Komunikat strony

Oferty pracy


Analityk Laboratorium

(Zakład Laboratoriów / Laboratorium „Wieliszew” )

Miejsce pracy: Wieliszew, ul. 600 lecia 20.

Nr ref 133/21

Umowa na czas zastępstwa

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • pobieranie próbek i wykonywanie badań zgodnie z nadanymi upoważnieniami, w tym udział w weryfikacjach / walidacjach określonych badań oraz monitorowanie ważności wyników zgodnie z określonym programem monitorowania ważności wyników i reagowanie w przypadku niekorzystnych trendów
 • udział w przygotowaniu procedur badawczych i instrukcji w swoim obszarze działania oraz udział we wdrażaniu nowych metodyk badawczych
 • udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ZSZ, w tym zgłaszanie odstępstw, prac niezgodnych z wymaganiami, dostrzeżonych niezgodności, inicjowanie działań doskonalących oraz prowadzenie i nadzorowanie działań korygujących
 • udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości
 • udział w przygotowywaniu planów dostaw usług, materiałów eksploatacyjnych i środków trwałych
 • odpowiedzialność za przydzielone metody badawcze zgodnie z nadanymi upoważnieniami

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie w zakresie chemicznym lub wyższe w zakresie chemicznym lub pokrewnym
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność
 • samodzielność, odpowiedzialność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • obsługa komputera, dobra znajomość pakietu MsOffice pozwalająca na tworzenie dokumentów i zestawień
 • znajomość analityki chemicznej i obsługi sprzętu laboratoryjnego.
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • mile widziana znajomość normy ISO 17025
 • mile widziane doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy urządzeń technologicznych

(Pion Ścieków/Oddział Eksploatacji Oczyszczalni)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czajki 4/6

Nr ref.: 97/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór nad poprawnym działaniem obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji oczyszczania ścieków obróbki osadów ściekowych oraz instalacji biogazu
 • obsługa i sterowanie urządzeń w systemie SCADA
 • przeglądy, konserwacja urządzeń technologicznych, usuwanie drobnych usterek, zainstalowanych instalacji i urządzeń technologicznych
 • dokonywanie obchodów kontrolnych w terenie oczyszczalnipracujących urządzeń.

Nasze Wymagania:

 • minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie)
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w branży oczyszczania ścieków i uzdatniania wody lub w branży ogólnej mechanicznej
 • mile widziane posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji; grupa 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne; grupa 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną; grupa 3 - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • gotowość do pracy zmianowejw systemie równoważnym 12 godzinnym
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy urządzeń technologicznych

(Pion Wody/Oddział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref.: 122/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy urządzeń oraz ich konserwacji
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • prowadzenie przeglądów, konserwacji, remontów instalacji i urządzeń w obiektach technologicznych
 • praca przy usuwaniu awarii chlorowych w ramach Zakładowej Służby Ratownictwa Chlorowego
 • obsługa komputerowych stacji operatorskich oraz paneli operatorskich systemów sterowania, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie 1 rok pracy, mile widziane na podobnym stanowisku
 • świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 2 w zakresie eksploatacji - mile widziane
 • obsługa komputera w stopniu min. podstawowym
 • prawo jazdy kategorii B
 • uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych i wózków jezdnych, obsługa suwnic i wciągników - mile widziane

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy Urządzeń Technologicznych w Zakładzie Południe

 (Pion Ścieków – Zakład Południe - Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Syta 190/192

Nr ref.: 13/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór nad poprawnym działaniem obiektów technologicznych, urządzeń i instalacji oczyszczania ścieków, przeróbki osadów ściekowych oraz instalacji biogazu i dezodoryzacji
 • obsługa i sterowanie pracą urządzeń z wykorzystaniem systemu SCADA
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń technologicznych w tym usuwanie drobnych usterek występujących na instalacjach i urządzeniach technologicznych 
 • utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy
 • przygotowywanie obiektów i instalacji technologicznych przed planowanym wykonaniem przeglądów
 • dbanie o powierzony majątek

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane w branży oczyszczania ścieków i uzdatniania wody lub w branży ogólnej mechanicznej
 • znajomość zasad obsługi narzędzi zmechanizowanych i ręcznych
 • mile widziane: posiadanie uprawnień świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji; grupa 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne; świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji; grupa 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną; grupa 3 - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
 • gotowość do pracy w systemie równoważnym 12 godzinnym oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • brak przeciwskazań do pracy przy monitorze ekranowym oraz do pracy w kontakcie ze ściekami i osadami
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność i odpowiedzialność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 17.06.2021

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Automatyk

(Pion Ścieków/ Dział Utrzymania Ruchu/ Wydział Oczyszczalni Ścieków)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czajki 4/6

Nr ref.: 124/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji automatyki i urządzeń pomiarowych oraz monitoringu w zakresie procesu technologicznego
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń do pomiarów on-line, wymiana zużytych części i uzupełnienie reagentów
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych nadrzędnych układów sterowania, procesowych przyrządów pomiarowych
 • wykonywanie, w miarę wiedzy i umiejętności, czynności eksploatacyjnych i ruchowych urządzeń elektroenergetycznych podczas absencji elektromontera lub energetyka
 • wykonywanie prac eksploatacyjnych obiektowych układów sterowania oraz wykonywanie prac eksploatacyjnych dotyczących zasilaczy elektroenergetycznych i sieci oraz urządzeń napięcia gwarantowanego
 • obsługa istniejących układów sterowania w ramach dostępnych procedur

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne (automatyka, elektronika, informatyka lub pokrewne)
 • doświadczenie zawodowe (min.1-go roku)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne gr I na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów (mile widziane do 20 kV)
 • znajomość obsługi komputera (mile widziana znajomość urządzeń pomiarowych i sterowników PLC)
 • brak ograniczeń w pracy przy występujących czynnikach niebezpiecznych - praca na wysokości powyżej 3 metrów

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Energetyk

(Pion Ścieków/ Dział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Pruszków, ul. Domaniewska 23

Nr ref.: 123/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych
 • obsługa istniejących układów zasilania i sterowania w ramach dostępnych procedur
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowego min. 1 rok
 • świadectwo kwalifikacyjne gr I na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów , montażu. Mile widziane, co najmniej do 20 kV,
 • znajomość rozdzielnic SN i nN
 • brak ograniczeń w pracy przy występujących czynnikach niebezpiecznych - praca na wysokości

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Główny Specjalista w Wydziale Telekomunikacji i Infrastruktury

(Biuro Informatyki i Telekomunikacji / Wydział Telekomunikacji i Infrastruktury)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 106/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • administracja, utrzymanie ciągłości działania systemów infrastruktury serwerowej (w tym: środowiska macierzy dyskowych, platform serwerowych, serwerów fizycznych, środowiska FC)
 • monitorowanie oraz zapewnienie ciągłości działania sieci oraz usług informatycznych
 • instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania
 • utrzymanie i rozwój środowiska IT obsługującego systemy w Spółce
 • administracja uprawnieniami i dostępem do zasobów IT
 • zgłaszanie wszystkich spostrzeżonych nieprawidłowości i zagrożeń funkcjonowania serwerów, systemów i danych oraz ich bezpieczeństwa
 • prowadzenie i utrzymanie dokumentacji środowiska IT
 • wsparcie informatyczne użytkowników – II linia

Nasze Wymagania:

 • doświadczenie w administracji środowiskiem serwerowym - min. 3 lata, preferowane 5 lat
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: informatyka
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows, w tym MS Windows Datacenter 2016, Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, GPO, DFS.
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows RedHat Enterprise w tym High-Availability Cluster
 • dobra znajomość środowiska baz danych Oracle i MSSQL
 • bardzo dobra znajomość technologii wirtualizacyjnych Vmware
 • bardzo dobra znajomość rozwiązań macierzy dyskowych mile widziane technologie HP : 3PAR, Primera, Nimble
 • bardzo dobra znajomość rozwiązań archiwizacji Commvault, Rman, Data Domain, HP StoreOnce, Acronis
 • bardzo dobra znajomość Bash/Shell scripting.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Realizacji Zamówień Inwestycyjnych

(Pion Zamówień Publicznych/Dział Realizacji Zamówień/Wydział Realizacji Zamówień Inwestycyjnych)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 107/21

