Komunikat strony

Oferty pracy


Inspektor/ Starszy Inspektor w Wydziale Umów Odbiorców Instytucjonalnych

(Pion Sprzedaży/Dział Umów/Wydział Umów Odbiorców Instytucjonalnych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 138/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • terminowe zawieranie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami instytucjonalnymi i indywidualnymi oraz pozyskiwanie wszelkich niezbędnych informacji z innych jednostek/komórek Spółki
 • terminowe załatwianie korespondencji prowadzonej w związku z zawieraniem umów
 • wstępne omawianie warunków umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami instytucjonalnymi i indywidualnymi
 • obsługa klientów w zakresie spraw precyzyjnie opisanych procedurami lub spraw rutynowych oraz udzielanie informacji telefonicznej pracownikom, odbiorcom i kontrahentom
 • ustalanie nowych odbiorców i ich adresów poprzez relacje z terenu, a także ustalanie numerów ksiąg wieczystych oraz adresów odbiorców poprzez organy gmin
 • ewidencjonowanie zmian w informatycznym zbiorze odbiorców usług i w elektronicznej kartotece umów
 • przygotowanie informacji i materiałów oraz prowadzenie rejestrów służących do celów sprawozdawczych na własnym stanowisku pracy oraz potrzeb wydziału

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe administracyjne
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w pracy biurowej o zbliżonej charakterystyce
 • umiejętność i doświadczenie w redagowaniu pism o charakterze urzędowym
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, głównie programy podstawowe MS Word oraz MS Excel) oraz urządzeń biurowych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Kierownik Wydziału Zabezpieczenia Technicznego

Pion Wody/ Zakład Północny/ Wydział Zabezpieczenia Technicznego

Miejsce pracy: ul. 600-lecia 20, Wieliszew

Nr ref.: 114/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy Wydziału i podległych pracowników w tym: rozliczanie z powierzonych zadań, rozliczanie czasu pracy
 • nadzorowanie prac związanych z :

- opracowaniem danych planu gospodarczego Zakładu w tym: planów remontów, inwestycji modernizacyjnych, usług, materiałów eksploatacyjnych i środków)

- dozorem technicznym oraz z ochroną środowiska, gospodarką odpadową, pozwoleniami wodno-prawnymi i emisyjnymi

- zamawianiem i wydawaniem odzieży roboczej i ochronnej pracowników oraz jej czyszczeniem i praniem, a także utrzymaniem czystości pomieszczeń biurowych i socjalnych zgodnie z obowiązującymi umowami

- przyjmowanej dokumentacji powykonawczej oraz prawidłowej archiwizacji dokumentów, nadzorowanie prowadzenia archiwum technicznego Zakładu

- realizacją spraw związanych z potrzebami administracyjnymi Zakładu

 • reprezentowanie Wydziału w kontaktach zewnętrznych i wewnętrznych oraz udział w uzgodnieniach, naradach, konsultacjach dotyczących realizowanych prac

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego, preferowane na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • komunikatywność, odporność na stres, dokładność i rzetelność
 • samodzielność oraz umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • znajomość Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Środowiska oraz Kodeksu Pracy

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Analityk Laboratorium w Zakładzie Południe

(Pion Laboratoriów/Laboratorium „Południe”)

Miejsce pracy: ul. Syta 190/192, Warszawa

Nr ref.: 345/2023

(umowa na zastępstwo)

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • pobieranie próbek wody, ścieków, osadów, odpadów  do badań
 • wykonywanie badań fizykochemicznych, zgodnie z nadanymi upoważnieniami
 • udział w przygotowywaniach nowych metod badawczych, doskonalenie technik laboratoryjnych, prowadzenie procesu weryfikacji/walidacji oraz monitorowania ważności wyników badań
 • prowadzenie i udział w szkoleniach wewnętrznych
 • udział w przygotowywaniu planów i zapotrzebowań zakupów materiałów, środków trwałych i usług
 • przenoszenie i podnoszenie ciężarów zgodnie z obowiązującymi przepisami z tego obszaru
 • udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ZSZ               
 • prowadzenie samochodu w samoobsłudze

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe w  zakresie chemicznym lub pokrewne
 • mile widziane doświadczenie zawodowe, praca w laboratorium akredytowanym
 • znajomość analityki chemicznej
 • znajomość obsługi sprzętu laboratoryjnego w tym automatycznych urządzeń do pobierania próbek
 • mile widziana znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • obsługa komputera, dobra znajomość obsługi pakietu Office, pozwalająca na tworzenie dokumentów i zestawień
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat B
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, dyspozycyjność, dobra organizacja  czasu pracy, odpowiedzialność, dokładność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy Urządzeń Technologicznych

(Pion Wody/ Zakład Centralny/ Oddział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref.: 261/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy oraz innej wymaganej dokumentacji obiektów i urządzeń.
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • obsługa komputerowych stacji operatorskich oraz paneli operatorskich systemów sterowania, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych
 • utrzymanie porządku i czystości w obiektach technologicznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, preferowane średnie o kierunku chemicznym, ochrona środowiska, mechanicznym  lub pokrewne
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane na podobnym stanowisku
 • obsługa komputera w zakresie min. podstawowym
 • umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności, samodzielności oraz systematyczności
 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
 • mile widziane:
  - świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 2 w zakresie eksploatacji
  - znajomość budowy i zasady działania urządzeń wodociągowych

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy urządzeń technologicznych

(Pion Ścieków/Zakład „Pruszków”/Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: ul. Domaniewska 23, Pruszków

Nr ref.: 310/2023; 317/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 136-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja instalacji i urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków i nadzorowanie ustalonych reżimów ich pracy
 • prowadzenie przeglądów, konserwacji i remontów instalacji i urządzeń technologicznych, współdziałanie z innymi komórkami przy wykonywaniu powyższych zadań, utrzymywanie w czystości obiektów technologicznych
 • wykonywanie robót związanych z czyszczeniem zbiorników technologicznych i udrażnianie przewodów technologicznych
 • regulacja parametrów pracy maszyn i urządzeń oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych i pracy urządzeń poprzez analizę danych w systemach sterowania i monitoringu

Nasze wymagania:

 • wykształcenie - minimum zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie zawodowe - minimum 1 rok
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane uprawnienia energetyczne gr. I, II lub III
 • gotowość do pracy w trybie zmianowym (również weekendy i święta)

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Aparatowy urządzeń technologicznych

(Pion Wody/Zakład Centralny/Oddział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: Warszawa, Koszykowa 81

Nr ref.: 48/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy oraz innej wymaganej dokumentacji obiektów i urządzeń
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • obsługa komputerowych stacji operatorskich oraz paneli operatorskich systemów sterowania, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych
 • utrzymanie porządku i czystości w obiektach technologicznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe, preferowane wykształcenie średnie o kierunku chemicznym, ochrona środowiska lub pokrewne, mechanicznym
 • obsługa komputera w zakresie podstawowym
 • min. rocznego udokumentowanego doświadczenia zawodowego, mile widziane doświadczenie pracy na podobnym stanowisku, znajomość budowy i zasady działania urządzeń wodociągowych
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 2 w zakresie eksploatacji
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, samodzielność, systematyczność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy urządzeń technologicznych

(Pion Wody/Zakład Centralny/Oddział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: Warszawa, Koszykowa 81

Nr ref.: 80/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy oraz innej wymaganej dokumentacji obiektów i urządzeń
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • obsługa komputerowych stacji operatorskich oraz paneli operatorskich systemów sterowania, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych
 • utrzymanie porządku i czystości w obiektach technologicznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, preferowane średnie o kierunku chemicznym, ochrona środowiska, mechanicznym lub pokrewne
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane na podobnym stanowisku
 • obsługa komputera w zakresie min. podstawowym
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialności, samodzielności oraz systematyczności
 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym
 • mile widziane:

- świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 2 w zakresie eksploatacji

- znajomość budowy i zasady działania urządzeń wodociągowych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Aparatowy urządzeń technologicznych

(Pion Wody/Zakład Centralny/Oddział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 116/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy oraz innej wymaganej dokumentacji obiektów i urządzeń
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • obsługa komputerowych stacji operatorskich oraz paneli operatorskich systemów sterowania, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych
 • utrzymanie porządku i czystości w obiektach technologicznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe, preferowane wykształcenie średnie o kierunku chemicznym, ochrona środowiska, mechanicznym
 • mile widziane praca na podobnym stanowisku - 1 rok
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 2 w zakresie eksploatacji
 • obsługa komputera w zakresie podstawowym
 • znajomość budowy i zasady działania urządzeń wodociągowych.
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, samodzielność, systematyczność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy urządzeń technologicznych

(Pion Wody/Zakład Centralny/Oddział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref.: 120/2024

(umowa na zastępstwo)

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy oraz innej wymaganej dokumentacji obiektów i urządzeń
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • obsługa komputerowych stacji operatorskich oraz paneli operatorskich systemów sterowania, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych
 • utrzymanie porządku i czystości w obiektach technologicznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe, preferowane wykształcenie średnie o kierunku chemicznym, ochrona środowiska lub pokrewne, mechanicznym
 • obsługa komputera w zakresie podstawowym
 • min. roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie pracy na podobnym stanowisku, znajomość budowy i zasady działania urządzeń wodociągowych
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 2 w zakresie eksploatacji
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, samodzielność, systematyczność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy urządzeń technologicznych

(Pion Wody/Zakład Centralny/Oddział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref.: 97/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych reżimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy oraz innej wymaganej dokumentacji obiektów i urządzeń
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • obsługa komputerowych stacji operatorskich oraz paneli operatorskich systemów sterowania, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych.
 • utrzymanie porządku i czystości w obiektach technologicznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe, preferowane wykształcenie średnie o kierunku chemicznym, ochrona środowiska, mechanicznym
 • mile widziane praca na podobnym stanowisku
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 2 w zakresie eksploatacji
 • obsługa komputera w zakresie podstawowym
 • znajomość budowy i zasady działania urządzeń wodociągowych
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, samodzielność, systematyczność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy Urządzeń Technologicznych w Wydziale Eksploatacji

(Pion Ścieków/ Zakład Południe/ Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: ul. Syta 190/192, Warszawa

Nr ref.: 183/2023, 184/2023, 187/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór nad poprawnym działaniem obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji oczyszczania ścieków obróbki osadów ściekowych, instalacji dezodoryzacji oraz instalacji biogazu
 • wprowadzanie zmian w cyklu pracy urządzeń i instalacji technologicznych                          
 •  przeprowadzanie drobnych napraw urządzeń                                  
 • obsługa suwnic, wciągników i pojazdów z napędem silnikowym                                       
 • obsługa i sterowanie pracą urządzeń w systemie SCADA
 • eksploatacja, konserwacja urządzeń technologicznych, usuwanie drobnych usterek instalacji i urządzeń technologicznych   
 • dbanie o ład i porządek na stanowisku pracy           
 • dbanie o powierzone mienie                                   
 • przestrzeganie zasad i przepisów BHP

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie zawodowe, mile widziane w branży oczyszczania ścieków i uzdatniania wody lub w branży ogólnej mechanicznej
 • znajomość zasad obsługi podstawowych narzędzi zmechanizowanych i ręcznych
 • gotowość do pracy w systemie równoważnym 12 godzinnym (święta, weekendy) oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • brak przeciwskazań do pracy przy monitorze ekranowym 
 • brak przeciwskazań do pracy w kontakcie ze ściekami i osadami
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność i odpowiedzialność oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy Urządzeń Technologicznych w Wydziale Eksploatacji

(Pion Ścieków/Zakład „Pruszków”/Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: ul. Domaniewska 23, Pruszków

Nr ref.: 91/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 136-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • Zapewnienie prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obsługa i bieżąca konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków
 • prowadzenie czynności związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji funkcjonujących w oczyszczalni ścieków zgodnie z ustalonymi wytycznymi, kontrola obiektów technologicznych, kontrola i sprawdzanie prawidłowości parametrów pracy oraz weryfikacja ze wskazaniami parametrów w systemie SCADA
 • wykonywanie prac związanych z czyszczeniem i przeglądami zbiorników technologicznych wraz z wyposażeniem, armatury w komorach i studniach, bieżące czyszczenie i udrażnianie pomp i maceratorów w obiektach technologicznych
 • prowadzenie bieżących przeglądów, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń technologicznych i towarzyszących
 • informowanie przełożonych o nieprawidłowościach, awariach, zakłóceniach pracy urządzeń i instalacji i prowadzenie zapisów dotyczących stanu urządzeń
 • prowadzenie prac porządkowych i gospodarczych w obiektach technologicznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie - minimum zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie zawodowe - minimum 1 rok
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane uprawnienia energetyczne gr. I, II lub III
 • gotowość do pracy w trybie zmianowym, praca w porze nocnej (również weekendy i święta)

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Aparatowy Urządzeń Technologicznych w Zakładzie Północnym

(Pion Wody/Zakład Północny/Wydział Obiektów chlor., Pompowni i Sieci Wod-Kan)

Miejsce pracy: ul.600-lecia 20, Wieliszew

Nr ref.: 38/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola prawidłowości przebiegu procesów technologicznych
 • eksploatacja i nadzorowanie ustalonych rezimów pracy instalacji i urządzeń technologicznych
 • prowadzenie zapisów z przebiegu procesu technologicznego, czasu pracy urządzeń oraz ich konserwacji
 • regulacja parametrów pracy oraz systematyczna kontrola urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach
 • prowadzenie przeglądów, konserwacji, remontów instalacji i urządzeń w obiektach technologicznych
 • praca przy usuwaniu awarii instalacji chemicznych w ramach zakładowej służby ratownictwa chemicznego
 • obsługa komputerowych stacji operatorskich oraz paneli operatorskich systemów sterowania, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych
 • prowadzenie samochodów służbowych w samoobsłudze

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kat. b
 • obsługa komputera w zakresie podstawowym
 • znajomość budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń w stopniu podstawowym
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne "e" grupa 2 w zakresie eksploatacji
 • mile widziane uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych i wózków jezdniowych, obsługa suwnic i wciągników
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, samodzielność, systematyczność
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Automatyk w Oddziale Utrzymania Ruchu

(Pion Wody/ Zakład Centralny /Oddział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Warszawa ul. Koszykowa 81 / ul. Brukselska 21

Nr ref.: 96/22

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie przeglądów i konserwacji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz monitoringu w zakresie procesu technologicznego
 • zabezpieczenie prawidłowego działania i utrzymania ciągłości ruchu urządzeń pomiarowych i sterowniczych
 • eksploatacja i konserwacja urządzeń pomiarów on-line jakości wody i detekcji chloru
 • eksploatacja i konserwacja systemów sterowania pneumatycznego
 • nadzorowanie i dopuszczanie do wykonywania przeglądów urządzeń AKPiA przez wykonawców zewnętrznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane techniczne
 • świadectwo kwalifikacyjne serii E na napięcie co najmniej 1 kV
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe (udokumentowane)
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości i głębokości do i powyżej 3 metrów (praca w kanałach, komorach, zbiornikach, studzienkach, wykopach, hałas)
 • prawo jazdy kategorii B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Energetyk w Dziale Utrzymania Ruchu

(Pion Ścieków/ Dział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Pruszków, ul. Domaniewska 23

Nr ref.: 340/2022; 8/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych
 • obsługa istniejących układów zasilania i sterowania w ramach dostępnych procedur
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowego min. 1 rok
 • świadectwo kwalifikacyjne gr. I na stanowisku eksploatacji, co najmniej do 1 kV  (mile widziane wyższe) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu
 • znajomość rozdzielnic SN i nN
 • brak ograniczeń w pracy przy występujących czynnikach niebezpiecznych - praca na wysokości

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Energetyk w Wydziale Oczyszczalni Ścieków

