski projekt realizowany od 2014 roku przez Wodociągi Warszawskie, adresowany do osób, które podejmą się napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej lub doktorskiej dotyczącej działalności naszego przedsiębiorstwa. Można zgłosić własny, innowacyjny pomysł lub wybrać temat z listy zaproponowanej przez Spółkę.

O stypendium ubiegać się mogą studenci:

  • Politechniki Warszawskiej
  • Wojskowej Akademii Technicznej
  • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • Uniwersytetu Warszawskiego

Program stypendialny jest skierowany do studentów studiów I stopnia (będących na co najmniej trzecim roku studiów), II stopnia, jednolitych studiów magisterskich (będących na co najmniej czwartym roku studiów) oraz osób realizujących doktoraty.

Dlaczego warto się zgłosić?

Dzięki naszemu programowi studenci mają zagwarantowane comiesięczne stypendium. Środki finansowe umożliwiają m.in. pozyskanie funduszy na realizację badań do pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej. Stypendyści dostają również możliwość odbycia stażu pod opieką profesjonalistów w największym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym w Polsce i jednym z największych w Europie. To również niepowtarzalna okazja, aby zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Oferujemy także możliwość realizacji innowacyjnych projektów badawczych oraz wsparcie merytoryczne. Projekt stypendialny realizowany przez Wodociągi Warszawskie cieszy się dużym zainteresowaniem - do tej pory stypendium otrzymało 34 studentów i doktorantów.

Jak zostać naszym stypendystą?

Wniosek o przyznanie stypendium lub Wniosek o przedłużenie stypendium doktoranckiego wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać mailowo na adres stypendia@mpwik.com.pl lub złożyć w wersji papierowej w naszej siedzibie z dopiskiem na kopercie "Program stypendialny" do 18 lutego 2024 roku. Wnioski są rozpatrywane dwa razy w roku – w lutym oraz we wrześniu.

Szczegółowe warunki i tryb ubiegania się o przyznanie stypendium zawiera Regulamin.

  1. Wniosek o przyznanie stypendium – interaktywny
  2. Wniosek o przyznanie stypendium – do druku
  3. Wniosek o przedłużenie stypendium doktoranckiego – interaktywny
  4. Wniosek o przedłużenie stypendium doktoranckiego – do druku

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a