Umowa na zastępstwo

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (umowa na zastępstwo)
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • sporządzanie zgodnie z obowiązującymi regulacjami dokumentacji oraz prowadzenie całokształtu spraw mających na celu wyłonienie wykonawcy zewnętrznego dla inwestycyjnych kategorii zakupowych
 • weryfikacja szacunkowych kalkulacji przedmiotu zamówienia, opisów przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów celem założenia wniosku o udzielenie zamówienia w oparciu o niezbędne informacje uzyskane od jednostek i komórek organizacyjnych, składających zapotrzebowanie
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej Progu 2, wynikającego z regulaminu udzielania zamówień, dla inwestycyjnych kategorii zakupowych
 • udział w procesach zakupowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących w Spółce regulacji, dotyczących polityki zakupowej i innych przepisów wewnętrznych Spółki
 • udział w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Nasze Wymagania:

 • minimum rocznego doświadczenia zawodowego przy kompleksowej obsłudze procesu zamówień publicznych (mile widziane po stronie Zamawiającego);
 • praktycznej znajomość systemów/ programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10;
 • komunikatywności, samodzielności, skrupulatności.
 • mile widziane wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii sanitarnej, budowlane;
 • mile widziana znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i powiązanych aktów prawnych;
 • mile widziane doświadczenie przy kompleksowej obsłudze procesu zamówień publicznych;

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor Nadzoru

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej / Wydział Nadzoru)

Miejsce Pracy: Warszawa, Mikkego 4

Nr ref.: 34/21, 35/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola wykonywania robót związanych z usuwaniem awarii wodociągowych, wymianą sieci wodociągowej metoda bezwykopową wykonywane przez firmy zewnętrzne zgodnie z przepisami BHP i p.poż. obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych;
 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót
 • potwierdzenie usuwania wad w okresie gwarancyjnym
 • kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac;sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności, kosztorysy inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania)
 • bieżące uzupełnienie raportów w zakresie nadzorowanych robót związanych z usuwaniem awarii wodociągowych

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego – sanitarnego
 • posiadania uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa budowlanego
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego
 • umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • prawa jazdy kat. B
 • umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy
 • komunikatywności, samodzielności, dokładności i rzetelności

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor Nadzoru w Wydziale Nadzoru Realizacji Budowy Przyłączy

(Pion Rozwoju/Dział Realizacji Inwestycji i Remontów /Wydział Nadzoru Realizacji Budowy Przyłączy)

Miejsce Pracy: Warszawa, Brukselska 21

Nr ref.: 306/20

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzorowanie robót związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych, modernizacyjnych wykonywanych na potrzeby Spółki
 • nadzorowanie robót związanych z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nadzorowanie robót związanych zbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • nadzorowanie robót związanych z przebudową infrastruktury Spółki realizowanych przez Inwestorów zewnętrznych

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunkowe
 • udokumentowanego oświadczenia zawodowego - min. 3 lata
 • uprawnień budowlanych o specjalności sanitarnej
 • zdolności interpersonalnych - m.in. umiejętności nawiązywania kontaktów oraz zdolności komunikacyjnych
 • znajomości obsługi komputera

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Inspektor Nadzoru w Wydziale Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów

(Pion Rozwoju / Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów)

Nr ref.: 211/20

Miejsce Pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót
 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
 • kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności, kosztorysy inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania)
 • sprawdzanie przedmiarów i zgłaszanie uwag do dokumentacji
 • bieżące uzupełnianie raportów

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego – branża sanitarna
 • posiadania uprawnień budowlanych w specjalności sieci oraz instalacja sanitarne
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa budowlanego
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego
 • umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • posiadania prawa jazdy kat. B
 • umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy
 • komunikatywności
 • samodzielności, dokładności i rzetelności

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor Nadzoru w Wydziale Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów

(Pion Rozwoju / Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów)

Miejsce Pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 74/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

     Główny zakres obowiązków:

 • kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót
 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
 • kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności, kosztorysy inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania)
 • sprawdzanie przedmiarów i zgłaszanie uwag do dokumentacji
 • bieżące uzupełnianie raportów

        Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – branża sanitarna
 • uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • samodzielność, dokładność i rzetelność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor Nadzoru w Wydziale Nadzoru Realizacji Inwestycji Zewnętrznych

(Pion Rozwoju / Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji Zewnętrznych)

Miejsce Pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 61/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót
 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
 • kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności, kosztorysy inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania)
 • sprawdzanie przedmiarów i zgłaszanie uwag do dokumentacji
 • bieżące uzupełnianie raportów

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego – branża sanitarna
 • posiadania uprawnień budowlanych w specjalności sieci oraz instalacje sanitarne - bez ograniczeń
 • bardzo dobrej znajomości przepisów prawa budowlanego
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego
 • umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • posiadania prawa jazdy kat. B
 • umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy
 • komunikatywności
 • samodzielności, dokładności i rzetelności

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor w Dziale Umów

(Pion Sprzedaży/ Dział Umów/ Wydział Umów Odbiorców Indywidualnych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 115/21

Umowa na zastępstwo

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • terminowe zawieranie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami indywidualnymi i instytucjonalnymi oraz pozyskiwanie wszelkich niezbędnych informacji z innych jednostek/komórek Spółki
 • terminowe załatwianie korespondencji prowadzonej w związku z zawieraniem umów
 • wstępne omawianie warunków umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami indywidualnymi i instytucjonalnymi
 • obsługa klientów w zakresie spraw precyzyjnie opisanych procedurami lub spraw rutynowych oraz udzielanie informacji telefonicznej pracownikom, odbiorcom i kontrahentom
 • ustalanie nowych odbiorców i ich adresów poprzez relacje z terenu, a także ustalanie numerów ksiąg wieczystych za pośrednictwem dostępnej strony internetowej i adresu odbiorców poprzez Urzędy Dzielnicy. Ewidencjonowanie zmian w informatycznym zbiorze odbiorców usług i w elektronicznej kartotece umów
 • przygotowanie informacji i materiałów oraz prowadzenie rejestrów służących do celów sprawozdawczych na własnym stanowisku pracy oraz potrzeb Wydziału

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w pracy biurowej o zbliżonej charakterystyce
 • umiejętność i doświadczenie w redagowaniu pism o charakterze urzędowym
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office głównie programy podstawoweMS Word oraz MS Excel – poziom średniozaawansowany) oraz urządzeń biurowych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/Starszy Inspektor w Dziale Umów

(Pion Sprzedaży/ Dział Umów/ Wydział Umów Odbiorców Indywidualnych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 114/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • terminowe zawieranie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami indywidualnymi i instytucjonalnymi oraz pozyskiwanie wszelkich niezbędnych informacji z innych jednostek/komórek Spółki
 • terminowe załatwianie korespondencji prowadzonej w związku z zawieraniem umów
 • wstępne omawianie warunków umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami indywidualnymi i instytucjonalnymi
 • obsługa klientów w zakresie spraw precyzyjnie opisanych procedurami lub spraw rutynowych oraz udzielanie informacji telefonicznej pracownikom, odbiorcom i kontrahentom
 • ustalanie nowych odbiorców i ich adresów poprzez relacje z terenu, a także ustalanie numerów ksiąg wieczystych za pośrednictwem dostępnej strony internetowej i adresu odbiorców poprzez Urzędy Dzielnicy. Ewidencjonowanie zmian w informatycznym zbiorze odbiorców usług i w elektronicznej kartotece umów
 • przygotowanie informacji i materiałów oraz prowadzenie rejestrów służących do celów sprawozdawczych na własnym stanowisku pracy oraz potrzeb Wydziału

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w pracy biurowej o zbliżonej charakterystyce
 • umiejętność i doświadczenie w redagowaniu pism o charakterze urzędowym
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office głównie programy podstawoweMS Word oraz MS Excel – poziom średniozaawansowany) oraz urządzeń biurowych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

 

rozwiń...