(Pion Ścieków/ Dział Utrzymania Ruchu/Wydział Oczyszczalni Ścieków)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czajki 4/6

Nr ref.: 147/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych
 • obsługa istniejących układów zasilania i sterowania w ramach dostępnych procedur
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane techniczne
 • doświadczenie zawodowe – 1 rok
 • zaświadczenie kwalifikacyjne gr I na stanowisku eksploatacji (mile widziane powyżej 1 kV) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów
 • znajomość rozdzielnic SN i nN
 • brak ograniczeń w pracy przy występujących czynnikach niebezpiecznych - praca na wysokości
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie 2- zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Energetyk w Wydziale Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków/ Dział Utrzymania Ruchu/ Wydział Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: ul. Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.:166/22, 172/22

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych
 • obsługa istniejących układów zasilania i sterowania w ramach dostępnych procedur
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane techniczne o kierunku elektrycznym
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe
 • świadectwo kwalifikacyjne grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym do 1 kV (mile widziane do 20 kV)
 • znajomość rozdzielnic SN i nN
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości i głębokości, pracy w kanałach, komorach, zbiornikach, studzienkach, wykopach oraz w hałasie

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Energetyk w Wydziale Utrzymania Ruchu

(Pion Wody/ Zakład Północny /Wydział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Wieliszew ul. 600-lecia 20

Nr ref.: 335/2023, 12/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • utrzymanie sprawności eksploatacyjnej instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz ciągłości zasilania w energię elektryczną
 • wykonywanie przełączeń energetycznych w stacjach oraz rozdzielnicach WN, SN, nN; współpraca z Operatorami Systemów Dystrybucji
 • kontrola poziomu napięć, sprawdzanie obciążenia transformatorów i kabli zasilających, poziomu napięć pomocniczych i stanu izolacji
 • wykonywanie przeglądów i oględzin wynikających z instrukcji i harmonogramu prac eksploatacyjnych
 • prowadzenie pojazdów służbowych w samoobsłudze
 • pełnienie dyżurów w systemie zmianowym zabezpieczającym pracę ZPN pod względem elektroenergetycznym

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie, preferowane techniczne kierunkowe (elektryk, elektroenergetyk)
 • rok doświadczenia zawodowego, mile widziane 3 lata
 • świadectwo kwalifikacyjne E na napięcie co najmniej 1 kV, preferowane 10 kV
 • obsługa komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office (poziom min. podstawowy)
 • prawo jazdy kategorii B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Energetyk w Zakładzie Centralnym

(Pion Wody/Zakład Centralny/Oddział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Warszawa ul. Koszykowa 81, ul. Czerniakowska 124, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 13/2023, 98/2023, 126/2024, 127/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie przełączeń energetycznych w stacjach oraz rozdzielnicach SN, nN
 • współpraca ruchowa z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych
 • zapewnienie ciągłości zasilania i sprawności układów sterowania oraz zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych i technologicznych
 • kontrola poziomu napięć, stanów liczników, sprawdzanie obciążenia transformatorów i kabli zasilających, poziomu napięć pomocniczych prądu stałego, stanu izolacji sieci
 • nadzorowanie i dopuszczanie do wykonywania remontów, modernizacji i zmian w instalacjach oraz przy montażu i uruchamianiu nowych urządzeń, instalacji elektroenergetycznych przez wykonawców zewnętrznych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane techniczne
 • świadectwo kwalifikacyjne serii E na napięcie 20 kV
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości i głębokości, pracy w kanałach, komorach, zbiornikach, studzienkach, wykopach oraz w hałasie
 • prawo jazdy kat. B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Energetyk/Automatyk

(Pion Ścieków –Dział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: ul. Syta 190, Warszawa

Nr ref.: 257/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • eksploatacja i konserwacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych
 • obsługa istniejących układów zasilania i sterowania w ramach dostępnych procedur
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Działu Utrzymania Ruchu
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min, średnie, mile widziane o profilu technicznym
 • doświadczenie zawodowe – 1 rok
 • zaświadczenie kwalifikacyjne gr I na stanowisku eksploatacji (mile widziane powyżej 1 kV) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów
 • znajomość rozdzielnic SN i nN
 • brak ograniczeń w pracy przy występujących czynnikach niebezpiecznych - praca na wysokości

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Administracyjno-Remontowym

(Pion Wsparcia / Dział Administracyjny / Wydział Administracyjno–Remontowy)

Miejsce pracy: Warszawa, pl. Starynkiewicza 5

Nr ref.: 2/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • bieżące administrowanie budynkami biurowymi oraz mieszkalnymi (20 lokalizacji)
 • nadzór i obsługa przeglądów prewencyjnych systemów technicznych w budynkach
 • nadzór nad przeglądami obiektów wynikających z prawa budowlanego oraz przeglądami urządzeń i sprzętu wynikającymi z dokumentacji techniczno-ruchowej
 • nadzór nad służbami technicznymi, serwisem utrzymania czystości oraz innymi serwisami zewnętrznymi
 • koordynacja realizacji przeglądów technicznych wykonywanych okresowo (np. przeglądy UDT, systemy PPOŻ, zasilacze UPS itd.)
 • sporządzanie zapotrzebowań (OPZ, kalkulacje) do zamówień na materiały i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów
 • optymalizacja funkcjonowania obiektów
 • typowanie zadań remontowych i inwestycyjnych, w tym przygotowanie OPZ
 • udział w komisjach zakupowych
 • prowadzenie dokumentacji z należytą starannością i dbałością o szczegóły – KOB, CRO, protokoły z usług serwisowych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku
 • znajomość Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • czynne prawo jazdy kat. B

Mile widziana znajomość w zakresie technicznego funkcjonowania:

 • systemów zabezpieczeń ppoż.
 • urządzeń ciepłowniczych – węzły cieplne
 • urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – znajomość CRO
 • instalacji wod – kan.
 • uprawnienia SEP G1, G2

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Przygotowania Inwestycji Własnych i Remontów

(Pion Rozwoju / Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów / Wydział Przygotowania Inwestycji Własnych i Remontów)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 96/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • opracowywanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, zapisów merytorycznych SWZ, istotnych postanowień umowy) niezbędnej do wyboru wykonawców prac projektowych oraz robót budowlanych
 • współpraca z biurami projektowymi, urzędami oraz jednostkami wewnętrznymi Spółki w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji
 • koordynacja i kontrola realizacji umów zawartych z wykonawcami prac projektowych
 • prowadzenie okresowych analiz przebiegu inwestycji wraz z raportowaniem zaawansowania prac
 • współtworzenie planu inwestycji i remontów w zakresie przydzielonych zadań

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe techniczne z zakresu budownictwa, inżynierii sanitarnej);
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego, preferowane 3 lata (mile widziane doświadczenie w zakresie przygotowania inwestycji związanych z przebudową i remontem obiektów budowlanych)
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej, uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, sporządzania dokumentacji projektowej
 • podstawowa wiedza z zakresu Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych
 • umiejętność pracy pod presją czasu

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Przyłączy Wodociągowych i Kanalizacyjnych

(Pion Rozwoju/ Dział Warunków i Uzgodnień Projektów Technicznych/ Wydział Przyłączy Wodociągowych i Kanalizacyjnych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 17/2024

Umowa na zastępstwo

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie obsługi techniczno-administracyjnej w zakresie przyjmowania, selekcji, rejestrowania w systemie bilingowym wniosków na opracowanie warunków technicznych, uzgodnienie projektów oraz innej korespondencji od klientów zewnętrznych z Działu Obsługi Klienta, kancelarii, komórek i jednostek organizacyjnych Spółki jak również nadchodzącej drogą elektroniczną
 • odnotowywanie w systemie bilingowym zadekretowanej korespondencji oraz projektów sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, załatwionych spraw i uzgodnionych projektów ze szczególnym sprawdzeniem poprawności wprowadzonych danych
 • odnotowywanie w systemie bilingowym oraz rozdział opracowywanych warunków technicznych, projektów oraz innej korespondencji dla klientów zewnętrznych oraz innych komórek w Spółce ze szczególnym sprawdzeniem poprawności wprowadzonych danych do systemu przygotowywanie informacji dotyczących terminowości i ilości uzgodnionych projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dokumentacji technicznej przyłączy do obiektów

*Praca biurowa przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, rozmowy telefoniczne, praca może wymagać przemieszczaniem się we wewnątrz budynku, może wymagać korzystania z wewnętrznych systemy informatycznych i programy komputerowe, które nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe
 • minimum 1 rok (preferowane 3 lata) doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • mile widziana wiedza z obszaru wodno-kanalizacyjnego

* W wejściu do budynku nie ma barier architektonicznych. W budynku jest winda. Ciągi komunikacyjne, windy oraz toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku drzwi, windy i poręcze oznaczone są w alfabecie Braill’a. W budynku jest sprzęt do ewakuacji osób
z niepełnosprawnościami.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor / Starszy Inspektor w Wydziale Administracyjno-Remontowym

(Pion Wsparcia / Dział Administracyjny / Wydział Administracyjno–Remontowy)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 19/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • rejestrowanie oraz dystrybucja korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze Spółki
 • przygotowanie korespondencji do wysyłki pocztowej
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie usług pocztowych przygotowanie i wysyłka korespondencji pocztą kurierską                                                                 

*Praca biurowa przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, rozmowy telefoniczne, praca może wymagać przemieszczaniem się we wewnątrz budynku, może wymagać korzystania z wewnętrznych systemy informatycznych i programy komputerowe, które nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność planowania, ustalania priorytetów oraz podejmowania decyzji
 • samodzielność w działaniu oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej

* W wejściu do budynku nie ma barier architektonicznych. W budynku jest winda. Ciągi komunikacyjne, windy oraz toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku drzwi, windy i poręcze oznaczone są w alfabecie Braill’a. W budynku jest sprzęt do ewakuacji osób
z niepełnosprawnościami.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor / Starszy Inspektor w Wydziale Przygotowania Inwestycji dla południowo-wschodniej części Warszawy

(Pion Rozwoju / Dział Przygotowania Inwestycji / Wydziale Przygotowania Inwestycji dla południowo-wschodniej części Warszawy)

Miejsce pracy: ul. Brukselska 21, Warszawa

Umowa na zastępstwo

Nr ref.: 161/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres zastępstwa
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przygotowanie kompleksowe i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym m.in. wykonywanie wycen opracowań projektowych, przygotowanie materiałów o wybór i współudział w procesie wyboru projektanta, nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, udział w tworzeniu aneksów i porozumień do umów, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
 • sprawdzanie prawidłowości przygotowanych przez projektantów materiałów do decyzji administracyjnych oraz dokumentacji projektowych
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w pracach Komisji Przetargowych, w procesie wyboru wykonawców robót budowlanych
 • współudział w pozyskiwaniu terenów pod inwestycje
 • występowanie jako przedstawiciel Spółki w relacjach z wykonawcami, mieszkańcami Dzielnic m.st. Warszawy, innymi urzędami oraz instytucjami w ramach realizowanych i  nadzorowanych zadań
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami wewnętrznymi i  zewnętrznymi
 • organizowanie spotkań niezbędnych do prawidłowego przygotowania powierzonych zadań inwestycyjnych do realizacji.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe: kierunki z zakresu inżynierii sanitarnej, ochrony środowiska)
 • min. roczne doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji związanych z przebudową i budową sieci/urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych)
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w  toku projektowania
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego, Prawa o Zagospodarowaniu Przestrzennym, Prawa Zamówień Publicznych
 • zaawansowana znajomość pakietu Microsoft Office
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor Nadzoru w specjalności elektryki/automatyki

(Pion Rozwoju/Dział Realizacji Inwestycji i Remontów/Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów)

Miejsce pracy: ul. Brukselska 21, Warszawa

Nr ref.: 326/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 136-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót
 • sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
 • kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki 
 • sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności, kosztorysy inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania)
 • sprawdzanie przedmiarów i zgłaszanie uwag do dokumentacji
 • bieżące uzupełnianie raportów

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – elektryk/automatyk
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej/automatyki bez ograniczeń
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa budowlanego
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność, samodzielność dokładność i rzetelność

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor w Wydziale Umów Odbiorców Instytucjonalnych

(Pion Sprzedaży/ Dział Umów/ Wydział Umów Odbiorców Instytucjonalnych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 93/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • terminowe zawieranie umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami instytucjonalnymi i indywidualnymi oraz pozyskiwanie wszelkich niezbędnych informacji z innych jednostek/komórek Spółki
 • terminowe załatwianie korespondencji prowadzonej w związku z zawieraniem umów
 • wstępne omawianie warunków umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami instytucjonalnymi i indywidualnymi
 • obsługa klientów w zakresie spraw precyzyjnie opisanych procedurami lub spraw rutynowych oraz udzielanie informacji telefonicznej pracownikom, odbiorcom i kontrahentom
 • ustalanie nowych odbiorców i ich adresów poprzez relacje z terenu, a także ustalanie numerów ksiąg wieczystych oraz adresów odbiorców poprzez organy gmin
 • ewidencjonowanie zmian w informatycznym zbiorze odbiorców usług i w elektronicznej kartotece umów
 • przygotowanie informacji i materiałów oraz prowadzenie rejestrów służących do celów sprawozdawczych na własnym stanowisku pracy oraz potrzeb wydziału

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe administracyjne
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w pracy biurowej o zbliżonej charakterystyce
 • umiejętność i doświadczenie w redagowaniu pism o charakterze urzędowym
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, głównie programy podstawowe MS Word oraz MS Excel) oraz urządzeń biurowych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/ Starszy Inspektor w Zespole Dokumentacji Podręcznej

 (Pion Sprzedaży/Dział Umów/Zespół Dokumentacji Podręcznej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 129/2024

(umowa na zastępstwo)

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres zastępstwa
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • przyjmowanie dokumentów spraw bieżących
 • ewidencjonowanie otrzymanej dokumentacji
 • terminowe rejestrowanie przyjętych dokumentów oraz zakładanie w wersji papierowej i elektronicznej nowych teczek dla przyjętej dokumentacji, a także nadawanie sygnatur na papierowych teczkach
 • skanowanie zawartych umów i rejestrowanie ich w systemie informatycznym
 • wypożyczanie i udostępnianie dokumentacji upoważnionym pracownikom Spółki oraz prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie
 • sporządzanie comiesięcznych statystyk teczek oraz prowadzenie rejestrów do celów sprawozdawczych całego Zespołu Dokumentacji Podręcznej

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziany profil archiwistyczny, administracyjny, ekonomiczny
 • mile widziane doświadczenie w pracy biurowej o zbliżonej charakterystyce
 • zainteresowanie zdobyciem doświadczenia w pracy o charakterze archiwisty
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne, a także dokładność i cierpliwość
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office głównie programy podstawowe MS Word oraz MS Excel – poziom podstawowy) oraz urządzeń biurowych.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/ Starszy Inspektor/ Specjalista w Wydziale Odczytów Tradycyjnych

(Pion Sprzedaży / Dział Odczytów / Wydział Odczytów Tradycyjnych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 92/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa systemów komputerowych, w tym systemu bilingowego
 • kontrola w terenie warunków zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 • obsługa Klienta, udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski składane przez Klientów
 • organizacja pracy pracowników terenowych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań i prezentacji z działalności działu

Nasze wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie (mile widziane techniczne)
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym (Windows + Pakiet Office)
 • prawo jazdy kat. B (mile widziane)
 • znajomość podstaw budowy sieci wodociągowej

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/Starszy Inspektor w Wydziale Umów Odbiorców Indywidualnych

(Pion Sprzedaży/ Dział Umów/ Wydziale Umów Odbiorców Indywidualnych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 79/2024