Inspektor/Starszy Inspektor w Wydziale Kosztorysów i Przygotowania Remontów

(Pion Rozwoju/ Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów/ Wydział Kosztorysów i Przygotowania Remontów)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 67/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • opracowywanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, zapisów merytorycznych SIWZ, istotnych postanowień umowy) niezbędnej do wyboru wykonawców prac projektowych oraz robót budowlanych
 • współpraca z biurami projektowymi, urzędami oraz jednostkami wewnętrznymi Spółki w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji
 • koordynacja i kontrola realizacji umów zawartych z wykonawcami prac projektowych
 • prowadzenie okresowych analiz przebiegu inwestycji wraz z raportowaniem zaawansowania prac
 • współtworzenie planu inwestycji i remontów w zakresie przydzielonych zadań

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. średniego, preferowane wyższe kierunkowe (budownictwo, inżynieria sanitarna)
 • minimum rocznego doświadczenia zawodowego, mile widziane  w zakresie przygotowania inwestycji związanych z przebudową i remontem obiektów budowlanych
 • znajomości procesu inwestycyjnego w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej/projektowej, uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień
 • znajomości pakietu MS Office
 • podstawowej wiedzy z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Budowlanego
 • umiejętności pracy pod presją czasu

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Kierowca/Operator Sprzętu Specjalistycznego

(Pion Wsparcia/Zakład Sprzętu i Transportu/Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie i obsługa pojazdów samochodowych i innych zgodnie z uprawnieniami
 • zabezpieczenie przewożonego ładunku zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo transportu osób i towarów
 • wykonywanie codziennej obsługi technicznej pojazdów w tym: sprawdzenie stanu oleju i innych płynów eksploatacyjnych, tankowanie, dbanie o estetykę pojazdów
 • obsługa powierzonego pojazdu i sprzętu zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej w celu zapewnienia jego bezawaryjnej pracy

Od Kandydatów oczekujemy:

 • prawa jazdy B, C+E
 • karty kierowcy i uprawnienia na przewóz rzeczy
 • wykształcenia min. zasadniczego zawodowego
 • doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomości topografii Warszawy i okolicy
 • punktualności i odpowiedzialności
 • gotowości do podjęcia pracy w systemie 3- zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Kierownik Działu Realizacji Inwestycji i Remontów

(Pion Rozwoju- Dział Realizacji Inwestycji i Remontów)

Nr ref. 126/21

Miejsce pracy: Warszawa, Brukselska 21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kierowanie i koordynowanie prac podległych wydziałów
 • uczestnictwo oraz prowadzenie narad produkcyjnych
 • kontrole funkcjonalne wraz z wizytami na nadzorowanych inwestycjach
 • współuczestnictwo w przygotowywaniu planów inwestycyjnych
 • uczestnictwo w spotkaniach z wykonawcami i usługodawcami
 • potwierdzanie merytoryczne dokumentów stanowiących podstawę do dokonywania płatności dla wykonawców

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe techniczne (inżynieria lądowa, inżyniera środowiskalub sanitarna)
 • uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacji i sieci sanitarnych- mile widziane
 • znajomość procesu inwestycyjnego od etapu przygotowania inwestycji aż do zakończenia gwarancji
 • znajomość procedur realizacji inwestycji w terenie zurbanizowanym w szczególności pozyskiwania zgód na zajecie pasa drogowego, zgód na umieszczenie
 • znajomość: Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska i Prawa Zamówień Publicznych
 • umiejętności komunikacyjne oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 21.06.2021

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Kierownik Działu Ochrony Fizycznej

(Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony – Dział Ochrony Fizycznej)

Miejsce pacy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 82/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzorowanie i kontrolowanie zadań realizowanych przez Dział Ochrony Fizycznej
 • opracowywanie standardów bezpieczeństwa w zakresie ochrony fizycznej i  zabezpieczenia technicznego stosowanych w Spółce oraz nadzór nad ich przestrzeganiem
 • współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w procesie opracowywania i uaktualniania planów ochrony obiektów Spółki, podlegających obowiązkowej ochronie
 • nadzór nad realizacją umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi w zakresie ochrony obiektów i mienia Spółki, w tym nad faktycznym wykonywaniem ochrony fizycznej obiektów przez wyżej wymienione podmioty
 • nadzór nad zabezpieczeniem wycieczek i innych imprez okolicznościowych organizowanych
 • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań Wewnętrznej Służby Ochrony
 • zapewnienie niezbędnego wyposażenia w broń obiektową i umundurowanie dla  pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony
 • prowadzenie gospodarki materiałowo-technicznej w zakresie wyposażenia pomieszczeń pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony

        Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • minimum 3 – letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe, mile widziane w  kierowaniu zespołem w obszarze bezpieczeństwa publicznego
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • doświadczenie we współpracy z podmiotami zewnętrznymi z zakresu bezpieczeństwa i  ochrony fizycznej
 • prawo jazdy kategorii B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Kierownik Działu Planowania i Controllingu

(Pion Planowania i Nadzoru/ Dział Planowania i Controllingu)

Nr ref.: 281/20

Miejsce pracy: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5

Naszym pracownikom oferujemy:

 • warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór nad sporządzaniem planów gospodarczych Spółki (rocznych i wieloletnich) oraz sprawozdań i raportów dotyczących ich realizacji
 • nadzór nad sporządzaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • nadzór nad sporządzaniem wielowariantowych prognoz sytuacji finansowej Spółki
 • analizowanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz  przygotowywanie rekomendacji w zakresie źródeł ich finansowania
 • przygotowywanie komentarzy i wyjaśnień na potrzeby Zarządu i kadry kierowniczej
 • realizowanie innych zadań wchodzących w zakres zagadnień controllingowych
 • rozwijanie i wdrażanie nowych narzędzi informatycznych w obszarze controllingu

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane ekonomiczne
 • min. 3 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku w organizacji o średniej lub dużej wielkości lub w audycie
 • doświadczenia w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej (sporządzanie planów sprawozdań finansowych, budżetu, kontrola kosztów, umiejętność oceny ryzyka, analizy odchyleń)
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • zaangażowania, rzetelności w wykonywaniu zadań
 • dobrej zdolności organizacyjnej, w tym planowania i podejmowania inicjatyw, umiejętności szukania rozwiązań, dociekliwości
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • umiejętności efektywnej komunikacji, koordynowania działań zespołu
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • mile widziana znajomość systemu klasy ERP
 • mile widziany udział we wdrożeniu systemu BI
 • doświadczenie w branży regulowanej, w tym w zakresie procesu przygotowywania i  zatwierdzania taryf oraz współpracy z regulatorem będzie dodatkowym atutem

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Kierownik Projektu / Starszy Specjalista

( Pion Jednostki Realizującej  Projekt - Dział Nadzoru Realizacji Projektów Strategicznych/Dział Nadzoru Realizacji Projektów)

Miejsce Pracy: Warszawa, Farysa 1/ Czerniakowska 124

Nr ref.: 14/21, 15/21, 17/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • Monitorowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją umów na roboty budowlane we współpracy z Inżynierem oraz odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją umów na usługi, w tym w szczególności umów na usługi projektowe
 • Reprezentowanie Spółki jako Inwestora oraz prowadzenie uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, związanymi z realizowanymi zadaniami
 • Nadzór nad procesem przygotowania inwestycji, w tym koordynacja i samodzielne opracowanie materiałów przetargowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, procedurami NFOŚIGW, procedurami wewnętrznymi we współpracy z odpowiednimi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki, również do zadań objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności) oraz nad procedurami wewnętrznymi
 • Przygotowanie informacji i zestawień związanych z sprawozdawczością wewnętrzną i zewnętrzną oraz tworzenie harmonogramów planów i strategii w zakresie realizowanych zadań
 • Udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych dla zadań realizowanych przez wydział
 • Ocena merytoryczna wniosków, stanowisk i innych dokumentów dotyczących realizowanych umów

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego (preferowane inżynieria środowiska, budownictwo) lub administracyjno - prawnego
 • Udokumentowanego min. 3 letniego doświadczenia zawodowego, w tym minimum 1 roku doświadczenia zawodowego związanego z realizacją procesu inwestycyjnego
 • Dobrej umiejętności obsługi pakietu MS Office
 • Znajomości przepisów prawa związanych z realizacją procesu inwestycyjnego
 • Skrupulatności i komunikatywności
 • Dobrej organizacji pracy, dyspozycyjności, wysokiej odporności na stres, umiejętności pracy w zespole
 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi
 • Skrupulatności, komunikatywności i umiejętności pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Kierownik Projektu / Starszy Specjalista w Dziale Nadzoru Realizacji Projektów

Pion Jednostki Realizującej  Projekt - Dział Nadzoru Realizacji Projektów

Miejsce Pracy: Warszawa, Czerniakowska 124

Nr ref.: 105/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Twój zakres obowiązków:

 • monitorowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją umów na roboty budowlane we współpracy z Inżynierem oraz odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją umów na usługi, w tym w szczególności umów na usługi projektowe
 • reprezentowanie Spółki jako Inwestora oraz prowadzenie uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi, związanymi z realizowanymi zadaniami
 • nadzór nad procesem przygotowania inwestycji, w tym koordynacja i samodzielne opracowanie materiałów przetargowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych, procedurami NFOŚIGW, procedurami wewnętrznymi we współpracy z odpowiednimi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki, również do zadań objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności) oraz nad procedurami wewnętrznymi
 • przygotowanie informacji i zestawień związanych z sprawozdawczością wewnętrzną i zewnętrzną oraz tworzenie harmonogramów planów i strategii w zakresie realizowanych zadań
 • udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych dla zadań realizowanych przez wydział
 • ocena merytoryczna wniosków, stanowisk i innych dokumentów dotyczących realizowanych umów

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane inżynieria środowiska, budownictwo)
 • udokumentowane, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z realizacją procesu inwestycyjnego
 • dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • znajomość przepisów prawa związanych z realizacją procesu inwestycyjnego
 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność oraz wysoka odporność na stres
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi
 • skrupulatność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

  W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Kierownik Projektu w Biurze Badań i Nowych Technologii

(Biuro Badań i Nowych Technologii)

Nr ref. 127/21

Miejsce pracy: Warszawa, Koszykowa 81; w dalszej perspektywie: Dobra 54

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • samodzielna, kompleksowa realizacja zadań i projektów Biura, a w tym nadzór i rozliczanie podwykonawców i współpracowników
 • przygotowanie dokumentacji technicznej, udział w postępowaniach przetargowych i konkursach, prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach powierzonych zadań i projektów oraz przygotowanie publikacji oraz prezentacja wyników projektów badawczo - rozwojowych
 • współpraca z innymi jednostkami funkcjonalnymi Spółki oraz podmiotami zewnętrznymi w ramach pozyskiwania oraz realizacji projektów/zadań w tym współpraca z jednostkami naukowymi w kwestii pomostowania technologii i wdrożeń;
 • zarządzanie zespołem realizacyjnym poszczególnych projektów B+R

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (m. in. ekonomiczne lub techniczne w zakresie inżynierii środowiska lub budownictwa)
 • doświadczenie w realizacji projektów na stanowisku Kierownika Projektu (min. 3 lata)
 • umiejętność obsługi oprogramowania MS Office, a w tym MS Project
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B2)
 • doświadczenie w zarządzaniu min. 5 osobowym zespołem
 • mile widziana znajomość branży wod - kan
 • komunikatywność, umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 21.06.2021

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Kierownik Zakładu Centralnego

(Pion Wody / Zakład Centralny)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref.: 113/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzorowanie pracy podległych oddziałów odpowiedzialnych za pobór, uzdatnianie i wprowadzanie do sieci wody uzdatnionej, zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców i jakością wymaganą prawem
 • kierowanie eksploatacją urządzeń oraz instalacji ujmowania i uzdatniania wody w obiektach Zakładu
 • dbanie o uzyskiwanie najlepszych wskaźników ekonomicznych produkcji wody zależnych od Zakładu
 • kierowanie realizacją zadań w zakresie wykonywania remontów systemem gospodarczym, usuwania awarii oraz bieżącej konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji, związanych z utrzymaniem sprawności ciągów technologicznych
 • prowadzenie ocen pracowniczych podległych pracowników (SOP) oraz udział w procesie zarządzania przez cele  (ZpC)
 • nadzorowanie i uczestniczenie w wykonywaniu opracowań technicznych z zakresu technologii ujmowania i uzdatniania wody
 • uczestniczenie w pracach komisji i zespołów zadaniowych, po powołaniu do ich składu
 • koordynowanie działań w zakresie stosowania oraz wdrażania nowych technologii i rozwiązań technicznych
 • nadzorowanie prawidłowej gospodarki paliwami, energią elektryczną i cieplną oraz materiałami używanymi w procesach technologicznych Zakładu

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (inżynieria środowiska/komunalna o specjalizacji zaopatrzenie w wodę,inżynieria chemiczna i procesowa, chemia)
 • minimum 7 lat doświadczenia zawodowego lub 5 lat - w tym przynajmniej 3 lata w zakresie zarządzania ludźmi
 • znajomość systemów zarządzania jakością wg norm ISO, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office: Excel, Word, Power Point, Outlook
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • wysokie zdolności interpersonalne
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym- mile widziane

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Magazynier / Starszy Magazynier

(Pion Wsparcia/Dział Logistyki/Wydział Gospodarki Magazynowej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 90/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przyjmowanie materiałów dostarczanych do magazynu, ustalanie ich ilości, potwierdzanie odbioru
 • wydawanie materiałów na podstawie zapotrzebowań materiałowych
 • prowadzenie ewidencji obrotu magazynowego w systemie IFS
 • obsługa wózków podnośnikowych i widłowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, w zakresie posiadanych uprawnień
 • uczestnictwo w inwentaryzacjach

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie– warunek konieczny
 • preferowane doświadczenie na stanowisku magazyniera, mile widziane 3 lata udokumentowanego doświadczenia
 • uprawnienia UDT na wózki widłowe  – warunek konieczny
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie 3- zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Mistrz w Zakładzie Sieci Wodociągowej

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Oddział Remontów i Usuwania Awarii)
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 91/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie podległej grupy mistrzowskiej, zapewniające efektywną i skuteczną realizację zadań Oddziału Remontów i Usuwania Awarii
 • nadzór nad wykonywaniem przebudów przewodów wodociągowych metodą krakingu statycznego i przyłączy wodociągowych z zastosowaniem techniki bezwykopowej, przy użyciu sprzętu specjalistycznego do przecisków i krakingu statycznego
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem zleconych remontów i prac awaryjnych na sieci wodociągowej
 • przeprowadzanie odpraw roboczych, nadzór i właściwe prowadzenie gospodarki narzędziowej i materiałowej, koordynacja i prawidłowe wykorzystanie sprzętu i transportu przy wykonywaniu zadań
 • zgłaszanie awaryjnych zajęć terenu dla realizacji bieżących robót do właściwych jednostek administracyjnych
 • wnioskowanie odnośnie wyłączania z czynnej pracy rozbiorczych przewodów wodociągowych i połączeń oraz magistral dla realizacji zadań remontowych i awaryjnych
 • prawidłowe i bieżące rejestrowanie w systemie MB GIS danych dotyczących pac remontowych i awaryjnych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane techniczne
 • doświadczenie zawodowe - minimum 3 lata
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność kierowania ludźmi, komunikatywność, dobra organizacja pracy
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Mistrz/ Starszy Mistrz w Wydziale Mechaniki

(Pion Wsparcia / Dział Techniczny / Wydział Mechaniki)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 103/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kierowanie pracą grupy mistrzowskiej, w tym, planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników, rozliczanie z powierzonych zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy oraz zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy
 • planowanie prac realizowanych w ramach diagnostyki technicznej, w celu zapewnienia wysokiej efektywności wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich, sprzętowych, materiałowych i finansowych, udział w tworzeniu planów gospodarczych w zakresie prowadzonej przez grupę mistrzowską diagnostyki technicznej
 • zapewnienie terminowego i prawidłowego wykonywania zadań podległej grupy mistrzowskiej przez bezpośrednie kierowanie i nadzór nad jej pracą
 • wykonywanie i wdrażanie harmonogramów prac oraz grafików pracy grupy mistrzowskiej
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanej diagnostyki technicznej, w tym okresowych raportów diagnostycznych oraz analiz technicznych dotyczących diagnozowanych maszyn i urządzeń parku maszynowego Spółki
 • nadzór nad prowadzeniem rejestru protokołów diagnostycznych oraz nadzór nad prowadzeniem arkuszy diagnostycznych
 • sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia dla zapotrzebowań dotyczących zakupu usług, materiałów oraz środków trwałych na potrzeby grupy mistrzowskiej

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne, mile widziane wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechanika, mechanika i budowa maszyn w specjalności energetycznej/maszyn przepływowych)
 • wiedza z zakresu diagnostyki technicznej maszyn i urządzeń, w tym między innymi wiedza w zakresie wibroakustycznych pomiarów stanu dynamicznego, wiedza w zakresie analizy widmowej drgań oraz wiedza w zakresie osiowania wałów maszyn i urządzeń
 • wiedza z zakresu mechaniki maszyn i urządzeń, w tym w szczególności maszyn przepływowych typu pompy, sprężarki, dmuchawy oraz wentylatory
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze diagnostyki technicznej maszyn i urządzeń
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w tym programu Excel w stopniu umożliwiającym swobodne opracowywanie okresowych raportów diagnostycznych w zakresie analitycznym i graficznym)
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętności interpersonalne (umiejętność pracy w zespole, komunikatywność)

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków / Zakład Sieci Kanalizacyjnej / Odział Dyspozytorni i Pogotowia Kanalizacyjnego)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 112/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych kanalizacyjnych
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia min. zasadniczego zawodowego
 • prawa jazdy kategorii B, mile widziane C
 • braku przeciwwskazań przy pracy w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach
 • braku przeciwwskazań przy pracy na głębokości powyżej 3 m
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym (3-zmianowy, 4-brygadowy)
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

                                                          Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 11.06.2021

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków - Zakład Sieci Kanalizacyjnej - Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Nr ref. 125/21

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów w celu utrzymania stałego odbioru i transportu ścieków w obszarze działania
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (praca wewnątrz kanałów, studzienek, komór,  praca w czynnym pasie drogowym)
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych
 • utrzymanie sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych w celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania ścieków od klientów Spółki.