Umowa na zastępstwo na okres ok 6 m-cy z możliwością przedłużenia

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • terminowa obsługa korespondencji prowadzonej w związku z zawieraniem umów
 • przygotowanie informacji i materiałów oraz prowadzenie rejestrów służących do celów sprawozdawczych na własnym stanowisku pracy oraz potrzeb Wydziału.
 • wsparcie współpracowników w pracach związanych z  zawieraniem umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami indywidualnymi i instytucjonalnymi
 • wstępne omawianie warunków umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków z odbiorcami indywidualnymi i instytucjonalnymi
 • obsługa klientów w zakresie spraw precyzyjnie opisanych procedurami lub spraw rutynowych oraz udzielanie informacji telefonicznej pracownikom, odbiorcom i kontrahentom
 • ustalanie nowych odbiorców i ich adresów poprzez relacje z terenu, a także ustalanie numerów ksiąg wieczystych oraz adresów odbiorców poprzez organy gmin; ewidencjonowanie zmian w informatycznym zbiorze odbiorców usług i w elektronicznej kartotece umów

*Praca biurowa przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, rozmowy telefoniczne, praca może wymagać przemieszczaniem się we wewnątrz budynku, może wymagać korzystania z wewnętrznych systemy informatycznych i programy komputerowe, które nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe (np.: administracja)
 • min. roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w pracy biurowej o zbliżonej charakterystyce
 • umiejętność i doświadczenie w redagowaniu pism o charakterze urzędowym
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office głównie programy podstawowe, MS Word oraz MS Excel – poziom średniozaawansowany) oraz urządzeń biurowych

* W wejściu do budynku nie ma barier architektonicznych. W budynku jest winda. Ciągi komunikacyjne, windy oraz toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku drzwi, windy i poręcze oznaczone są w alfabecie Braill’a. W budynku jest sprzęt do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/Starszy Inspektor/ Specjalista w Zespole ds. Zarządzania przez Cele

(Pion Planowania i Nadzoru / Dział  Zarządzania Strategicznego / Zespół ds. Zarządzania przez Cele)

Miejsce pracy: Warszawa, pl. Starynkiewicza 5

Nr ref.: 122/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • monitoring realizacji zadań strategicznych oraz przygotowywanie raportów z realizacji Strategii Spółki
 • udział w procesie aktualizacji Strategii Spółki, przygotowywanie analiz i dokumentacji w tym zakresie
 • wsparcie kierujących komórkami organizacyjnymi w planowaniu i rozliczaniu celów kwartalnych oraz przygotowywanie planów i raportów wykonania celów
 • monitoring przeglądów ryzyka, udział w przygotowywaniu rejestrów ryzyka oraz informacji o incydentach
 • monitorowanie poprawności funkcjonowania systemu informatycznego wspierającego  raportowanie danych oraz wsparcie komórek organizacyjnych w obsłudze systemu
 • sporządzanie prezentacji i raportów dotyczących tematyki realizowanych zadań
 • sporządzanie innych analiz, zestawień i sprawozdań na potrzeby komórki organizacyjnej i całej Spółki
 • bieżąca współpraca i kontakt z kierującymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań

Nasze wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wykształcenie wyższe w zakresie kierunków ekonomicznych, zarządzania lub pokrewnych
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, preferowane 3-letnie w pracy o zbliżonym zakresie obowiązków
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności znajomość MS Word, Excel i Power Point)
 • umiejętność  pracy z danymi w systemach informatycznych
 • umiejętność analitycznego myślenia, szczegółowej analizy i weryfikacji danych oraz  syntezy i formułowania wniosków i rekomendacji w formie pisemnej
 • umiejętność współpracy w zespole oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej i zarządzania czasem
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

  mile widziane:
 • znajomość zasad systemu zarządzania przez cele oraz metodyki formułowania i rozliczania celów
 • znajomość zasad systemu zarządzania ryzykiem oraz metodyki analizy, identyfikacji i oceny ryzyka
 • doświadczenie w prowadzeniu prezentacji i szkoleń

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/Starszy Inspektor/Specjalista w Dziale Planowania, Analiz i Sprawozdawczości

(Pion Rozwoju/Dział Planowania, Analiz i Sprawozdawczości)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 215/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • opracowanie krótko- i długookresowych planów inwestycyjnych Spółki w zakresie budowy/przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • weryfikacja i analiza zgłoszeń do planów inwestycyjnych
 • prowadzanie oraz aktualizacja danych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych do miejskich serwisów informacyjnych
 • przygotowywanie informacji z realizacji prowadzonych zadań oraz syntetycznych informacji z realizacji wszystkich inwestycji prowadzonych przez Spółkę
 • opracowywanie prezentacji dotyczących działalności inwestycyjnej Spółki
 • obsługa systemu IFS Inwestycje, tworzenie i parametryzowanie nowych projektów w systemie, a także aktualizacja danych planistycznych istniejących projektów z obszaru budowy i przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe techniczne
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office: Word, Excel, Power Point
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego w zakresie przygotowywania i realizacji robót budowlano-montażowych
 • mile widziana znajomość Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • mile widziana znajomość systemów informatycznych do zarządzania projektami a także systemu GIS
 • mile widziana znajomość podstaw rachunkowości
 • odpowiedzialność, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Inspektor/Starszy Inspektor/Specjalista w Dziale Planowania, Analiz i Sprawozdawczości

(Pion Rozwoju/Dział Planowania, Analiz i Sprawozdawczości)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 66/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • opracowywanie ankiet, raportów, sprawozdań i analiz z działalności inwestycyjnej/remontowej Spółki, w tym sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
 • obsługa systemu system klasy ERP - moduły Finanse i Inwestycje
 • opracowywanie prezentacji dotyczących działalności inwestycyjnej Spółki
 • opracowywanie i aktualizacja procedur dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej
 • gromadzenie i analiza pozyskiwanych informacji w zakresie stanu zaawansowania planowanych zadań remontowych
 • sporządzanie okresowych raportów, informacji a także prowadzenie korespondencji związanej z wykonaniem rzeczowo-finansowym planu inwestycyjnego i planu remontów

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe
 • dobra znajomość pakietu MS Office: Word, Excel, Power Point
 • mile widziane doświadczenie w zakresie opracowania raportów lub sprawozdań z działalności inwestycyjnej lub remontowej
 • mile widziana znajomość podstaw księgowości
 • mile widziana znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego/remontowego i podstaw zarządzania projektami
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu, zaangażowanie, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Inspektor/Starszy Inspektor/Specjalista w Wydziale Odczytów Tradycyjnych

(Pion Sprzedaży – Dział Odczytów - Wydział Odczytów Tradycyjnych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 121/2024

Umowa na zastępstwo

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa systemów komputerowych, w tym dedykowanego systemu bilingowego
 • kontrola w terenie warunków zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 • obsługa klienta, udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski składane przez klientów
 • organizacja pracy pracowników terenowych, zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań i prezentacji z działalności działu

Nasze wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie (mile widziane techniczne)
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem
 • umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym (Windows + pakiet Office)
 • prawo jazdy kat. b (mile widziane)
 • znajomość podstaw budowy sieci wodociągowej

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Kierowca

(Pion Wsparcia/ Zakład Sprzętu i Transportu/ Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 323,324,325,326/2022

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie i obsługa pojazdów samochodowych i innych zgodnie z uprawnieniami
 • zabezpieczenie przewożonego ładunku zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo transportu osób i towarów
 • wykonywanie codziennej obsługi technicznej pojazdów w tym: sprawdzenie stanu oleju i innych płynów eksploatacyjnych, tankowanie, dbanie o estetykę pojazdów
 • obsługa powierzonego pojazdu i sprzętu zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej w celu zapewnienia jego bezawaryjnej pracy.

Nasze wymagania:

 • prawo jazdy C, C+E.
 • karta kierowcy i uprawnienia na przewóz rzeczy
 • mile widziane dodatkowe uprawnienia :Obsługa żurawi przenośnych, Obsługa koparko-ładowarki, Ładowarki, Uprawnienia energetyczne GR1,GR2, Książeczka sanepidowska, ADR
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość topografii Warszawy i okolicy
 • punktualność i odpowiedzialność
 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • gotowość do pracy 3-zmianowej.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Kierownik Oddziału Renowacji i Napraw Bezwykopowych Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków / Zakład Sieci Kanalizacyjnej / Oddział Renowacji i Napraw Bezwykopowych Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref. 350/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • sporządzanie planów remontów i renowacji nieprzełazowej sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi
 • planowanie środków finansowych oraz zgłaszanie propozycji zapotrzebowań w zakresie materiałów, usług oraz środków trwałych niezbędnych do prowadzenia remontów i renowacji sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi
 • składanie zapotrzebowania transportowo - sprzętowego niezbędnego do remontów i renowacji sieci kanalizacyjnej
 • kierowanie systemem gospodarczym remontów i renowacji nieprzełazowej sieci kanalizacyjnej w zakresie średnic DN 0,15 m - 0,40 m metodami bezwykopowymi
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej z wykonanych renowacji odcinków sieci kanalizacyjnej
 • właściwe prowadzenie gospodarki materiałowej oraz zabezpieczenie powierzonych składników majątkowych przedsiębiorstwa przed marnotrawstwem, kradzieżą, pożarem i innymi szkodami
 • branie czynnego udziału w uzgodnieniach, naradach oraz konsultacjach dotyczących remontów i renowacji nieprzełazowej sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi
 • opracowanie propozycji planu zadań rzeczowych w oparciu o ustalone wskaźniki oraz wykonywanie sprawozdań z wykonania w zakresie remontów i renowacji sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi
 • udział w komisjach przetargowych
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Zakładu i Spółki
 • nadzór i kontrola nad prawidłowym obiegiem dokumentacji i terminowym jej przekazywaniem
 • współpraca z ZDM, Urzędami Dzielnicowymi, Administracjami i innymi instytucjami w zakresie związanym z nadzorowanymi pracami remontowymi i renowacyjnymi sieci kanalizacyjnej

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (mile widziane kierunki: inżynieria środowiska, ochrona środowiska) – warunek konieczny
 • minimum 3 – letnie doświadczenia zawodowego (preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku)
 • podstawowa znajomość tematu bezwykopowych renowacji sieci kanalizacyjnej, w tym renowacji sieci kanalizacyjnej przy użyciu technologii CIPP
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • komunikatywność, wysoka odporność na stres, samodzielność oraz umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Kierownik w Zakładzie Sprzętu i Transportu

(Pion Wsparcia/ Zakład Sprzętu i Transportu)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Stanisława Mikkego 4

Nr ref.: 49/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • koordynacja obsługi Spółki w zakresie potrzeb dotyczących transportu samochodowego i sprzętu specjalistycznego
 • zapewnienie gotowości technicznej podległych jednostek sprzętowych
 • zapewnienie terminowych przeglądów maszyn i urządzeń w podległym obszarze
 • nadzorowanie procesu napraw pojazdów i sprzętu
 • koordynacja wynajmu jednostek transportowych i sprzętu specjalistycznego na potrzeby Spółki ze źródeł zewnętrznych
 • nadzorowanie gospodarki paliwami oraz odpadami wytwarzanymi w procesach pracy urządzeń posiadających silniki spalinowe
 • kontrolowanie przestrzegania i stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych w podległym obszarze
 • nadzorowanie, realizacja analiz dotyczących wykorzystania posiadanego sprzętu, pojazdów oraz sprawozdawczości w omawianych dziedzinach
 • zarządzanie podległym zespołem, w tym planowanie, organizowanie, kontrola jakości i terminowości wykonywanej pracy, a także motywowanie i dbanie o rozwój podległych pracowników
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne (transport, logistyka)
 • co najmniej 5 lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem min. 30 osobowym
 • biegła umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Office na poziomie zaawansowanym
 • prawo jazdy kat. B
 • zaangażowanie, otwartość i komunikatywność, myślenie analityczne i odporność na stres                                                                                                            

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Kierownik Wydziału Nadzoru Realizacji Budowy Przyłączy

(Pion Rozwoju/ Dział Realizacji Inwestycji i Remontów/ Wydział Nadzoru Realizacji Budowy Przyłączy )

Miejsce pracy: Brukselska 21

Nr ref.: 34/2024

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • nadzorowanie procesu związanego z obsługą klientów/inwestorów w procesie przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie budowy przyłączy
 • planowanie, koordynacja oraz nadzór nad realizacją zadań przez podległych pracowników
 • ustalanie (w porozumieniu z Kierownikiem Działu) wewnętrznej organizacji pracy w kierowanym Wydziale
 • koordynacja oraz nadzór nad prowadzonymi przez Wydział zadaniami związanymi z ograniczaniem zjawiska nielegalnego poboru wody i odprowadzania ścieków
 • udział w posiedzeniach, naradach, komisjach związanych z obsługą klienta w procesie przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • opracowywanie procedur, instrukcji, zasad postępowania dotyczących Wydziału

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane techniczne
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomości Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy
 • umiejętność obsługi komputera (Windows, Office)
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenia i sprawności w zakresie kierowania zespołem, odporność na stres
 • mile widziane uprawnienia budowlane w branży sanitarnej
 • umiejętności organizacyjne i wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne (kontakt zarówno z zespołem jak i Klientem zewnętrznym)

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

 

rozwiń...


Kierownik Zakładu Południe

(Pion Ścieków/Zakład Południe)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Syta 190/192

Nr ref.: 51/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • kierowanie pracą Zakładu, zapewniające założony poziom parametrów jakościowych
  i ilościowych obsługiwanych procesów
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym motywowanie i rozwój podległych pracowników do
  osiągania coraz lepszych efektów pracy
 • nadzór nad koordynacją prac operacyjno - eksploatacyjnych
 • tworzenie planu gospodarczego Zakładu, wdrażanie nowych rozwiązań i technologii
 • zapewnienie realizacji założonego budżetu dla zarządzanego obszaru
 • inicjowanie przedsięwzięć prowadzących do poprawy sprawności operacyjnej i organizacyjnej nadzorowanego obszaru
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz
  zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi
 • nadzór nad utrzymaniem w sprawności urządzeń znajdujących się na podległym terenie,
  kontrolowanie utrzymania w należytym stanie operacyjnym obiektów

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • co najmniej 5 lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem min. 30 osobowym
 • prawo jazdy kat. B
 • biegła umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Office na poziomie zaawansowanym
 • znajomość ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
 • znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • zaangażowanie, otwartość i komunikatywność, wysoka odporność na stres oraz myślenie analityczne

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Kierownik Zakładu Sieci Kanalizacyjnej

 (Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Jagiellońska 65/67, Warszawa

Nr ref.: 368/2023

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kierowanie pracą Zakładu, zapewniające założony poziom parametrów jakościowych i ilościowych obsługiwanych procesów
 • nadzór nad koordynacją prac operacyjno - eksploatacyjnych realizowanych w ramach podległego obszaru
 • tworzenie planu gospodarczego Zakładu - Wdrażanie planów działania Zakładu poprzez podejmowanie kluczowych decyzji wpływających na realizację zadań, wdrażanie nowych technologii przyczyniających się do rozwoju nadzorowanego obszaru
 • zapewnienie realizacji założonego budżetu dla zarządzanego obszaru
 • wdrażanie przyjętych kierunków rozwoju prowadzące do tworzenia nowych rozwiązań i programów, zwiększających efektywność działania Zakładu
 • inicjowanie przedsięwzięć prowadzących do poprawy sprawności operacyjnej i organizacyjnej nadzorowanego obszaru
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi
 • nadzór nad utrzymaniem w sprawności urządzeń znajdujących się na podległym terenie, kontrolowanie utrzymania w należytym stanie operacyjnym obiektów
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym motywowanie i rozwój podległych pracowników do osiągania coraz lepszych efektów pracy

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • co najmniej 5 lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem min. 30 osobowym
 • prawo jazdy kat. B
 • biegła umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Office na poziomie zaawansowanym
 • znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • zaangażowanie, otwartość i komunikatywność, chęć nauki i wysoka odporność na stres

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Laborant/ Analityk Laboratorium/ Specjalista

(Pion Laboratoriów/ Laboratorium "Pruszków")

Miejsce pracy: Pruszków, Domaniewska 23

Nr ref.: 94-99/2024

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywane badań fizykochemicznych dla różnych matryc
 • pobieranie próbek różnych matryc oraz wykonywanie badań/pomiarów terenowych
 • utrzymywanie w sprawności wyposażenia kontrolno – pomiarowego
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości
 • opracowywanie, wdrażanie i walidacje metod analitycznych oraz pobierania próbek
 • prowadzenie monitorowania ważności wyników badań fizykochemicznych oraz pobierania próbek

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe- preferowane chemiczne, biologiczne lub pokrewne
 • samodzielność i dobra organizacja pracy, zaangażowanie, dyspozycyjność
 • umiejętność obsługi komputera oraz prawo jazdy kat. B
 • znajomość standardów jakościowych obowiązujących w pracy laboratoryjnej
 • umiejętność obsługi standardowego wyposażenia kontrolno-pomiarowego
 • mile widziane doświadczenie zawodowe, preferowane na analogicznym stanowisku

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Laborant/Analityk Laboratorium

(Pion Laboratoriów/Laboratorium „Filtry”)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref.: 3/2024

(umowa na zastępstwo)

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie badań mikrobiologicznych wody zgodnie z nadanymi upoważnieniami
 • pobieranie próbek wody do badań z terenu Zakładów Spółki oraz terenu województwa mazowieckiego, również przy wykorzystaniu samochodu osobowego w samoobsłudze
 • udział w przygotowywaniach nowych metod badawczych, doskonalenie technik laboratoryjnych, prowadzenie procesu weryfikacji oraz monitorowania ważności wyników
 • udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i ZSZ

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie mikrobiologicznym, biologicznym lub biotechnologicznym
 • dyspozycyjność (praca także w soboty, niedziele i święta zgodnie z harmonogramem i przepisami Kodeksu Pracy)
 • mile widziane doświadczenie zawodowe pracy w laboratorium akredytowanym
 • obsługa komputera, dobra znajomość obsługi pakietu Ms Office pozwalająca na tworzenie dokumentów i zestawień
 • umiejętność pracy w zespole, efektywna organizacja czasu pracy, dokładność, samodzielność
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Laborant/Analityk Laboratorium w Laboratorium „Wieliszew" - umowa na zastępstwo

(Pion Laboratoriów /Laboratorium "Wieliszew")

Miejsce pracy: ul. 600-lecia 20, Wieliszew

Nr ref.: 128/2024

Umowa na zastępstwo

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • pobieranie próbek i wykonywanie badań monitoringowych i terenowych zgodnie z nadanymi upoważnieniami, w tym udział w weryfikacjach / walidacjach określonych badań oraz monitorowanie ważności wyników zgodnie z określonym programem monitorowania ważności wyników i reagowanie w przypadku niekorzystnych trendów.
 • udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ZSZ, w tym zgłaszanie odstępstw, prac niezgodnych z wymaganiami, dostrzeżonych niezgodności, inicjowanie działań doskonalących oraz prowadzenie i nadzorowanie działań korygujących
 • udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości
 • udział w przygotowywaniu planów dostaw usług, materiałów eksploatacyjnych i środków trwałych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie w zakresie chemicznym lub  pokrewnym
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • obsługa komputera, dobra znajomość pakietu MsOffice pozwalająca na tworzenie dokumentów i zestawień
 • znajomość  analityki chemicznej i obsługi  podstawowego sprzętu laboratoryjnego
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • mile widziana znajomość normy ISO 17025 oraz doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Mechanik - Konserwator w Oddziale Gospodarki Wodomierzowej

(Pion Wody/Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Gospodarki Wodomierzowej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Niemcewicza 4/6

Nr ref.: 358/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • 3 godziny dla rodziny – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie napraw i legalizacja wodomierzy
 • demontaż, czyszczenie, mycie wodomierzy
 • regulacja i montaż wodomierzy
 • regulacja i legalizacja wodomierzy
 • obsługa, konserwacja stanowisk do legalizacji wodomierzy

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie zawodowe minimum 1 rok, preferowane na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków
 • umiejętność obsługi komputera
 • mile widziane doświadczenie w wykonywaniu prac hydraulicznych/ montażowych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Mechanik - Konserwator w Zakładzie Sprzętu i Transportu

(Pion Wsparcia/ Zakład Sprzętu i Transportu/ Wydział Administracyjno - Warsztatowy)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 353/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • naprawa oraz serwisowanie pojazdów mechanicznych osobowych, dostawczych, oraz ciężarowych
 • wykonywanie czynności przeglądowo – konserwacyjnych
 • prowadzenie dokumentacji przeglądowych, konserwacyjnych i naprawczych
 • utrzymanie we właściwym stanie technicznym przynależnych obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, w tym demontaż czyszczenie i mycie części i podzespołów                                                               

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe, preferowane kierunkowe w zawodzie mechanik samochodowy lub mechanik maszyn i urządzeń drogowych
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie zawodowe- minimum roczne, preferowane powyżej 2 lat na stanowisku Mechanik,
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
 •  gotowość do pracy w systemie zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Mechanik-Konserwator / Mechanik na statku

(Pion Wody/ Zakład Centralny/ Oddział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: ul. Czerniakowska 124, Warszawa

Nr ref.: 131/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • rozwiązywanie technicznych problemów powstających w trakcie eksploatacji maszyn i urządzeń oraz badanie charakterystyk zespołów urządzeń, itp.
 • konserwowanie maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną w celu zabezpieczenia ich bezawaryjnej pracy
 • wykonywanie czynności przeglądowych, konserwacyjnych i naprawczych urządzeń mechanicznych i instalacji technicznych wg. Harmonogramu; selekcja części i podzespołów do regeneracji i wymiany
 • wykonywanie czynności przeglądowych, konserwacyjnych i naprawczych instalacji i armatury sieci oraz węzłów ciepłowniczych
 • wykonywanie bieżących i planowanych napraw  i drobnych modernizacji wymagających spawania
 • natychmiastowe usuwanie awarii maszyn i urządzeń
 • prowadzenie dokumentacji przeglądowych, konserwacyjnych i naprawczych urządzeń wraz z wpisami w książkach pracy maszyn
 • utrzymywanie urządzeń mechanicznych i technologicznych w stanie gotowości technicznej do bezpiecznej i bezawaryjnej pracy. Diagnostyka urządzeń mająca na celu rozpoznanie stopnia ich zużycia. Ocena stanu maszyn, urządzeń i instalacji wprowadzanych do pracy, na przykład po naprawach
 • prace warsztatowe polegające na obróbce metali, skrawaniu, toczeniu, ręcznej obróbce elementów, pracy naprawczej w obiektach technologicznych w tym na czynnych obiektach pływających, obsłudze urządzeń stanowiskowych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, preferowane kierunkowe w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń, ślusarz, spawacz, tokarz/frezer, hydraulik
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie zawodowe- minimum rok
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości i głębokości, pracy w kanałach, komorach, zbiornikach, studzienkach, wykopach oraz w hałasie

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Mistrz w Oddziale Renowacji i Napraw Bezwykopowych Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków/Oddział Renowacji i Napraw Bezwykopowych Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 351/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • przydzielenie zespołom i brygadom stanowisk oraz zadań dziennych w zakresie prac renowacyjnych oraz naprawczych sieci kanalizacyjnej oraz bezpośrednie kierowanie i nadzór nad wykonywanymi pracami
 • odbiór od brygad i zespołów roboczych elementów robót oraz określenie ich jakości i ilości wykonania
 • bieżące rejestrowanie w systemie „Ewidencje-Awarie” pełnych danych dotyczących wykonywanych prac
 • analiza danych zawartych w odpowiednio zaklasyfikowanych raportach z inspekcji telewizyjnych sieci kanalizacyjnej w celu klasyfikacji i ustawienia priorytetów podejmowanych zadań
 • przestrzeganie zasad gospodarności w zakresie zużycia materiałów
 • właściwa organizacja pracy zabezpieczająca przed przestojami i zbędnymi przerzutami materiałów i sprzętu
 • właściwe wykorzystanie zasobów sprzętowych i osobowych przy wykonywaniu zadań
 • zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu w odpowiednim czasie potrzeb materiałowych, transportowych i sprzętowych
 • sporządzanie harmonogramów, sprawozdań: kwartalnych, półrocznych, rocznych z wykonanych zadań rzeczowych z zakresu wykonywanych renowacji i napraw sieci kanalizacyjnej
 • sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia koniecznych do realizacji zakupów niezbędnych do właściwej pracy podległych grup sieci kanalizacyjnej
 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji i terminowe jej przekazywanie

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne)
 • minimum 3 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego
 • znajomość obsługi pakietu MS Office
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • mile widziana podstawowa znajomość z zakresu bezwykopowych renowacji sieci kanalizacyjnych
 • obsługa komputera
 • komunikatywność, samodzielność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Mistrz w Wydziale Administracyjno-Remontowym

(Pion Wsparcia/Dział Administracyjny/Wydział Administracyjno-Remontowy)

Miejsce pracy: ul. Pl. Starynkiewicza 5, Warszawa

Nr ref.: 288/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolars

Główny zakres obowiązków:

Kierowanie podległą grupą mistrzowską w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania obiektów  budowlanych, urządzeń i instalacji.

 • bieżące administrowanie nieruchomościami Spółki, będącymi pod nadzorem Działu, w tym utrzymanie należytego stanu technicznego obiektów.
 • inicjowanie i podejmowanie działań, w celu zapewnienia właściwej gospodarki majątkiem Spółki, będącego pod nadzorem Działu, jego właściwej eksploatacji oraz dokonywanie bieżących napraw, przeglądów okresowych, prac konserwacyjno-interwencyjnych oraz wykonywanie remontów systemem gospodarczym, prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi.
 • zapewnienie terminowego i prawidłowego wykonania zadań podległej grupy poprzez bezpośrednie kierowanie i nadzór nad jej pracą.
 • prowadzenie dokumentacji przeglądów w tym wpisy w KOB i CRO.
 • wnioskowanie zakresów zadań remontowych/inwestycyjnych.
 • nadzór nad prowadzeniem gospodarki narzędziowej.
 • współpraca ze służbami miejskimi.
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie: rozliczania godzin pracy podległych pracowników.
 • prowadzenie instruktażu stanowiskowego z zakresu bhp i p.poż.
 • organizowanie procesu pracy zgodnie z wymogami bhp i p.poż oraz egzekwowanie od podległych Pracowników przestrzegania przepisów i zasad w tym zakresie.
 • przeprowadzanie Ocen Pracowniczych w ramach SOP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi.
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych działalnością jednostki/komórki organizacyjnej Spółki.

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe).
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku.
 • znajomość Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych.
 • bardzo dobra znajomość komputera (pakiet MS Office).
 • czynne prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziana znajomość w zakresie technicznego funkcjonowania:
 • systemów zabezpieczeń ppoż.
 • urządzeń ciepłowniczych - węzły cieplne.
 • urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - znajomość CRO.
 • urządzeń dźwignicowych.
 • instalacji wod-kan.
 • uprawnienia SEP G1; G2.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Mistrz w Zakładzie Sprzętu i Transportu

(Pion Wsparcia / Zakład Sprzętu i Transportu/ Wydział Administracyjno-Warsztatowy)

ul. Stanisława Mikkego 4, Warszawa

Nr ref.: 106/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • koordynacja:

- pracy warsztatów napraw pojazdów i sprzętu

-umów w zakresie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pracy warsztatu

- eksploatacji powierzonych materiałów i narzędzi

- eksploatacji, konserwacji i wykorzystaniem urządzeń warsztatowych

 • przygotowanie i kontrola dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania warsztatu
 • zapewnienie prac w zakresie utrzymania w sprawności infrastruktury Zakładu Sprzętu i Transportu
 • nadzór i zapewnienie stałej gotowości technicznej pojazdów i sprzętów poprzez terminową realizację przeglądów, napraw i konserwacji
 • zgłaszanie zapotrzebowania do planu zakupów środków trwałych, usług i materiałów eksploatacyjnych
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne)
 • minimum 3 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego
 • znajomość obsługi pakietu MS Office
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • mile widziana podstawowa znajomość z zakresu Dokumentacji Techniczno Ruchowej
 • komunikatywność, samodzielność, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Mistrz/Starszy Mistrz w Wydziale Eksploatacji

(Pion Ścieków / Zakład Pruszków/ Wydział Eksploatacji)

Miejsce pracy: ul. Domaniewska 23, Pruszków

Nr ref.: 107/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie napraw, remontów i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków; nadzór nad pracą oraz zapewnienie prawidłowej eksploatacji
  i konserwacji maszyn, urządzeń, instalacji układów technologicznych kotłowni
 • prowadzenie książek pracy maszyn i urządzeń w podległym obszarze oraz dokumentacji przeglądowych, konserwacyjnych i naprawczych maszyn i urządzeń, sporządzanie harmonogramów przeglądowych i konserwacyjnych
 • planowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu materiałów eksploatacyjnych, środków trwałych, usług, remontów i modernizacji w celu zapewnienia ciągłości dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 • nadzór nad wykonawcami realizującymi usługi przeglądów maszyn, urządzeń
  i instalacji
 • nadzór nad pracą podległych pracowników, wyznaczanie i odbiór zadań, organizowanie procesu pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • planowanie, prowadzenie ewidencji oraz kontrola czasu pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przeprowadzanie kwartalnych ocen pracowniczych
 • obsługa i sterowanie pracą urządzeń i instalacji technologicznych poprzez system scada

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, mile widziane w branży oczyszczania ścieków i uzdatniania wody lub w branży ogólnej mechanicznej
 • znajomość zasad obsługi narzędzi zmechanizowanych i ręcznych
 • umiejętność odczytywania dokumentacji technicznej
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kategorii B (mile widziane)
 • uprawnienia energetyczne na stanowisku dozoru i eksploatacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1, 2 i 3 (mile widziane)
 • umiejętność pracy w zespole oraz zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • odporność na stres, myślenie analityczne, samodzielność, dokładność i rzetelność
 • brak przeciwwskazań do pracy w kontakcie ze ściekami i osadami
 • gotowość do pracy zmianowej w systemie równoważnym 12 godzinnym

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków/Zakład Sieci Kanalizacyjnej/Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Pruszków, Domaniewska 23

Nr ref.: 108/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów w celu utrzymania stałego odbioru i transportu ścieków w obszarze działania
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych
 • utrzymanie sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych w celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania ścieków od klientów Spółki

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B, mile widziane C, E
 • brak przeciwwskazań przy pracy w ciasnych i ciemnych pomieszczeniach
 • gotowość pracy w systemie 3-zmianowym
 • znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków/Zakład Sieci Kanalizacyjnej/Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/ 67

Nr ref.: 109, 110/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów w celu utrzymania stałego odbioru i transportu ścieków w obszarze działania
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych kat. "B"
 • utrzymanie sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych w celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania ścieków od klientów Spółki

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B, mile widziane C, E
 • brak przeciwwskazań przy pracy w ciasnych i ciemnych pomieszczeniach
 • gotowość pracy w systemie 3-zmianowym
 • znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej w Oddziale Eksploatacji Przepompowni Ścieków

(Pion Ścieków/Zakład Sieci Kanalizacyjnej/Oddział Eksploatacji Przepompowni Ścieków)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 56/2024, 87/2024, 101/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków
 • obsługa drobnego sprzętu
 • prowadzenie w samoobsłudze pojazdów służbowych
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi spółki
 • staranne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z zajmowanego stanowiska
 • wykonywanie pracy w systemie zmianowym, zgodnie z zatwierdzonym grafikiem 