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B, mile widziane C, E
 • brak przeciwwskazań przy pracy w ciasnych i ciemnych pomieszczeniach
 • gotowości pracy w systemie zmianowym
 • znajomości obsługi komputera na poziomie podstawowym

  W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

  Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Wydział Przewodów i Przyłączy)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 77, 78/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac
 • demontaż nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych, itp.
 • podjęcie działań celem likwidacji uszkodzenia (likwidacja uszkodzenia) – prace montażowe
 • kontrola szczelności wykonanego montażu
 • wykonanie prac porządkowych, zasypek, odtworzeń nawierzchni prowizorycznych i docelowych (z wyjątkiem bitumicznych) orazterenów zielonych po zakończonych pracach

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowość do pracy zmianowej
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter sieci wodociągowej

(Pion Wody – Zakład Sieci Wodociągowej- Wydział Przebudowy Przewodów i Przyłączy)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 10/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac
 • demontaż nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych, itp.
 • podjęcie działań celem likwidacji uszkodzenia (likwidacja uszkodzenia) – prace montażowe
 • kontrola szczelności wykonanego montażu
 • wykonanie prac porządkowych, zasypek, odtworzeń nawierzchni prowizorycznych i docelowych (z wyjątkiem bitumicznych) orazterenów zielonych po zakończonych pracach

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zasadniczego zawodowego
 • prawa jazdy kategorii B
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowości do pracy zmianowej
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody – Zakład Sieci Wodociągowej- Oddział Dyspozytorni i Pogotowia)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 55/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

 

Główny zakres obowiązków:

 • zamykanie i otwieranie zasuw dla prac planowych oraz prac awaryjnych
 • powiadamianie Odbiorców wody w związku z planowym lub awaryjnym wyłączeniem dostawy wody
 • poruszanie się w czynnym pasie ruchu drogowego
 • praca na głębokości i wysokości powyżej 3m
 • prowadzenie pojazdu służbowego w tym prowadzenie pojazdów przy użyciu sygnałów uprzywilejowania

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zasadniczego zawodowego (mile widziane wykształcenie średnie techniczne o profilu sanitarnym lub pokrewne)
 • czynnego prawa jazdy kat. B (mile widziany 5 – letni staż w prowadzeniu pojazdów)
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 22.03.2021

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody – Zakład Sieci Wodociągowej- Wydział Przebudowy Przewodów i Przyłączy)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 70/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac                                       
 • demontaż nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych, itp.
 • podjęcie działań celem likwidacji uszkodzenia (likwidacja uszkodzenia) – prace montażowe
 • kontrola szczelności wykonanego montażu
 • wykonanie prac porządkowych, zasypek, odtworzeń nawierzchni prowizorycznych i docelowych (z wyjątkiem bitumicznych) oraz  terenów zielonych po zakończonych pracach

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zasadniczego zawodowego
 • prawa jazdy kategorii B
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowości do pracy zmianowej
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody – Zakład Sieci Wodociągowej- Wydział Przebudowy Przewodów i Przyłączy)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 92/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac        
 • demontaż nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych, itp.
 • podjęcie działań celem likwidacji uszkodzenia (likwidacja uszkodzenia) – prace montażowe
 • kontrola szczelności wykonanego montażu
 • wykonanie prac porządkowych, zasypek, odtworzeń nawierzchni prowizorycznych i docelowych (z wyjątkiem bitumicznych) oraz  terenów zielonych po zakończonych pracach

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zasadniczego zawodowego
 • prawa jazdy kategorii B
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowości do pracy zmianowej
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Odczytywacz Wodomierzy

Umowa na zastępstwo

(Pion Sprzedaży /Dział Odczytów/Wydział Odczytów Tradycyjnych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 99,101/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • dokonywanie odczytów wodomierzy w piwnicach i studniach wodomierzowych
 • przeprowadzanie kontroli urządzeń pomiarowych, wodomierzy głównych lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach
 • obsługa urządzenia przenośnego służącego do wprowadzania odczytów
 • kontrola poprawności podłączenia kontaktronowego nadajnika impulsów i wymuszanie transmisji w modułach do zdalnego odczytu
 • wykonywanie dokumentacji fotograficznej zestawów wodomierzowych

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zasadniczego zawodowego
 • umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem
 • orientacji w terenie oraz znajomość Warszawy i okolicznych miejscowości
 • mile widziane prawo jazdy kat. B
 • podstawowej znajomości obsługi komputera

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 2021.05.21

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Pracownik Fizyczny w Pionie Wody

(Pion Wody - Zakład Centralny - Oddział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref. 128/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • prace konserwacyjne, mycie, czyszczenie obiektów oraz urządzeń technologicznych i technicznych
 • ręczne wydobycie frekcji złóż filtracyjnych (piaskowych, żwirowych i kamiennych) przy pomocy łopat i taczek z komór technologicznych
 • praca w grupie wykonującej prace fizyczne charakteryzujące się dużym wydatkiem energetycznym organizmu
 • praca w warunkach o dużej wilgotności oraz zmiennych warunkach atmosferycznych
 • obsługa urządzeń technicznych: taśmociąg transportowy, myjka wysokociśnieniowa, hydrant z osprzętem strażackim (wąż, prądownica)
 • praca na wysokości i w zagłębieniach

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie przy obsłudze taśmociągu transportowego, myjki wysokociśnieniowej, osprzętu strażackiego (wąż, prądownica)- mile widziane
 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych i akumulatorowych, a także suwnic- mile widziane
 • posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 24.06.2021

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Programista Informatyk/Automatyk

(Biuro Informatyki i Telekomunikacji– Wydział Automatyki)

Miejsce pracy: Zaruskiego 4, Warszawa

Nr ref.: 94/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • bieżące monitorowanie poprawności działania systemów SCADA
 • dbanie o bezpieczeństwo systemów SCADA
 • wdrażanie, wspólnie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego, wymaganych poprawek systemowych
 • zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników w systemach SCADA
 • usuwanie nieprawidłowości w systemach SCADA
 • projektowanie, konfiguracja, uruchamianie oraz wprowadzanie zmian do instalacji produkcyjnej systemów SCADA
 • przygotowanie wytycznych do inwestycji w zakresie systemów SCADA, w tym testów akceptacyjnych grafik oraz mechanizmów funkcjonalnych
 • współpraca przy opracowywaniu i opiniowanie merytoryczne projektów dokumentacji oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących  systemów AKPiA ze szczególnym naciskiem na systemy SCADA
 • udział w kluczowych projektach
 • opracowywanie planów rozwoju systemów SCADA

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: automatyka, mechatronika, informatyka lub cybernetyka)
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku administratora/programisty systemów SCADA/AKPiA lub inżyniera automatyka                                                    
 • znajomość oprogramowania SCADA (Platforma Systemowa Wonderware lub Vijeo Citec lub WinCC lub Control Maestro)
 • znajomość zagadnień związanych z działaniem systemów operacyjnych (w tym serwerowych) oraz Active Directory
 • znajomość relacyjnych baz danych SQL (pożądana znajomość MSSQL)
 • umiejętność czytania schematów AKPiA
 • znajomość zagadnień związanych z przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi (protokołami)
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych ze sterownikami PLC (Schneider Electric lub Saia bądź Siemens)                                               
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (niezbędna umiejętność czytania dokumentacji technicznej)
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego myślenia 
 • prawo jazdy kat. B  

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Inwestycji Własnych

(Pion Rozwoju)

Miejsce pacy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 95/21

        Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • analizowanie oraz uczestnictwo w ustaleniu stanowiska Spółki odnośnie naliczania kar umownych                                                         
 • koordynacja działań i współpraca z Pionem Zamówień Publicznych i Biurem Prawno-Majątkowym  w zakresie wprowadzanych zmian do  zawartych umów na roboty budowlane.  
 • inicjowanie i udział w uzgodnieniach stanowiska Spółki w zakresie proponowanych zmian do zawartych umów na roboty budowlane nadzorowane przez Pion Rozwoju
 • monitorowanie, analizowanie, koordynacja oraz zapewnienie wykonania zadań inwestycyjnych Spółki realizowanych przez Pion Rozwoju w zakresach wynikających z  zawartych umów, w szczególności ich terminowej realizacji                     

        Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: Prawo, Inżynieria Środowiska, Budownictwo 
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa budowlanego
 • doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych na prace projektowe lub roboty budowlane
 • znajomość i doświadczenie w pracy z warunkami umów na roboty budowlane
 • doświadczenie zawodowe - min. 5 lat, preferowane 7                                                     
 • znajomość pakietu MS Office.
 • zaangażowanie w pracę ukierunkowane na rezultat, umiejętność myślenia strategicznego i podejmowania decyzji, odporność na stres, umiejętność efektywnej współpracy zespołowej

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Spawacz

Umowa na zastępstwo

 (Pion Wody – Zakład Sieci Wodociągowej- Oddział Remontów i Usuwania Awarii)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 43/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac spawalniczych
 • bieżące i planowe naprawy
 • remonty i drobne modernizacje wymagające spawania                   
 • spawanie elementów stalowych oraz przewodów wodociągowych
 • dorabianie i naprawa narzędzi
 • zgrzewanie rur PE oraz kształtek za pomocą zgrzewarki doczołowej i elektrooporowej
 • rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac                                                                                                                                                                               

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego
 • doświadczenie zawodowego – minimum 1 rok (mile widziane na podobnym stanowisku)
 • uprawnień spawalniczych metodą 111, 311
 • prawa jazdy kategorii B
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowości do pracy zmianowej
 • umiejętności organizacji pracy

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Specjalista / Starszy Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu

(Biuro Kontroli i Audytu - Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 60/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w tym ustalanie stanu faktycznego badanych obszarów i porównywanie ze stanem wynikającym z obowiązujących wewnętrznych i zewnętrznych przepisów oraz badanie rzetelności i prawidłowości sporządzanej dokumentacji źródłowej
 • rzetelne, obiektywne i zgodne z obowiązującymi kryteriami kontroli badanie i identyfikowanie oraz przedstawianie faktów ustalonych podczas kontroli, przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz odpowiedzialności za ich powstanie, a także obiektywnych wniosków pokontrolnych w sprawach merytorycznych i personalnych
 • proponowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu ograniczenie lub eliminację stwierdzonych nieprawidłowości i zapobieganie ich powstaniu w przyszłej działalności
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli oraz wystąpień pokontrolnych, zawierających stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości oraz pracowników odpowiedzialnych za ich powstanie
 • przeprowadzanie planowych i doraźnych audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 • inicjowanie działań ograniczających lub eliminujących stwierdzone nieprawidłowości i zidentyfikowane ryzyka
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz wystąpień poaudytowych
 • monitorowanie przeprowadzanych w Spółce kontroli zewnętrznych oraz koordynowanie współpracy jednostek funkcjonalnych i komórek organizacyjnych Spółki z kontrolerami zewnętrznymi na podstawie i w zakresie wynikającym z polecenia Zarządu Spółki lub bezpośredniego przełożonego
 • monitorowanie i sprawdzanie realizacji rekomendacji i zaleceń poaudytowych oraz zaleceń pokontrolnych, wydanych po przeprowadzonych przez siebie kontrolach i audytach
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych kontroli i audytów oraz przygotowywanie jej do archiwizacji

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane: prawnicze, ekonomiczne lub techniczne
 • minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku kontrolera wewnętrznego lub audytora wewnętrznego
 • znajomości powszechnie obowiązujących regulacji prawnych
 • znajomości systemów: Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Systemu Zarządzania Ryzykiem, Systemu Compliance, Zarządzania przez Cele i Systemu Ocen Pracowniczych
 • umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office
 • zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych
 • odporności na stres, kultury osobistej, konsekwencji w postępowaniu zmierzającym do osiągania założonych celów, chęci rozwoju zawodowego, zdolności analitycznych, umiejętności planowania i organizacji własnej pracy, umiejętności redagowania tekstów, dokładności, rzetelności i komunikatywności.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista / Starszy Specjalista w Zespole ds. Analiz i Sprawozdawczości w obszarze HR

(Pion Spraw Pracowniczych / Zespół ds. Analiz i Sprawozdawczości)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 98/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przygotowywanie sprawozdawczości na potrzeby Spółki oraz instytucji zewnętrznych w zakresie HR
 • tworzenie zestawień i analiz danych z obszaru HR na potrzeby zarządcze, w tym pilnych analiz ad hoc w związku z bieżącymi potrzebami
 • pozyskiwanie danych z systemów informatycznych i baz wewnętrznych Spółki na potrzeby przeprowadzanych analiz
 • obserwowanie zmian i trendów rynkowych oraz zapewnienie aktualnych danych benchmarkingowych z zakresu HR
 • rozwój narzędzi w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych danych
 • promowanie dobrych praktyk w zakresie analityki i wizualizacji danych
 • tworzenie i współtworzenie procedur HR
 • udział w projektach z obszaru HR

Nasze Wymagania:

 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w obszarze związanym z analizą danych HR
 • dobra znajomość pakietu MsOffice, w tym bardzo dobra znajomość MS Excel – warunek konieczny
 • wykształcenie wyższe
 • umiejętność pracy na dużych zbiorach danych
 • rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • znajomość prawa pracy oraz wiedza z zakresu kadr i płac
 • znajomość systemów kadrowo-płacowych oraz systemów do zbierania i analiz danych będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • elastyczność i otwartość na różnorodność realizowanych zadań

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista w Biurze Informatyki i Telekomunikacji

(Biuro Informatyki i Telekomunikacji – Wydział Telekomunikacji i Infrastruktury)

Miejsce pracy: Warszawa ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 48/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • rozwiązywanie zgłoszeń dla pierwszej linii wsparcia przy wykorzystaniu Systemu ManageEngine ServiceDesk Plus
 • administrowanie systemem szyfrowania Bitlocker, MBAM w środowisku Microsoft
 • tworzenie skryptów powershell, batch oraz PHP
 • wykorzystywanie systemu Acronis - Zarządzanie systemem kopii zapasowych w codziennej pracy,
 • tworzenie obrazów za pomocą rozwiązania MDT (Microsoft Deployment Toolkit)
 • konfigurowanie stacji roboczych w obszarach sieciowych LAN, WLAN, VPN

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowany kierunek: informatyka)
 • doświadczenia w pracy związanej z obsługą Klienta (IT, helpdesk)
 • bardzo dobrej znajomość systemów operacyjnych z rodziny MS Windows
 • bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft Office, systemu szyfrowania Bitlocker, MBAM w środowisku Microsoft
 • podstawowej wiedzy na temat baz danych oraz języka SQL
 • znajomości skryptów powershell, batch, PHP
 • mile widziana znajomośćsystemu Acronis – dozarządzania systemem kopii zapasowych
 • znajomości zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i VoIP
 • dobrej znajomości budowy i działania komputerów, laptopów urządzeń mobilnych i drukujących oraz podstawowej znajomości konfiguracji stacji roboczych w obszarach sieciowych LAN, WLAN, VPN
 • znajomości Active Directory, DHCP, MDT ponadto mile widziana znajomość GPO, WSUS, DNS
 • znajomości języka angielskiego pozwalająca na swobodne czytanie dokumentacji technicznej
 • umiejętności działania w zespole, dobrej organizacji pracy, sumienności

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 17.06.2021

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista w Wydziale Nadzoru

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Wydział Nadzoru)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Stanisława Mikkego 4

Nr ref.: 57/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • koordynacja i samodzielne opracowanie materiałów przetargowych do postępowań, w wyniku których zostaną zawarte umowy z Wykonawcami zewnętrznymi na usuwanie awarii wodociągowych; wykonanie remontów oraz inwestycji na sieci wodociągowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych i procedurami wewnętrznymi we współpracy z odpowiednimi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki
 • udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień
 • monitorowanie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją umów na roboty budowlane we współpracy z Inspektorem Nadzoru oraz odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • analiza, gromadzenie i przetwarzanie informacji zebranych od Inspektorów Nadzoru
 • bieżące uzupełnienie raportów w zakresie nadzorowanych robót związanych z usuwaniem awarii wodociągowych
 • przygotowanie informacji i zestawień związanych z sprawozdawczością wewnętrzną i zewnętrzną oraz tworzenie harmonogramów planów i strategii w zakresie realizowanych zadań
 • ocena merytoryczna wniosków, stanowisk i innych dokumentów dotyczących realizowanych umów
 • prowadzenie korespondencji wewnętrznej i przygotowywanie korespondencji na zewnątrz Spółki z Klientem