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • czynne prawo jazdy kat. B, mile widziane: kat. C
 • brak przeciwwskazań do pracy w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości/ głębokości powyżej 3m
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • gotowość do pracy w systemie równoważnym, w zmiennych warunkach atmosferycznych               

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej W Oddziale Eksploatacji Sieci

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Pruszków, ul Domaniewska 23

Nr ref.: 194/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów w celu utrzymania stałego odbioru i transportu ścieków w obszarze działania
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (praca wewnątrz kanałów, studzienek, komór,  praca w czynnym pasie drogowym)
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych kat. B
 • utrzymanie sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych w celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania ścieków od klientów Spółki.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B, mile widziane C
 • brak przeciwwskazań przy pracy w ciasnych i ciemnych pomieszczeniach
 • gotowości pracy w systemie 3- zmianowym
 • znajomości obsługi komputera na poziomie podstawowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej w Oddziale Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Pruszków, ul. Domaniewska 23

Nr ref.: 71/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów w celu utrzymania stałego odbioru i transportu ścieków w obszarze działania
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (praca wewnątrz kanałów, studzienek, komór,  praca w czynnym pasie drogowym)
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych kat. B
 • utrzymanie sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych w celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania ścieków od klientów Spółki

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B, mile widziane C
 • brak przeciwwskazań przy pracy w ciasnych i ciemnych pomieszczeniach
 • gotowości pracy w systemie 3- zmianowym
 • znajomości obsługi komputera na poziomie podstawowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej w Oddziale Nadzoru i Usuwania Awarii

Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Oddziale Nadzoru i Usuwania Awarii)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 88/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów w celu utrzymania stałego odbioru i transportu ścieków w obszarze działania
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych kat. "B"
 • utrzymanie sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych
  w celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania ścieków od klientów Spółki

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B, mile widziane C
 • brak przeciwwskazań przy pracy w ciasnych i ciemnych pomieszczeniach
 • gotowość pracy w systemie 3-zmianowym
 • znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej w wydziale Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków/ Pion Ścieków/ Zakład Dębe/ Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Dębe 77, Orzechowo

Nr ref.: 115/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków, punktu zlewnego, urządzeń kanalizacyjnych
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy naprawach sieci kanalizacyjnej i obiektów na sieci
 • wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (praca wewnątrz kanałów, studzienek, komór, praca w czynnym pasie drogowym)
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych
 • utrzymanie sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych w celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania ścieków od klientów Spółki
 • pełnienie dyżurów domowych, zgodnie z zatwierdzonym grafikiem

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane udokumentowane doświadczenie zawodowe minimum jeden rok
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowym
 • gotowość pracy w systemie 2- zmianowym

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Kanalizacyjnej w Wydziale Pomiarów i Analiz

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Wydział Pomiarów i Analiz)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 204,216/22

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • czyszczenie, naprawy, montaż, kalibracja oraz prowadzenie eksploatacji urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej
 • bieżąca eksploatacja i konserwacja technicznego sprzętu specjalistycznego.
 • pobór próbek ścieków
 • asystowanie przy pracach wykonywanych przez firmy zewnętrzne oraz na zlecenie innych komórek Spółki
 • prowadzenie w samoobsłudze samochodów służbowych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
 • przestrzeganie przepisów BHP i ppoż

Nasze wymagania:

 • wykształcenie - zasadnicze zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie)
 • prawo jazdy kat. B, kat. C będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie min. podstawowym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym - mile widziane
 • zaangażowanie, otwartość, komunikatywność i chęć nauki
 • otwartość na pracę w systemie zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej

(Pion Wody / Zakład Sieci Wodociągowej / Odział Wodociągów)

Miejsce pracy: Warszawa, Stanisława Mikkego 4

Nr ref.: 133,134/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola uzbrojenia wodociągowego w terenie wraz z jego oznakowaniem
 • usuwanie usterek na uzbrojeniu wodociągowym (prace poprzeglądowe)
 • zamykanie i otwieranie uzbrojenia wodociągowego przy awariach i pracach planowych, remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych
 • powiadamianie odbiorców wody o awariach i planowych przerwach w dostawie wody z powodu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych
 • rozpoznawanie zgłoszeń awaryjnych w terenie
 • sprawne i terminowe usuwanie uszkodzeń i awarii na sieci wodociągowej
 • wykonywanie płukań planowych i interwencyjnych sieci wodociągowej

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • mile widziane doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowość do pracy zmianowej

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej w Oddziale Dyspozytorni i Pogotowia

(Pion Wody/Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Dyspozytorni i Pogotowia)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 269,336/22, 49,127,196,23 

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • zamykanie i otwieranie zasuw dla prac planowych oraz prac awaryjnych
 • powiadamianie Odbiorców wody w związku z planowym lub awaryjnym wyłączeniem dostawy wody
 • poruszanie się w czynnym pasie ruchu drogowego
 • praca na głębokości i wysokości powyżej 3m
 • prowadzenie pojazdu służbowego w tym prowadzenie pojazdów przy użyciu sygnałów uprzywilejowania

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie techniczne o profilu sanitarnym lub pokrewne)
 • czynne prawo jazdy kat. B (mile widziany 5 – letni staż w prowadzeniu pojazdów)
 • doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej mile widziane                                   
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej w Oddziale Dyspozytorni i Pogotowia

(Pion Wody / Zakład Sieci Wodociągowej Oddział Dyspozytorni i Pogotowia)/

Miejsce pracy: Pruszków, ul. Domaniewska 23

Nr ref.: 298/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • zamykanie i otwieranie zasuw dla prac planowych oraz prac awaryjnych
 • powiadamianie Odbiorców wody w związku z planowym lub awaryjnym wyłączeniem dostawy wody
 • poruszanie się w czynnym pasie ruchu drogowego
 • praca na głębokości i wysokości powyżej 3m
 • prowadzenie pojazdu służbowego w tym prowadzenie pojazdów przy użyciu sygnałów uprzywilejowania

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie techniczne o profilu sanitarnym lub pokrewne).
 • czynne prawo jazdy kat. B (mile widziany 5 – letni staż w prowadzeniu pojazdów).
 • doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej mile widziane.     
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej w Oddziale Dyspozytorni i Pogotowia

 (Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Oddział Dyspozytorni i Pogotowia)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 64/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • zamykanie i otwieranie zasuw dla prac planowych oraz prac awaryjnych
 • powiadamianie odbiorców wody w związku z planowym lub awaryjnym wyłączeniem dostawy wody
 • poruszanie się w czynnym pasie ruchu drogowego
 • praca na głębokości i wysokości powyżej 3m
 • prowadzenie pojazdu służbowego w tym prowadzenie pojazdów przy użyciu sygnałów uprzywilejowania

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie techniczne o profilu sanitarnym lub pokrewne)
 • czynne prawo jazdy kat. B (mile widziany 5 – letni staż w prowadzeniu pojazdów)
 • doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej mile widziane
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej w Oddziale Dyspozytorni i Pogotowia

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Oddział Dyspozytorni i Pogotowia)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 96/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • zamykanie i otwieranie zasuw dla prac planowych oraz prac awaryjnych
 • powiadamianie Odbiorców wody w związku z planowym lub awaryjnym wyłączeniem dostawy wody
 • poruszanie się w czynnym pasie ruchu drogowego
 • praca na głębokości i wysokości powyżej 3m
 • prowadzenie pojazdu służbowego w tym prowadzenie pojazdów przy użyciu sygnałów uprzywilejowania

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe (mile widziane wykształcenie średnie techniczne o profilu sanitarnym lub pokrewne)
 • czynne prawo jazdy kat. B (mile widziany 5 – letni staż w prowadzeniu pojazdów)
 • doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej mile widziane
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej w Oddziale Gospodarki Wodomierzowej

(Pion Wody/Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Gospodarki Wodomierzowej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 341/2023, 363/2023, 364/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • 3 godziny dla rodziny – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • wymiana zamontowanych i montaż nowych wodomierzy
 • przebudowa podejść wodomierzowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i normami
 • usuwanie awarii w obrębie zestawu wodomierzowego
 • podłączanie i uruchamianie wodomierzy działających w systemie zdalnego odczytu
 • ujawnianie nielegalnego/bezumownego poboru wody
 • prowadzenie pojazdu w samoobsłudze

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność tworzenia podstawowych materiałów do dokumentacji: zdjęć, szkiców, opisów itp.    

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Monter Sieci Wodociągowej w Oddziale Remontów i Usuwania Awarii

(Pion Wody/Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Remontów i Usuwania Awarii)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 278/2023, 297/2023, 85/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac
 • demontaż nawierzchni asfaltowych, betonowych, chodnikowych, itp
 • podjęcie działań celem likwidacji uszkodzenia (likwidacja uszkodzenia) – prace montażowe
 • kontrola szczelności wykonanego montażu
 • wykonanie prac porządkowych, zasypek, odtworzeń nawierzchni prowizorycznych
  i docelowych (z wyjątkiem bitumicznych) oraz terenów zielonych po zakończonych pracach

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowość do pracy zmianowej
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku                                                                                                                                     
  W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Odczytywacz Wodomierzy

(Pion Sprzedaży /Dział Odczytów/Wydział Odczytów Tradycyjnych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 149/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • dokonywanie odczytów wodomierzy w piwnicach i studniach wodomierzowych
 • przeprowadzanie kontroli urządzeń pomiarowych, wodomierzy głównych lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach
 • obsługa terminala inkasenckiego służącego do wprowadzania odczytów
 • kontrola stanu technicznego wodomierzy głównych oraz kontrola stanu oplombowania zestawów wodomierzowych
 • wykonywanie dokumentacji fotograficznej zestawów wodomierzowych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem
 • orientacja w terenie oraz znajomość Warszawy i okolicznych miejscowości
 • mile widziane prawo jazdy kat. B
 • podstawowa znajomość obsługi komputera

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Operator sprzętu specjalistycznego w Oddziale Diagnostyki i Monitoringu Sieci

(Pion Wody/Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Diagnostyki i Monitoringu Sieci)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. St. Mikkego 4

Nr ref.: 42/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • utrzymanie w sprawności i czystości punktów monitoringu sieci wodociągowej, w tym:

- konserwacja i drobne naprawy urządzeń elektronicznych do pomiaru zawartości chloru w wodzie, mętności i przepływu wody,

- sprawdzenie poprawności przesyłanych danych do wizualizacji SCADA;

 • monitoring sieci wodociągowej za pomocą kamery inspekcyjnej;
 • wykonywanie pomiarów ciśnienia i przepływów wody u Odbiorców wody w miejscu wodomierza oraz na sieci rozbiorczej i magistralnej. za pomocą programowalnych rejestratorów;
 • kontrola szczelności sieci wodociągowej za pomocą elektronicznych urządzeń do wstępnej i precyzyjnej lokalizacja awarii;
 • wykonywanie trasowania przewodów sieci wodociągowych;
 • bieżąca eksploatacja i konserwacja technicznego sprzętu specjalistycznego będącego na stanie Oddziału.                                                                          

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie (mile widziane o kierunku elektrycznym, elektronicznym, automatycznym);
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego (mile widziane 3 lata doświadczenia zawodowego);
 • znajomość obsługi programu Word, Excel na poziomie podstawowym;
 • prawo jazdy kat. B, mile widziane kat. C;
 • umiejętność myślenia analitycznego, dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
 • mile widziane aktualne świadectwo kwalifikacyjne eksploatacyjne grupy I (elektryczne).
 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Operator Urządzeń Spalarni

(Pion Ścieków/Zakład ”Czajka”/Oddziale Eksploatacji STUOŚ)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czajki 4/6

Nr ref.: 142/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór nad pracującymi urządzeniami i instalacjami
 • konserwacja urządzeń: regulacja, smarowanie, wymiana oleju itp.
 • drobne naprawy i remonty (np. wymiana łożyska)
 • czyszczenie urządzeń
 • nadzór nad procesem technologicznym w programie scada
 • asysta nad firmami zewnętrznymi wykonującymi prace serwisowe
 • obsługa wagi samochodowej                           

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • doświadczenie zawodowe lub wykształcenie w zakresie urządzeń mechanicznych (pompy, wentylatory) oraz instalacji hydraulicznych (woda, powietrze)
 • umiejętność obsługi komputera
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe z pracy w elektrociepłowni lub spalarni 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Operator Urządzeń Spalarni w Oddziale Eksploatacji STUOŚ

(Pion Ścieków/Zakład ”Czajka”/Oddziale Eksploatacji STUOŚ)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czajki 4/6

Nr ref.: 117/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór nad pracującymi urządzeniami i instalacjami
 • konserwacja urządzeń: regulacja, smarowanie, wymiana oleju itp.
 • drobne naprawy i remonty (np. wymiana łożyska)
 • czyszczenie urządzeń
 • nadzór nad procesem technologicznym w programie scada
 • asysta nad firmami zewnętrznymi wykonującymi prace serwisowe
 • obsługa wagi samochodowej                           

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • doświadczenie zawodowe lub wykształcenie w zakresie urządzeń mechanicznych (pompy, wentylatory) oraz instalacji hydraulicznych (woda, powietrze)
 • umiejętność obsługi komputera
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe z pracy w elektrociepłowni lub spalarni  

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Pracownik Fizyczny w Dziale Utrzymania Ruchu

(Pion Wody/Zakład Centralny/Oddział Utrzymania Ruchu)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Nr ref.: 139/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków

 • konserwacja (mycie i czyszczenie) obiektów i urządzeń technologicznych służących do uzdatniania wody
 • realizacja prac charakteryzujących się dużym wysiłkiem fizycznym
 • obsługa maszyn i urządzeń technicznych (w przypadku posiadania uprawnień): suwnice, wózki elektryczne, myjki wysokociśnieniowe

Nasze wymagania:

 • gotowość do pracy na wysokości i w zagłębieniach oraz w warunkach dużego wysiłku fizycznego
 • czynne prawo jazdy kat. B - mile widziane

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Programista Informatyk/ Automatyk/ Starszy Programista Informatyk/ Automatyk

(Pion Informatyki i Telekomunikacji/ Dział Automatyki)

Miejsce pracy: ul. Zaruskiego 4, Warszawa

Nr ref.: 86/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • bieżące monitorowanie poprawności działania systemów SCADA
 • dbanie o bezpieczeństwo systemów SCADA, w tym wdrażanie, wspólnie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego wymaganych poprawek systemowych
 • zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników w systemach SCADA
 • usuwanie nieprawidłowości w systemach SCADA
 • projektowanie, konfiguracja, uruchamianie oraz wprowadzanie zmian do instalacji produkcyjnej systemów SCADA
 • przygotowanie wytycznych do inwestycji w zakresie systemów SCADA, w tym testów akceptacyjnych grafik oraz mechanizmów funkcjonalnych
 • udział w kluczowych projektach

*Praca biurowa przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, rozmowy telefoniczne, praca może wymagać przemieszczaniem się we wewnątrz budynku, może wymagać korzystania z wewnętrznych systemy informatycznych i programy komputerowe, które nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: automatyka, mechatronika, informatyka lub cybernetyka)
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku administratora/programisty systemów SCADA/AKPiA lub inżyniera automatyka
 • znajomość oprogramowania SCADA (Aveva System Platform lub Vijeo Citec lub WinCC lub Control Maestro)
 • znajomość zagadnień związanych z działaniem systemów operacyjnych (w tym serwerowych) oraz Active Directory
 • znajomość relacyjnych baz danych SQL (pożądana znajomość MS SQL)
 • znajomość zagadnień związanych z przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi (protokołami)
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych ze sterownikami PLC (Schneider Electric lub Saia bądź Siemens)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (niezbędna umiejętność czytania dokumentacji technicznej)
 • prawo jazdy kat. B

* W wejściu do budynku nie ma barier architektonicznych. W budynku jest winda. Ciągi komunikacyjne, windy oraz toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku drzwi, windy i poręcze oznaczone są w alfabecie Braill’a. W budynku jest sprzęt do ewakuacji osób
z niepełnosprawnościami.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Radca Prawny

(Pion Prawno Majątkowy/ Dział Radców Prawnych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Pl. Starynkiewicza 5

Nr ref.: 366/2023

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • udzielanie pomocy prawnej pracownikom MPWiK S.A. w zakresie ich obowiązków służbowych
 • wydawanie opinii prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, porozumień, wewnętrznych aktów prawnych, pełnomocnictw
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych oraz przed innymi    organami orzekającymi
 • uczestnictwo w negocjacjach
 • pozostałe czynności wynikające z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (dz. U. z 2016r. poz. 233)

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • wpis na listę radców prawnych
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego preferowane powyżej 5 lat
 • doświadczenie w obsłudze procesów inwestycyjnych
 • doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych
 • doświadczenie w pracy na bazie warunków kontraktowych FIDIC - Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Radca Prawny

(Pion Prawno Majątkowy/ Dział Radców Prawnych)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Pl. Starynkiewicza 5

Nr ref.: 367/2023

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • udzielanie pomocy prawnej pracownikom MPWiK S.A. w zakresie ich obowiązków służbowych
 • wydawanie opinii prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, porozumień, wewnętrznych aktów prawnych, pełnomocnictw
 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych oraz przed innymi    organami orzekającymi
 • uczestnictwo w negocjacjach
 • pozostałe czynności wynikające z ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (dz. U. z 2016r. poz. 233)

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • wpis na listę radców prawnych
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego preferowane powyżej 5 lat
 • doświadczenie zawodowe w obszarze prawa ochrony środowiska

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Spawacz w Oddziale Remontów i Usuwania Awarii

(Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Oddział Remontów i Usuwania Awarii)

Miejsce pracy: St. Mikkego 4, Warszawa

Nr ref.: 5/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac spawalniczych
 • bieżące i planowe naprawy
 • remonty i drobne modernizacje wymagające spawania
 • spawanie elementów stalowych oraz przewodów wodociągowych
 • dorabianie i naprawa narzędzi
 • zgrzewanie rur PE oraz kształtek za pomocą zgrzewarki doczołowej i elektrooporowej
 • rozpoznanie i wygrodzenie (zabezpieczenie) miejsca prac

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • doświadczenie zawodowe - minimum 1 rok (mile widziane na podobnym stanowisku)
 • mile widziane uprawnienia spawalnicze metodą 111, 311
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowość do pracy zmianowej
 • umiejętność organizacji pracy

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista / Starszy Specjalista ds. kontroli w Biurze Kontroli i Audytu

(Biuro Kontroli i Audytu - Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 89/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w tym ustalanie stanu faktycznego badanych obszarów i porównywanie ze stanem wynikającym z obowiązujących wewnętrznych i zewnętrznych przepisów oraz badanie rzetelności i prawidłowości sporządzanej dokumentacji źródłowej
 • rzetelne, obiektywne i zgodne z obowiązującymi kryteriami kontroli badanie i identyfikowanie oraz przedstawianie faktów ustalonych podczas kontroli, przyczyn i skutków nieprawidłowości oraz odpowiedzialności za ich powstanie, a także obiektywnych wniosków pokontrolnych w sprawach merytorycznych i personalnych
 • proponowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych mających na celu ograniczenie lub eliminację stwierdzonych nieprawidłowości i zapobieganie ich powstaniu w przyszłej działalności
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli oraz wystąpień pokontrolnych, zawierających stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości oraz pracowników odpowiedzialnych za ich powstanie
 • udział w pracach zespołów przeprowadzających doraźne audyty wewnętrzne we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
 • inicjowanie działań ograniczających lub eliminujących stwierdzone nieprawidłowości i zidentyfikowane ryzyka
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz wystąpień pokontrolnych
 • monitorowanie przeprowadzanych w Spółce kontroli zewnętrznych oraz koordynowanie współpracy jednostek funkcjonalnych i komórek organizacyjnych Spółki z kontrolerami zewnętrznymi na podstawie i w zakresie wynikającym z polecenia Zarządu Spółki lub bezpośredniego przełożonego
 • monitorowanie i sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych po przeprowadzonych przez siebie kontrolach
 • prowadzenie dokumentacji realizowanych kontroli i audytów oraz przygotowywanie jej do archiwizacji

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: prawnicze, ekonomiczne lub techniczne
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kontrolera wewnętrznego lub audytora wewnętrznego
 • znajomość powszechnie obowiązujących regulacji prawnych
 • mile widziana znajomość systemów: Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Systemu Zarządzania Ryzykiem, Systemu Compliance, Zarządzania przez Cele i Systemu Ocen Pracowniczych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • odporność na stres, konsekwencja w postępowaniu zmierzającym do osiągania założonych celów, chęć rozwoju zawodowego, zdolności analityczne, umiejętność planowania i organizacji własnej pracy, umiejętność redagowania tekstów, dokładność, rzetelność
 • czynne prawo jazdy kat. B (mile widziane)

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista / Starszy Specjalista w Oddziale Produkcji Wody

(Pion Wody/Zakład Centralny/Oddział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: Warszawa, Koszykowa 81

Nr ref. 23/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie licznych rejestrów, raportów i sprawozdań
 • współudział w prowadzeniu Analiz ryzyka w Planie Bezpieczeństwa Wody
 • opracowywanie instrukcji i innych dokumentów ZSZ obowiązujących w podległym obszarze
 • udział w nadzorze podczas wykonywania remontów, modernizacji, przeglądów, napraw i usuwania awarii przez służby utrzymania ruchu Zakładu Centralnego oraz Wykonawców zewnętrznych
 • udział w zakresie prawidłowej gospodarki materiałami (reagentami) używanymi w procesach technologicznych Oddziału
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki zakładu w zakresie wspólnie realizowanych zadań oraz prac wykonywanych przez nie, na rzecz Oddziału
 • monitorowanie realizacji harmonogramów prac eksploatacyjnych urządzeń i instalacji technologicznych w podległym obszarze
 • udział w nadzorze nad prawidłowością przebiegu i efektywnością procesów technologicznych prowadzonych w obszarze

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku inżynieria środowiska, ochrona środowiska lub pokrewne
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz łatwość przyswajania obsługi nowych systemów komputerowych
 • min. 3- letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, mile widziane w obszarze ochrony środowiska
 • mile widziana znajomość procesów uzdatniania wody
 • samodzielność, systematyczność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • prawo jazdy kat B (mile widziane)

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Specjalista ds. BHP / Starszy Specjalista ds. BHP w Zespole Służby BHP

(Biuro BHP / Zespół Służby BHP)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 102/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • 3 godziny dla rodziny – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

Prowadzenie spraw z zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do poszczególnych jednostek funkcjonalnych oraz komórek organizacyjnych Spółki, a w szczególności:

 • przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i uprawnień pracowników w zakresie obsługi urządzeń technicznych oraz występowanie z zaleceniami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 • bieżące informowanie osób kierujących pracownikami o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, wydawanie innych opinii w zakresie interpretacji przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, definiowanie wniosków i zaleceń profilaktycznych adekwatnych do ustalonych przyczyn wypadków.
 • współuczestniczenie w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji
 • udział w odbiorach technicznych obiektów nowobudowanych i modernizowanych
 • udział w procesie szkolenia w dziedzinie BHP

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie: zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe: mile widziany co najmniej rok stażu pracy w służbie BHP
 • praktyczna znajomość systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows
 • wymagane kompetencje: etyka zawodowa, zaangażowanie w pracę, efektywność organizacji pracy, umiejętność czytania technicznej dokumentacji projektowej (rysunek techniczny budowlany, dodatkowo mile widziany rysunek techniczny maszynowy)
 • czynne prawo jazdy kat. B

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista (w zakresie urządzeń przeciwpożarowych)

(Pion Bezpieczeństwa i Ochrony/Dział Ochrony Przeciwpożarowej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 251/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • nadzór nad przestrzeganiem zasad gospodarki sprzętem i urządzeniami przeciwpożarowymi - Systemy Sygnalizacji Pożaru, Stałe Urządzenia Gaśnicze
 • nadzór nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa pożarowego Spółki w oparciu o obowiązujące przepisy, regulacje wewnętrzne i wiedzę techniczną
 • wsparcie przy prowadzeniu spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego, prac niebezpiecznych pożarowo oraz występowanie do osób odpowiedzialnych z zaleceniami usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn pożarów, awarii z tym związanych oraz formułowanie wniosków profilaktycznych
 • opracowywanie projektów zarządzeń i instrukcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • współuczestnictwo w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej według potrzeb (wstępne, okresowe, z obsługi urządzeń przeciwpożarowych)
 • opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • udział w odbiorach technicznych, w zakresie ochrony przeciwpożarowej, instalacji i obiektów nowo budowanych, modernizowanych i remontowanych
 • uczestnictwo w powoływanych komisjach i zespołach zadaniowych

Nasze wymagania:

 • znajomość budowy, działania oraz obsługi Systemów Sygnalizacji Pożaru m.in, Polon-Alfa, Esser oraz Stałych Urządzeń Gaśniczych
 • zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
 • min. 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu czynności z zakresu ppoż. (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji przeciwwybuchowej)
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel, MS Power Point, DWG)
 • dobra znajomość obsługi programu AutoCAD
 • prawo jazdy kat. B
 • wysoki poziom komunikatywności

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista w Dziale Wewnętrznej Służby Ochrony

(Pion Bezpieczeństwa i Ochrony/ Dział Wewnętrznej Służby Ochrony)

Miejsce pracy: ul. Zaruskiego 4, Warszawa

Nr ref.: 98/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • dbanie o utrzymanie należytego poziomu w zakresie ochrony fizycznej
  i zabezpieczenia technicznego obiektów Spółki poprzez ścisłą współpracę z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Pionu Bezpieczeństwa i Ochrony
 • opracowywanie i aktualizowanie planów ochrony obiektów Spółki
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi w zakresie ochrony obiektów i mienia Spółki
 • nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznych systemów zabezpieczeń w obiektach Spółki
 • opracowywanie regulacji dotyczących ruchu osobowego, samochodowego
  i materiałowego w Spółce oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez pracowników i podmioty zewnętrzne
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli pracy WSO i SUFO w obiektach Spółki
 • opracowywanie regulacji dotyczących bezpieczeństwa fizycznego obiektów Spółki
 • udział w procesach planowania, prowadzenia ewidencji oraz kontroli czasu pracy pracowników WSO, zgodnie z obowiązującymi przepisami o czasie pracy
 • bieżący nadzór w zakresie realizacji zadań ochronnych przez WSO

*Praca biurowa przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, rozmowy telefoniczne, praca może wymagać przemieszczaniem się we wewnątrz budynku, może wymagać korzystania z wewnętrznych systemy informatycznych i programy komputerowe, które nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe
 • min. 3-letnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa fizycznego
 • wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej – warunek konieczny
 • prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do pracy w systemie równoważnym
 • mile widziane doświadczenie w tworzeniu grafików

* W wejściu do budynku nie ma barier architektonicznych. W budynku jest winda. Ciągi komunikacyjne, windy oraz toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku drzwi, windy i poręcze oznaczone są w alfabecie Braill’a. W budynku jest sprzęt do ewakuacji osób
z niepełnosprawnościami.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista w Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej (Zarządzania systemem RTC)

 (Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Jagiellońska 65/ 67, Warszawa

Nr ref.: 258/2023

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola poprawności pracy urządzeń wchodzących w skład monitoringu przepływu ścieków w sieci kanalizacyjnej
 • wsparcie przy wdrożeniu w Zakładzie systemu sterowania siecią kanalizacyjną
 • bieżący nadzór nad działaniem systemu sterowania siecią kanalizacyjną
 • analiza pracy sieci kanalizacyjnej w celu określenia miejsc wymagających przebudowy, modernizacji umożliwiających retencjonowanie lub przekierowanie ścieków
 • prowadzenie podstawowych analiz na udostępnionym modelu sieci kanalizacyjnej na potrzeby Zakładu
 • praca w systemach informatycznych funkcjonujących w Spółce takich jak MB GIS, system ewidencji zadań eksploatacyjnych na sieci

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie Inżynierii Środowiska lub pokrewnym
 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomość zagadnień opomiarowania oraz modelowania przepływu
 • brak przeciwwskazań do prac w układach sieci kanalizacyjnej
 • znajomość obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista w Zespole ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

(Pion Planowania i Nadzoru / Dział Zarządzania Strategicznego / Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 234/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska).

Główny zakres obowiązków:

 • podejmowanie działań w zakresie utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, bhp, środowiskowego, bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych ZSZ i sporządzanie z nich raportów;
 • udział w audytach zewnętrznych i organizacja ich przebiegu
 • przygotowywanie dokumentów na przegląd zarządzania oraz sporządzanie z niego raportów
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentów nadzorowanych przez Pełnomocnika ds. ZSZ
 • opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych przedkładanych na posiedzenie Zarządu w zakresie zgodności z wymaganiami ZSZ oraz zasadami dotyczącymi opracowywania dokumentów
 • aktualizacja mapy procesów we współpracy z właścicielami procesów oraz sporządzanie analiz osiąganych wskaźników w ramach procesów
 • przygotowywanie raportów i analiz w zakresie funkcjonowania ZSZ oraz potrzeb związanych z jego doskonaleniem
 • administrowanie systemem informatycznym wspierającym ZSZ w tym monitorowanie poprawności jego funkcjonowania, zgłaszanie propozycji rozwoju systemu o nowe funkcjonalności na podstawie wyników audytów, przeprowadzanych analiz i zgłoszeń użytkowników
 • realizacja zadań wynikających z prowadzonych projektów i wdrożeń, w których uczestniczy Zespół ds. ZSZ, w tym wdrożeń systemów zarządzania opartych na normach ISO
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ZSZ

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane z zakresu inżynierii sanitarnej, środowiska lub zarządzania jakością)
 • minimum 3-letnie doświadczenia zawodowego w utrzymywaniu systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania jakością
 • doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych wg norm ISO;
 • certyfikat audytora wewnętrznego co najmniej dwóch systemów zarządzania spośród pięciu wymienionych: systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015, systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015, systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2017, systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2020
 • umiejętności analitycznego myślenia, szczegółowej analizy i weryfikacji danych oraz syntezy i formułowania wniosków w formie pisemnej
 • umiejętności współpracy w zespole, bardzo dobrej organizacji pracy własnej i zarządzania czasem oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętność pracy z danymi w systemach informatycznych
 • biegła znajomości pakietu MS Office
 • mile widziane doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania oraz pracy
  w zespołach projektowych
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów lub prezentacji

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/ Starszy Specjalista/ Główny Specjalista ds. utrzymania środowiska serwerowego

(Pion Informatyki i Telekomunikacji / Dział Telekomunikacji i Infrastruktury)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 305/2023

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • administracja, utrzymanie ciągłości działania systemów infrastruktury serwerowej (w tym: środowiska macierzy dyskowych, platform serwerowych, serwerów fizycznych, środowiska FC)
 • monitorowanie oraz zapewnienie ciągłości działania sieci oraz usług informatycznych
 • instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania
 • utrzymanie i rozwój środowiska IT obsługującego systemy w Spółce
 • administracja uprawnieniami i dostępem do zasobów IT
 • zgłaszanie wszystkich spostrzeżonych nieprawidłowości i zagrożeń funkcjonowania serwerów, systemów i danych oraz ich bezpieczeństwa
 • prowadzenie i utrzymanie dokumentacji środowiska IT
 • wsparcie informatyczne użytkowników – II linia