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe - preferowane kierunki techniczne, np. inżynieria środowiska
 • dobra znajomość przepisów prawa budowlanego
 • minimum 3-lata doświadczenia zawodowego
 • praktyczna znajomość systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10 (mile widziana znajomość: IFS, platformy zakupowej eB2B)
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność i rzetelność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista w Pionie Zamówień Publicznych

(Pion Zamówień Publicznych/ Dział Kontraktów i Aneksów)

Miejsce Pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 85/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przygotowywanie, przy współpracy właściwych jednostek/komórek organizacyjnych, projektów umów (dostawy, usługi, roboty budowlane) dotyczących zakupu dóbr inwestycyjnych i innych usług materialnych i niematerialnych z uwzględnieniem zapewnienia parametrów technicznych, ilościowych, terminowych wymaganych dla danego zamówienia
 • branie udziału w koordynowaniu poprawności zapisów umownych z punktu widzenia merytorycznego i formalno-prawnego
 • uczestnictwo w pracach komisji jako osoba odpowiedzialna za sporządzenie projektu umowy w postępowaniu oraz pomoc w negocjowaniu zawieranych umów w postępowaniach o udzielenie zamówienia

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego prawniczego
 • co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego, związanego z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, stosowaniem i interpretacją przepisów prawa
 • znajomości systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Outlook
 • znajomości przepisów Kodeksu Cywilnego
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista w Wydziale Analiz Ekonomiczych

(Pion Planowania i Nadzoru  – Wydział Analiz Ekonomicznych)

Miejsce pracy: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5

Nr ref.: 73/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków: 

 • współpraca przy sporządzaniu planów gospodarczych Spółki (rocznych i wieloletnich) oraz raportów dotyczących ich realizacji
 • współpraca przy sporządzaniu wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków
 • analizowanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz przygotowywanie rekomendacji w zakresie źródeł ich finansowania
 • przygotowywanie komentarzy i wyjaśnień na potrzeby Zarządu i kadry kierowniczej
 • realizowanie innych zadań wchodzących w zakres zagadnień controllingowych
 • rozwijanie i wdrażanie nowych narzędzi informatycznych w obszarze controllingu

Od Kandydatów oczekujemy:

 •  wykształcenia wyższego (preferowane kierunki ekonomiczne)
 • min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomości zagadnień z zakresu finansów, w tym rachunku kosztów
 • bardzo dobrej znajomość pakietu MS Office
 • mile widziana znajomość systemu klasy ERP
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • dobrej organizacji czasu pracy, zaangażowania, dokładności w wykonywaniu zadań
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • umiejętności pracy w zespole

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 23.04.2021

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista w Wydziale Pomiarów i Analiz

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Wydział Pomiarów i Analiz)

Miejsce Pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 2,3,4/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola poprawności pracy urządzeń wchodzących w skład monitoringu przepływu ścieków w sieci kanalizacyjnej
 • wsparcie przy wdrożeniu systemu sterowania siecią kanalizacyjną w Zakładzie
 • przygotowanie danych zebranych z urządzeń pomiarowych, zamontowanych na sieci kanalizacyjnej w celu ich dalszego udostępnienia
 • bieżący nadzór nad działaniem systemu sterowania siecią kanalizacyjną
 • analiza pracy sieci kanalizacyjnej w celu określenia miejsc wymagających przebudowy, modernizacji umożliwiających retencjonowanie lub przekierowanie ścieków
 • prowadzenie podstawowych analiz na udostępnionym modelu sieci kanalizacyjnej na potrzeby Zakładu
 • praca w systemach informatycznych funkcjonujących w Spółce takich jak MB GIS, system ewidencji zadań eksploatacyjnych na sieci

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, mile widziane kierunkowe (inżynieria środowiska i pokrewne)
 • minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomości zagadnień opomiarowania oraz modelowania przepływu
 • braku przeciwwskazań do prac w układach sieci kanalizacyjnej
 • znajomości obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym
 • umiejętności analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu
 • mile widziane Prawo Jazdy kat. B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Przygotowania Eksploatacji i Remontów

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Wydział Przygotowania Eksploatacji i Remontów)

Miejsce pracy: Warszawa, Stanisława Mikkego 4

Nr ref.: 118/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów, które są podstawą do przyjęcia do eksploatacji i na majątek Spółki wybudowanej sieci wodociągowej
 • porządkowanie, ewidencja i archiwizacja dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej
 • obsługa inwestorów i wykonawców w zakresie istniejącej sieci wodociągowej
 • prowadzenie korespondencji w zakresie istniejącej sieci wodociągowej
 • prowadzenie uzgodnień w zakresie rozwiązań kolizji istniejącej sieci wodociągowej z innymi urządzeniami podziemnymi

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane w kierunku "inżynieria środowiska";
 • minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia zawodowego w branży;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym;
 • mile widziana znajomość Prawa Budowlanego i Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • mile widziana umiejętność obsługi programów GIS i ArcMap;
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy;
 • komunikatywność, samodzielność, dokładności i rzetelności;
 • umiejętność czytania map geodezyjnych i pracy z dokumentacją sieciową;   
 • znajomość zagadnień związanych z eksploatacją sieci wodociągowej.

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Przygotowania Eksploatacji i Remontów

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Wydział Przygotowania Eksploatacji i Remontów)

Miejsce pracy: Warszawa, Stanisława Mikkego 4

Nr ref.: 119/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • potwierdzanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych w programie IFS Portal Pracowniczy i wprowadzanie harmonogramów czasu pracy do programu HumanResources;
 • prowadzenie spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem, zmianą warunków o pracę, kontrolą godzin nadliczbowych pracowników Zakładu oraz współpraca z Pionem Spraw Pracowniczych;
 • prowadzenie gospodarki narzędziowej Zakładu, ewidencji odzieży pracowników Zakładu oraz zaopatrzenie pracowników Zakładu w materiałyi drobny sprzęt biurowy ;
 • udział w przygotowaniu planu zakupu materiałów oraz zakupu usług wraz ze sporządzaniem OPZ i kalkulacji na materiały i usługi;
 • dystrybucja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
 • pobieranie i rozliczanie zaliczek, dokonywanie opłat skarbowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia zawodowego;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym;
 • mile widziana znajomość programu Kadrowego IFS Portal Pracowniczy;
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy;
 • komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Zabezpieczenia Technicznego w Zakładzie Południe

(Pion ścieków/Zakład Południe/Wydział Zabezpieczenia Technicznego)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Syta 190/192

Nr ref.: 121/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • sprawowanie funkcji administratora obiektów i terenu zakładu, w szczególności prowadzenie zagadnień związanych z przeglądami obiektów budowlanych (zgodnie z obowiązującą ustawą „Prawo Budowlane”) oraz nadzorowanie stanu technicznego obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń kontrolno – pomiarowych (w tym: stacji redukcyjno – pomiarowej gazu, sprzętu i instalacji ppoż., wentylacji, klimatyzacji) na terenie zakładu;                  
 • prowadzenie zagadnień związanych z sytuacjami wystąpienia awarii / stanu zagrożenia awarią, w szczególności prowadzenie rejestru awarii / stanu zagrożenia awarią, udział w sporządzaniu protokołów, rozliczanie, prowadzenie sprawozdawczości dot. usuwania awarii obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń kontrolno – pomiarowych powstałych w Zakładzie;
 • przygotowywanie danych do sprawozdań przekazywanych do właściwych urzędów, w tym kwartalnych wykazów wyników pomiarów eksploatacyjnych instalacji lub urządzeń oraz danych do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
 • udział w tworzeniu Planu Remontów, Planu Modernizacji, Planu Zakupu Materiałów Eksploatacyjnych, Planu Zakupu Usług oraz Planu Zakupu Środków Trwałych, jak też nadzór (w ramach kompetencji na zajmowanym stanowisku) nad realizacją zadań usługowych z obszaru zakładu
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych po powołaniu do składu komisji w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z procedurami wewnętrznymi jak też uczestnictwo w komisjach dotyczących wprowadzenia oraz odbioru robót interwencyjnych, remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych
 • kontrola pracowników firm zewnętrznych wykonujących zadania remontowe i modernizacyjne oraz usługi pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane o profilu budowlanym (lub pokrewne),  inżynierii środowiska (lub pokrewne)
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w pracy biurowej o charakterystyce zbliżonej w zakresie zadań i obowiązków
 • podstawowa wiedza z zakresu Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office głównie programy podstawowe MS Word oraz MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10) oraz urządzeń biurowych
 • umiejętności organizacyjne, dokładność, skrupulatność, samodzielność, komunikatywność