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w administracji środowiskiem serwerowym - min. 3 lata, preferowane 5 lat
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: informatyka
 • bardzo dobra znajomość środowiska Windows, w tym MS Windows Datacenter 2019, Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, GPO
 • bardzo dobra znajomość środowiska baz danych Oracle
 • bardzo dobra znajomość technologii wirtualizacyjnych Vmware
 • bardzo dobra znajomość rozwiązań macierzy dyskowych, mile widziane technologie HPE : 3PAR, Primera, Nimble
 • bardzo dobra znajomość rozwiązań archiwizacji CommVault, HP StoreOnce
 • bardzo dobra znajomość Bash/Shell scripting
 • praktyczna znajomość systemów klasy Linux

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista w Dziale Zarządzania Kryzysowego

(Pion Bezpieczeństwa i Ochrony/ Dział Zarządzania Kryzysowego)

Miejsce pracy: Warszawa, Zaruskiego 4

Nr ref.: 57/2024

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • realizacja zadań obronnych, w tym w szczególności przygotowania dokumentów planistycznych, realizacji zadań operacyjnych, związanych z militaryzacją, z zakresu utrzymania systemu zarządzania ciągłością działania, z zakresu przepisów dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej i zarządzania kryzysowego,
  oraz w zakresie dostosowania Spółki do funkcjonowania w stanach gotowości obronnej państwa
 • nadzór i współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki w ramach zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, systemu zarządzania ciągłością działania
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie: zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ciągłości działania
 • realizacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych
  i ciągłości działania

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane studia o kierunku: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe)
 • minimum 3-letnie doświadczenia w obszarze zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, zarządzania ciągłością działania
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość tematyki dotyczącej organizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych, zarządzania kryzysowego, zarządzania ciągłością działania
 • znajomość przepisów prawa z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, spraw obronnych
 • umiejętność sporządzania pism i dokumentacji
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista w Oddziale Przygotowania Eksploatacji i Remontów

(Pion Wody/Zakład Sieci Wodociągowej/Oddział Przygotowania Eksploatacji i Remontów)

Miejsce pracy: Warszawa, Stanisława Mikkego 4

Nr ref.: 84/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • aktualizacja map elektronicznych sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji technicznej
 • korekta bazy danych GIS o dane rzeczywiste pozyskane w terenie i weryfikacja poprawności wprowadzonych danych do bazy GIS
 • tworzenie map sieci wodociągowej w aplikacji ArcMap oraz przygotowywanie wydruków wielkoformatowych
 • prowadzenie statystyki danych z dostępnych warstw wodociągowych odzwierciedlających sieć oraz prace na sieci
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie inwestycji w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym
 • archiwizowanie dokumentacji technicznej dotyczącej sieci wodociągowej
 • prowadzenie korespondencji w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane wyższe o kierunku inżynieria środowiska
 • minimum 3 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego w branży
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym
 • mile widziana znajomość Prawa Budowlanego i Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • bardzo dobra znajomość obsługi programu GIS (ArcMap)
 • umiejętność czytania map geodezyjnych i pracy z dokumentacją sieciową
 • znajomość zagadnień związanych z eksploatacją sieci wodociągowej
 • umiejętność pracy w zespole oraz efektywnej organizacji czasu pracy
 • komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista (wdrożenie i administrowanie systemem kadrowo-płacowym)

 (Pion Spraw Pracowniczych)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 54/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków

 • projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze HR
 • współtworzenie dokumentacji projektowej
 • przeprowadzanie testów systemów HR
 • współudział w opracowywaniu i analizie dokumentacji technicznej z zakresu systemów HR
 • analiza potrzeb biznesowych w zakresie najlepszych możliwych rozwiązań oraz przekształcanie wymagań biznesowych w wymagania techniczne
 • współpraca i wsparcie kluczowych użytkowników systemów HR
 • analiza oraz rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników w zakresie obsługi systemu  HR
 • analiza/reorganizacja procesów biznesowych w obszarze HR (mapowanie, optymalizacja)
 • wprowadzanie nowych składników do systemu oraz modyfikacja istniejących składników
 • analiza / przygotowanie raportów z systemu HR
 • tworzenie dokumentacji i instruktaży szkoleniowych
 • współpraca z Pionem Informatycznym w zakresie administrowania systemami HR

Nasze wymagania:

 • min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • zaawansowana wiedza z zakresu Prawa Pracy w tym walidacji poprawności naliczania płac i składników płacowych
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożeniowych z obszaru kadrowo-płacowego
 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu kadr i płac, zzl lub informatyki
 • praktyczna wiedza z zakresu prowadzenia projektów (mile widziane certyfikacja w tej dziedzinie)
 • doświadczenie w administrowaniu systemami kadrowo – płacowymi, mile widziane jako administrator biznesowy
 • mile widziana znajomość SQL / T-SQL
 • umiejętność prowadzenia wielopłaszczyznowej współpracy nastawionej na osiągnięcie efektów
 • samodzielność, kreatywność i dobra organizacja pracy własnej

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Dziale Cyberbezpieczeństwa

(Pion Informatyki i Telekomunikacji/ Dział Cyberbezpieczeństwa)

Miejsce pracy: Warszawa, Zaruskiego 4

Nr ref.: 235/2023, 6/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • 3 godziny dla rodziny – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • reagowanie na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • analizowanie zdarzeń i incydentów cyberbezpieczeństwa
 • współpraca z administratorami sieci / systemów teleinformatycznych w zakresie wyjaśniania incydentów cyberbezpieczeństwa
 • dostrajanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • szacowanie ryzyka i konsekwencji naruszenia bezpieczeństwa informacji
 • wykrywanie podatności i zarządzanie podatnościami w systemach teleinformatycznych
 • opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur związanych z cyberbezpieczeństwem
 • udział w prowadzeniu audytów wewnętrznych z obszaru bezpieczeństwa informacji na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001

Nasze wymagania:

 • udokumentowane min. 2- letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe
 • wiedza z zakresu technologii sieciowych (mile widziana znajomość systemów analizy ruchu sieciowego, systemów klasy NGFW),
 • wiedza z zakresu użytkowania narzędzi bezpieczeństwa, w szczególności takich jak systemy zarządzania incydentami, systemy antywirusowe, systemy zarządzania podatnościami (mile widziana znajomość systemów klasy SIEM, SOAR, EDR, skanery podatności)
 • zdolności w zakresie analizy i samodzielnego rozwiązywania problemów
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie 2- zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Dziale Systemów Informatycznych

(Pion Informatyki i Telekomunikacji/ Dział Systemów Informatycznych)

Miejsce pracy: Warszawa, Ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 266/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • uczestnictwo w projektach dotyczących wdrażania rozwiązań teleinformatycznych
 • opracowanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych oraz ich analiza pod kątem możliwości
 • i sposobu realizacji
 • nadzór nad prawidłową realizacją umów wdrożeniowych i serwisowych przy współpracy
 • z zewnętrznymi dostawcami
 • administracja i wsparcie dla systemów biznesowych (bazy danych, usługi aplikacyjne)
 • udział w tworzeniu procedur i instrukcji, a także aktualizacji i zarządzaniu dokumentacją techniczną w obszarze systemów biznesowych

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: informatyka)
 • minimum 3-letnie (preferowane co najmniej 5- letnie) doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych, w tym doświadczenie w budowaniu interfejsów wymiany danych
 • doświadczenie i wiedza z zakresu systemów Zarządzania Majątkiem (CMMS), systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz systemów klasy ERP
 • praktyczna znajomość z zakresu administracji środowiskami bazodanowymi ORACLE i MS SQL
 • praktyczna znajomość języka SQL, w tym tworzenie zapytań i procedur bazodanowych
  znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznych

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

 

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Postępowań

(Pion Zamówień Publicznych / Dział Postępowań)

Miejsce pracy: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5

Nr ref.: 144/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • 3 godziny dla rodziny – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • przygotowywanie postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w tym weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia i projektu umowy
 • opracowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym warunków udziału w postępowaniu
 • przygotowywanie projektów wezwań do wyjaśnień/uzupełnień/wyniku postępowania
 • kierowanie pracami komisji przetargowej
 • doradztwo w stosowaniu przepisów związanych z prowadzonymi postępowaniami członkom komisji

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe w obszarach: prawo, administracja
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego, mile widziane 3-letnie, preferowane przy obsłudze procesu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego
 • znajomość systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Outlook
 • dobra znajomość przepisów Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień publicznych i powiązanych aktów prawnych
 • komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 • logiczne i koncepcyjne myślenie
 • sumienność i konsekwencja w działaniu

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista w Oddziale Nadzoru

(Pion Wody / Zakład Sieci Wodociągowej / Oddział Nadzoru)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Mikkego 4

Nr ref.: 68/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • 3 godziny dla rodziny – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • monitorowanie stopnia realizacji umów na roboty budowlane związane z remontem oraz usuwaniem awarii sieci wodociągowej, wymianą sieci wodociągowej metodą bez wykopową (kraking statyczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru oraz odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi Spółki
 • udział w opracowaniu materiałów przetargowych do postępowań, w wyniku których zostaną zawarte umowy z Wykonawcami zewnętrznymi na usuwanie awarii wodociągowych, wykonanie remontów oraz inwestycji na sieci wodociągowej
 • analiza, gromadzenie i przetwarzanie informacji zebranych od Inspektorów Nadzoru
 • bieżące uzupełnienie raportów w zakresie nadzorowanych robót związanych
  z usuwaniem awarii wodociągowych
 • przygotowanie informacji i zestawień związanych ze sprawozdawczością wewnętrzną i zewnętrzną oraz tworzenie harmonogramów planów i strategii w zakresie realizowanych zadań
 • przygotowywanie oraz koordynacja korespondencji zewnętrznej oraz wewnętrznej

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe (mile widziane: inżynieria środowiska, budowlane i pokrewne)
 • minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia zawodowego, preferowane 3 lata
 • znajomość zagadnień związanych z eksploatacją sieci wodociągowej
 • mile widziana znajomość Prawa Budowlanego i Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność
 • umiejętność pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Realizacji Zamówień Ogólnych

(Pion Zamówień Publicznych – Dział Realizacji Zamówień - Wydział Realizacji Zamówień Ogólnych)

Miejsce pracy: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5

Nr ref.: 104/2024

Umowa na zastępstwo

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • Sporządzanie - zgodnie z obowiązującymi regulacjami - dokumentacji oraz prowadzenie całokształtu spraw mających na celu wyłonienie wykonawcy zewnętrznego dla ogólnych kategorii zakupowych na dostawy: m.in. środków trwałych oraz materiałów eksploatacyjnych, sprzętu ochrony osobistej, sprzętu BHP, ubrań roboczych oraz ochronnych dla pracowników, materiałów biurowych, urządzeń technologicznych, materiałów technicznych i elektrotechnicznych, a także na usługi m.in. usługi pocztowe, administracyjne, utrzymania obiektów, pielęgnacji zieleni, serwisowania oraz remontów agregatów prądotwórczych i urządzeń technologicznych, w tym również realizacja pilnych zakupów awaryjnych w ramach ogólnych kategorii zakupowych;
 • Sporządzanie kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia, w oparciu o niezbędne informacje uzyskane od jednostek i komórek organizacyjnych, składających zapotrzebowania oraz przeprowadzone rozeznanie rynku, które odbywa się głównie na platformie zakupowej;
 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej Progu 2, wynikającego z regulaminu udzielania zamówień, dla ogólnych kategorii zakupowych;
 • Udział w procesach zakupowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących w Spółce regulacji, dotyczących polityki zakupowej i innych przepisów wewnętrznych Spółki;
 • Udział w pracach Komisji Przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Nasze wymagania:

 • minimum roczne, preferowane 3-letnie doświadczenie przy kompleksowej obsłudze procesu zamówień publicznych (mile widziane po stronie Zamawiającego)
 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe (mile widziane: prawo, administracja, kierunki techniczne)
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i powiązanych aktów prawnych
 • praktyczna znajomość systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10 (mile widziana znajomość: IFS, platformy zakupowej eB2B)
 • obowiązkowość, myślenie analityczne, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, umiejętność prowadzenia wielu spraw jednocześnie

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista w Oddziale Diagnostyki i Monitoringu Sieci

(Pion Wody / Zakład Sieci Wodociągowej / Oddział Diagnostyki i Monitoringu Sieci)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. St. Mikkego 4

Nr ref.: 16/2024

Umowa na zastępstwo

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo 
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie bieżących analiz statystycznych związanych z pracami Oddziału
 • terminowe załatwianie spraw związanych z jakością świadczonych usług w zakresie ciśnienia wody w przyłączach wodociągowych
 • udzielanie odpowiedzi na pisma/e-maile wpływające do Oddziału
 • przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia realizowanych na rzecz Zakładu
 • opis merytoryczny faktur za energię elektryczną
 • kontrola nad terminowym i poprawnym wpisywaniu danych przeglądowych/kalibracyjnych, serwisowych urządzeń w systemach elektronicznych będących na stanie Oddziału
 •  

Nasze Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe techniczne (preferowane inżynieria środowiska, budowlane, pokrewne)
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku (preferowane 3 lata)
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy
 • znajomość zagadnień związanych z eksploatacją sieci wodociągowej
 • znajomość Prawa Budowlanego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (mile widziana)
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista w Oddziale Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: ul. Jagiellońska 65/67, Warszawa

Nr ref.: 111/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

 

Główny zakres obowiązków:

 • bezpośrednia współpraca z pracownikami Oddziału w celu merytorycznego nadzoru nad:

- uzupełnianiem na bieżąco pełnych danych obiektów nowych lub obiektów na których prowadzone są prace eksploatacyjne w programie MB_GISJJTILITY

- wykonywaniem opracowań technicznych w zakresie planowania i sporządzania analiz pracy sieci kanalizacyjnej, archiwizowaniem danych technicznych

 • opiniowanie dokumentów dotyczących przebudów, sprawdzanie i weryfikacja zgodności zapisów, warunków z projektem
 • udział w procesie odbioru technicznego przyłączy kanalizacyjnych
 • prowadzenie rejestrów, weryfikacja i wprowadzanie różnego typu danych (np. technicznych, procesowych) oraz zapewnienie aktualizacji baz danych w wyznaczonym zakresie
 • obsługa klientów w zakresie spraw precyzyjnie opisanych procedurami lub spraw rutynowych w tym przygotowywanie odpowiedzi na pisma i udzielanie informacji telefonicznych dotyczących sieci kanalizacyjnej innym jednostkom i komórkom organizacyjnym Spółki oraz podmiotom zewnętrznym
 • opracowywanie elementów dokumentacji (na przykład: technicznej, finansowej, ekonomicznej, prawnej, majątkowej, kadrowej, administracyjnej) oraz jej weryfikacja i uzupełnianie
 • gromadzenie i bieżąca kontrola danych dotyczących prac wykonywanych na sieci kanalizacyjnej w systemie Mb Gis Utility
 • przygotowanie propozycji zadań inwestycyjnych, remontowych, zapotrzebowań na materiały eksploatacyjne, usługi i zakup środków trwałych w podległym zakresie

 

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe (inżynieria sanitarna, ochrona środowiska)
 • minimum rok doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku, preferowane 3 lata
 • biegła umiejętność obsługi komputera, szczególnie pakietu MS Office (MS Word, MS Excel – poziom średniozaawansowany)
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (warunek konieczny) oraz podstawowa wiedza z zakresu branży wod-kan.
 • mile widziana znajomość systemu SIREN, Mb_GIS_Utility
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • doskonała organizacja pracy własnej, wielozadaniowość, skrupulatność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości