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 17.06.2021

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista w Zespole ds. Infrastruktury

(Biuro Prawno-Majątkowe / Dział Majątkowy / Zespół ds. Infrastruktury)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 116-117/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie prac związanych z przejmowaniem prawa własności do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością m. st. Warszawy oraz inwestorów instytucjonalnych oraz prywatnych
 • przeprowadzanie analizy dokumentacji związanej z przejmowanymi urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w tym  niezbędnej do sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • opracowywanie projektów procedur i zasad niezbędnych do prowadzenia prac związanych z gospodarowaniem majątkiem Spółki
 • opracowywanie porozumień, protokołów z negocjacji oraz umów o przekazanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z „Zasadami przejmowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. prawa własności do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.”
 • sporządzanie wniosków do zarządców dróg o wydanie decyzji/zezwoleń/umów o opłacie rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
 • koordynowanie prac związanych z zawieraniem umów, których przedmiotem jest używanie przez Spółkę urządzeń wybudowanych przez podmioty trzecie, włączonych do systemu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego Spółki oraz ich ewidencja
 • koordynowanie prac związanych z umową na przebudowę urządzeń infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej będącej własnością Spółki

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe
 • min. rok doświadczenia w obszarze związanym z infrastrukturą przesyłową, preferowane powyżej 3 lat
 • dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • umiejętności negocjacyjne
 • odporność na stres, umiejętności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

 

rozwiń...


Starszy Inspektor/ Specjalista w Sekretariacie Dyrektora Pionu

(Pion Ścieków / Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjnych)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 110/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kompleksowa obsługa sekretariatu, wykonywanie czynności kancelaryjnych, w tym przyjmowanie, kompletowanie oraz powielanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Pionu, prowadzenie jej ewidencji w systemie „SIREN” i dzienniku korespondencyjnym oraz dystrybucja pism do wyznaczonych przez Dyrektora Pionu osób
 • praca w systemach informatycznych funkcjonujących w Spółce takich jak MB GIS, EOF
 • dbałość o prawidłowy proces obiegu dokumentów i informacji w Pionie 
 • wsparcie Dyrektora Pionu w bieżących i długoterminowych zadaniach, w tym: przygotowywanie standardowych raportów, prezentacji, pism, poleceń,  informacji i materiałów zbiorczych oraz zestawień do celów statystycznych dotyczących obszaru Pionu Ścieków
 • monitorowanie terminowego wykonania zadań poleconych przez Dyrektora Pionu podległym komórkom organizacyjnym
 • bieżąca kontrola terminów udzielania odpowiedzi na pisma z obligatoryjnym terminem odpowiedzi przy uwzględnieniu priorytetów ważności i pilności
 • stała współpraca z komórkami organizacyjnymi podlegającymi Dyrektorowi Pionu Ścieków oraz sekretariatami  innych Dyrektorów Pionów/Biur, a także  Członków Zarządu
 • zamawianie materiałów biurowych, pieczątek, wizytówek itp. oraz innych przedmiotów niezbędnych do wyposażenia sekretariatu i gabinetu Dyrektora Pionu
 • koordynacja i przygotowanie spotkań, obsługa gości oraz połączeń telefonicznych

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (kierunek administracja, zarządzanie) preferowane wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe minimum rok, preferowane powyżej 3 lat
 • biegła obsługa pakietu MS Office i narzędzi Google (Word, Excel, Power Point)
 • umiejętności organizacyjne, skrupulatność i dokładność
 • dobra organizacja pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów
 • dynamika w działaniu, nastawienie na dokonywanie zmian i usprawnień
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • energiczność, zaangażowanie i dyspozycyjność
 • umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, pracy w zespole orazbudowania dobrych relacji z innymi
 • dyskrecja i wysoka kultura osobista

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju

(Pion Rozwoju)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 93/21

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór, monitoring i kontrola nad:

- realizacją zadań wykonywanych przez wewnętrzne biuro projektowe Spółki

- procesem przygotowania zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji robót budowlanych obejmującego prace projektowe oraz pozyskiwanie wymaganych przepisami prawa decyzji i uzgodnień administracyjnych

 • współudział w:

- zarządzaniu przebiegiem procesów związanych z realizacją celów statutowych i realizacją strategii Spółki w obszarze odpowiedzialności Pionu

- organizowaniu pracy podległych komórek organizacyjnych oraz kontrolowanie prawidłowego wykonywania zadań przez podległych pracowników

- przygotowaniu działań systemowych, programów i szczegółowych rozwiązań, służących wdrażaniu strategii Spółki w zakresie kompetencji Pionu (w tym projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych)

- inicjowaniu nowych przedsięwzięć w zakresie nadzorowanego obszaru, podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie realizowanych zadań

- projektowaniu, koordynacji i bezpośrednim prowadzeniu polityki personalnej Pionu, w celu zapewnienia motywacji, rozwoju zawodowego i efektywnej pracy podległych pracowników

- w opracowywaniu oraz nadzór nad realizacją planów strategicznych i operacyjnych sporządzanych na potrzeby Pionu oraz Spółki

 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu m. st. Warszawy i jednostkami otoczenia rynkowego
 • zapewnienie terminowego opracowania sprawozdań, analiz i raportów w działalności Pionu, w celu zapewnienia informacji zarządczej organom Spółki, jak również realizacji obowiązków sprawozdawczych Spółki względem odbiorców zewnętrznych
 • reprezentowanie Pionu w kontaktach z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki, jak również w toku współpracy z otoczeniem rynkowym Spółki (w tym uczestnictwo w komisjach, zespołach zadaniowych, panelach dyskusyjnych i spotkaniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne)

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (techniczne), preferowane kierunki: Inżynieria Środowiska, Budownictwo; ukończone studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi będą dodatkowym atutem
 • doświadczenie zawodowe - min. 5 lat, preferowane 8 (w tym co najmniej 3 lata na stanowisku Zarządczym)
 • wskazane posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowalnymi lub do projektowania
 • doświadczenie w zakresie projektowania lub weryfikacji dokumentacji projektowej oraz znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych na prace projektowe lub roboty budowlane
 • znajomość procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz przepisów Prawa Budowlanego i aktów prawnych związanych
 • znajomość pakietu MS Office
 • mile widziane prawo jazdy kat. B
 • zaangażowanie w pracę ukierunkowane na rezultat, umiejętność myślenia strategicznego i podejmowania decyzji, odporność na stres, umiejętność efektywnego zarządzania zespołem

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Zastępca Kierownika Biura Ochrony Środowiska

(Biuro Ochrony Środowiska)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 76/21

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kierowanie pracami Biura w odniesieniu do podległych pracowników, współpraca z innymi jednostkami Spółki i instytucjami zewnętrznymi
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości do organów i instytucji zewnętrznych, w  szczególności dot. korzystania ze środowiska i usług wodnych
 • nadzorowanie terminowego i rzetelnego planowania i naliczania opłat za korzystanieze środowiska oraz prowadzenia zbiorczej ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, weryfikacja wysokości opłat za usługi wodne naliczanych dla obiektów Spółki i  podejmowanie ew. działań odwoławczych
 • nadzór nad pracami nad przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na korzystanie ze środowiska dla obiektów/instalacji eksploatowanych przez Spółkę oraz decyzji udzielających pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych; Koordynacja procesów uzyskiwania/zmian tych decyzji
 • monitoring spełniania obowiązujących lub planowanych branżowych wymogów prawnych przez istniejące i realizowane obiekty Spółki,w tym w wyniku ocen oddziaływania na środowisko
 • realizowanie zadań z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),udział w  wewnętrznych ustaleniach normatywnych, uzgodnieniach

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, kierunkowe (ochrona środowiska, inżynieria środowiska i  pokrewne), mile widziane wykształcenie uzupełniające z zakresu KPA oraz umiejętności rozumienia i interpretacji języka prawnego (akty prawne, decyzje, postanowienia)
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym przynajmniej 3 lata w zakresie zarządzania ludźmi lub projektami
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym oraz na etapie eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów branży wod-kan.
 • znajomość obsługi komputera, pakietu Office na poziomie bardzo dobrym
 • wielozadaniowość , terminowość, dokładność, odporność na stres, otwartość na współpracę

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a