(Pion Planowania i Nadzoru / Dział Planowania i Controlingu / Wydział Planowania i Sprawozdawczości)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 142/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • Współpraca przy sporządzaniu planów gospodarczych Spółki (rocznych i wieloletnich) oraz raportów dotyczących ich realizacji
 • współpraca przy sporządzaniu wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • analizowanie projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz przygotowywanie rekomendacji w zakresie źródeł ich finansowania
 • przygotowywanie komentarzy i wyjaśnień na potrzeby Zarządu i kadry kierowniczej
 • realizowanie innych zadań wchodzących w zakres zagadnień controllingowych
 • rozwijanie i wdrażanie nowych narzędzi informatycznych w obszarze controllingu

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe ekonomiczne
 • minimum roczne doświadczenie, preferowane 3 lata na podobnym stanowisku w organizacji o średniej lub dużej wielkości i/lub w audycie
 • znajomość zagadnień z zakresu finansów, w tym rachunku kosztów
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:

 • znajomość systemu klasy ERP
 • znajomość systemu BI
 • doświadczenie w branży regulowanej, w tym w zakresie procesu przygotowywania i zatwierdzania taryf oraz współpracy z regulatorem

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Przygotowania Inwestycji dla północno-zachodniej części Warszawy

(Pion Rozwoju / Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów / Wydział Przygotowania Inwestycji dla północno-zachodniej części Warszawy)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Brukselska 21

Nr ref.: 24/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • 3 godziny dla rodziny – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • kompleksowe przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym m.in.  wykonywanie wycen opracowań projektowych, przygotowanie materiałów o wybór  i  współudział w procesie wyboru projektanta, nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, udział w tworzeniu aneksów i  porozumień do umów, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
 • sprawdzanie prawidłowości przygotowanych przez projektantów materiałów do decyzji administracyjnych oraz dokumentacji projektowych
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w pracach Komisji Przetargowych, w procesie wyboru wykonawców robót budowlanych
 • współudział w pozyskiwaniu terenów pod inwestycje
 • występowanie jako przedstawiciel Spółki w relacjach z wykonawcami, mieszkańcami Dzielnic m.st. Warszawy, innymi urzędami oraz instytucjami w ramach realizowanych i  nadzorowanych zadań
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami wewnętrznymi i  zewnętrznymi
 • organizowanie spotkań niezbędnych do prawidłowego przygotowania powierzonych zadań inwestycyjnych do realizacji

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe: kierunki z zakresu inżynierii sanitarnej, ochrony środowiska)
 • min. roczne doświadczenie zawodowe, preferowane doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji związanych z przebudową i budową sieci/urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w  toku projektowania
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego, Prawa o Zagospodarowaniu Przestrzennym, Prawa Zamówień Publicznych
 • zaawansowana znajomość pakietu Microsoft Office
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor / Specjalista w Wydziale Realizacji Zamówień Inwestycyjnych

(Pion Zamówień Publicznych / Dział Realizacji Zamówień / Wydział Realizacji Zamówień Inwestycyjnych)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • sporządzanie - zgodnie z obowiązującymi regulacjami - dokumentacji oraz prowadzenie całokształtu spraw mających na celu wyłonienie wykonawcy zewnętrznego dla inwestycyjnych kategorii zakupowych
 • weryfikacja szacunkowych kalkulacji przedmiotu zamówienia, opisów przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów celem założenia wniosku o udzielenie zamówienia w oparciu o niezbędne informacje uzyskane od jednostek i komórek organizacyjnych, składających zapotrzebowanie
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej Progu 2, wynikającego z regulaminu udzielania zamówień, dla inwestycyjnych kategorii zakupowych
 • udział w procesach zakupowych, w zakresie wynikającym z obowiązujących w Spółce regulacji, dotyczących polityki zakupowej i innych przepisów wewnętrznych Spółki
 • udział w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie, preferowane wyższe (mile widziane techniczne z zakresu inżynierii sanitarnej lub budowlanej)
 • co najmniej 1 rok, preferowane 3 lata doświadczenia zawodowego przy kompleksowej obsłudze procesu zamówień publicznych (mile widziane po stronie Zamawiającego)
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i powiązanych aktów prawnych
 • praktyczna znajomość systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10 (mile widziana znajomość: IFS, platformy zakupowej eB2B)
 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność planowania, ustalania priorytetów oraz podejmowania decyzji
 • samodzielność w działaniu oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej                                                                                                                

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor w Wydziale Obsługi Bezpośredniej

(Pion Sprzedaży/Dział Obsługi Klienta)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 78/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres zastępstwa
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • przyjmowanie i weryfikowanie korespondencji bezpośrednio dostarczanej przez klientów do Spółki oraz jej rejestrowanie w systemie informatycznym służącym do obiegu korespondencji w Spółce
 • bezpośrednia obsługa klientów w zakresie: możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; bezumownego świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych; wyjaśniania faktur, sprawdzania zaległości, sald i wpłat; przyjmowanie odczytów wodomierzy
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących: reklamacji jakości wody oraz skarg na działalność Spółki; wodomierzy głównych i odliczających; zmiany właściciela, zarządcy oraz danych teleadresowych Odbiorcy Usług
 • wyjaśnianie reklamacji związanych z wysokością odczytów wodomierzy oraz z zamknięciami dostawy wody lub odprowadzania ścieków
 • wystawianie duplikatów faktur i kopii dokumentów (umów)
 • wysyłanie SMS-ów do klientów w sprawie odbioru opracowanych przez Spółkę warunków technicznych oraz uzgodnionej przez Spółkę dokumentacji techniczne
 • obsługa zgłoszeń dot. budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przyjmowanych za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”
 • zakładanie kont Użytkownikom Internetowego Biura Obsługi Klienta (eBOK)
 • obsługa klientów w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Spółkę

*Praca biurowa przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, rozmowy telefoniczne, praca może wymagać przemieszczaniem się we wewnątrz budynku, może wymagać korzystania z wewnętrznych systemy informatycznych i programy komputerowe, które nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane dwuletnie w bezpośredniej obsłudze klienta (preferowane w służbie cywilnej – urzędy, spółki miejskie)
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • mile widziana umiejętność obsługi sytemu bilingowego dedykowanego do obsługi przedsiębiorstw wodociągowych
 • mile widziana znajomość:
  - ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
  - uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków;
  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody;
  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

* W wejściu do budynku nie ma barier architektonicznych. W budynku jest winda. Ciągi komunikacyjne, windy oraz toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku drzwi, windy i poręcze oznaczone są w alfabecie Braill’a. W budynku jest sprzęt do ewakuacji osób
z niepełnosprawnościami.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor w Wydziale Przygotowania Inwestycji Własnych i Remontów

(Pion Rozwoju/ Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów/ Wydział Przygotowania Inwestycji Własnych i Remontów)

Miejsce pracy: Warszawa, Brukselska 21

Nr ref.: 260/22

Umowa na zastępstwo

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające ze 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • opracowywanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, zapisów merytorycznych SIWZ, istotnych postanowień umowy) niezbędnej do wyboru wykonawców prac projektowych oraz robót budowlanych
 • współpraca z biurami projektowymi, urzędami oraz jednostkami wewnętrznymi Spółki w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji
 • koordynacja i kontrola realizacji umów zawartych z wykonawcami prac projektowych
 • prowadzenie okresowych analiz przebiegu inwestycji wraz z raportowaniem zaawansowania prac
 • współtworzenie planu inwestycji i remontów w zakresie przydzielonych zadań                                                                                                              

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki z zakresu budownictwa, inżynierii sanitarnej);
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego (mile widziane doświadczenie w zakresie przygotowania inwestycji związanych z przebudową i remontem obiektów budowlanych)
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej, uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, sporządzania dokumentacji projektowej
 • podstawowa wiedza z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Budowlanego
 • umiejętność pracy pod presją czasu

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor/ Specjalista w Oddziale Eksploatacji Sieci

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Oddział Eksploatacji Sieci)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

Nr ref.: 355/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • bezpośrednia współpraca z pracownikami Oddziału w celu merytorycznego nadzoru nad:
 • a. uzupełnianiem na bieżąco pełnych danych obiektów nowych lub obiektów na których prowadzone są prace eksploatacyjne w programie MB_GISJJTILITY

  b. wykonywaniem opracowań technicznych w zakresie planowania i sporządzania analiz pracy sieci kanalizacyjnej, archiwizowaniem danych technicznych

 • opiniowanie dokumentów dotyczących przebudów, sprawdzanie i weryfikacja zgodności zapisów, warunków z projektem
 • wykonywanie prac związanych z bieżącą działalnością innych komórek wewnętrznych Oddziału
 • udział w procesie odbioru technicznego przyłączy kanalizacyjnych
 • prowadzenie rejestrów, weryfikacja i wprowadzanie różnego typu danych (np. technicznych, procesowych) oraz zapewnienie aktualizacji baz danych w wyznaczonym zakresie
 • obsługa klientów w zakresie spraw precyzyjnie opisanych procedurami lub spraw rutynowych w tym przygotowywanie odpowiedzi na pisma i udzielanie informacji telefonicznych dotyczących sieci kanalizacyjnej innym jednostkom i komórkom organizacyjnym Spółki oraz podmiotom zewnętrznym
 • opracowywanie elementów dokumentacji (na przykład: technicznej, finansowej, ekonomicznej, prawnej, majątkowej, kadrowej, administracyjnej) oraz jej weryfikacja i uzupełnianie
 • przygotowywanie materiałów w zakresie szkód spowodowanych niesprawnością sieci kanalizacyjnej
 • gromadzenie i bieżąca kontrola danych dotyczących prac wykonywanych na sieci kanalizacyjnej w systemie Mb Gis Utility
 • przygotowanie propozycji zadań inwestycyjnych, remontowych, zapotrzebowań na materiały eksploatacyjne, usługi i zakup środków trwałych w podległym zakresie
 • rozliczanie czasu pracy w systemie IFS

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe (inżynieria sanitarna, ochrona środowiska)
 • minimum rok doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku, preferowane 3 lata
 • biegła umiejętność obsługi komputera, szczególnie pakietu MS Office (MS Word, MS Excel – poziom średniozaawansowany)
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (warunek konieczny) oraz podstawowa wiedza z zakresu branży wod-kan
 • mile widziana znajomość systemu SIREN, Mb_GIS_Utility
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • doskonała organizacja pracy własnej, wielozadaniowość, skrupulatność

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Starszy Inspektor/ Specjalista/ Starszy Specjalista w Zespole ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

(Pion Planowania i Nadzoru / Dział Zarządzania Strategicznego / Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr ref.: 63/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • podejmowanie działań w zakresie utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, bhp, środowiskowego, bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych ZSZ i sporządzanie z nich raportów;
 • udział w audytach zewnętrznych i organizacja ich przebiegu
 • przygotowywanie dokumentów na przegląd zarządzania oraz sporządzanie z niego raportów
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentów nadzorowanych przez Pełnomocnika ds. ZSZ
 • opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych przedkładanych na posiedzenie Zarządu w zakresie zgodności z wymaganiami ZSZ oraz zasadami dotyczącymi opracowywania dokumentów
 • aktualizacja mapy procesów we współpracy z właścicielami procesów oraz sporządzanie analiz osiąganych wskaźników w ramach procesów
 • przygotowywanie raportów i analiz w zakresie funkcjonowania ZSZ oraz potrzeb związanych z jego doskonaleniem
 • administrowanie systemem informatycznym wspierającym ZSZ w tym monitorowanie poprawności jego funkcjonowania, zgłaszanie propozycji rozwoju systemu o nowe funkcjonalności na podstawie wyników audytów, przeprowadzanych analiz i zgłoszeń użytkowników
 • realizacja zadań wynikających z prowadzonych projektów i wdrożeń, w których uczestniczy Zespół ds. ZSZ, w tym wdrożeń systemów zarządzania opartych na normach ISO
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ZSZ

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie (mile widziane wyższe z zakresu inżynierii sanitarnej, środowiska lub zarządzania jakością)
 • minimum roczne (mile widziane 3-letnie) doświadczenie zawodowe w utrzymywaniu systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania jakością
 • doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych wg norm ISO;
 • certyfikat audytora wewnętrznego co najmniej dwóch systemów zarządzania spośród pięciu wymienionych:
  - systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015
  - systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015
  - systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018
  - systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2017
  -systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2020
 • umiejętności analitycznego myślenia, szczegółowej analizy i weryfikacji danych oraz syntezy i formułowania wniosków w formie pisemnej
 • umiejętności współpracy w zespole, bardzo dobrej organizacji pracy własnej i zarządzania czasem oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
 • umiejętność pracy z danymi w systemach informatycznych
 • biegła znajomości pakietu MS Office
 • mile widziane doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania oraz pracy
  w zespołach projektowych
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów lub prezentacji

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Inspektor/Specjalista w Dziale Logistyki

(Pion Wsparcia/ Dział Logistyki/ Wydział Obsługi Logistycznej)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Nr ref.: 82/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • prowadzenie działań związanych z rozliczeniem umów oraz zamówień na dostawy
 • i usługi
 • przygotowywanie zapotrzebowań na zakup materiałów, środków trwałych i usług dla Działu Logistyki
 • sporządzanie opisu merytorycznego faktur zakupowych oraz ich akceptacja merytoryczna
 • generowanie i wysyłanie do dostawców zamówień na postawie zawartych umów
 • administrowanie danymi podstawowymi w systemie klasy ERP

*Praca biurowa przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, rozmowy telefoniczne, praca może wymagać przemieszczaniem się we wewnątrz budynku, może wymagać korzystania z wewnętrznych systemy informatycznych i programy komputerowe, które nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe
 • min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku (w pracy z obsługą umów, rozliczeniami kontraktów)
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość programów informatycznych (pakiet MS Office)
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej

* W wejściu do budynku nie ma barier architektonicznych. W budynku jest winda. Ciągi komunikacyjne, windy oraz toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku drzwi, windy i poręcze oznaczone są w alfabecie Braill’a. W budynku jest sprzęt do ewakuacji osób
z niepełnosprawnościami.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Cyberbezpieczeństwa

(Pion Informatyki i Telekomunikacji / Dział Cyberbezpieczeństwa)

Miejsce pracy: Warszawa, Zaruskiego 4

Nr ref.: 100/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • 3 godziny dla rodziny – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • reagowanie na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego  i usuwanie skutków zaistniałych zagrożeń cybernetycznych, w tym analizowanie zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • współpraca z administratorami sieci / systemów teleinformatycznych w zakresie wyjaśniania incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • administrowanie systemami bezpieczeństwa IT, w szczególności systemami klasy SIEM/SOAR, EDR, skaner podatności, XDR
 • dostrajanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego, analiza i konfiguracja reguł oraz polityk bezpieczeństwa zaimplementowanych na infrastrukturze bezpieczeństwa IT
 • szacowanie ryzyka i konsekwencji naruszenia bezpieczeństwa informacji
 • wykrywanie podatności i zarządzanie podatnościami w systemach teleinformatycznych
 • opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym Spółki
 • udział w prowadzeniu audytów wewnętrznych z obszaru bezpieczeństwa informacji na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 27001

Nasze wymagania:

 • udokumentowane min. 3- letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w tym w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym
 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu informatyki lub zarządzania systemami IT
 • bardzo dobra znajomość zagadnień sieciowych oraz bezpieczeństwa sieciowego (mile widziana znajomość środowiska systemu klasy SOAR, XDR, NGFW, WAF)
 • praktyczna wiedza w zakresie administrowania systemami Windows Serwer i Linux
 • znajomość środowiska VMware
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji
 • gotowość do podjęcia pracy w systemie 2- zmianowym

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku:

rozwiń...


Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych (kadry i płace)

(Pion Spraw Pracowniczych – Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych)

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Starynkiewicza 5

Nr. ref. 338/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kompleksowa obsługa pracowników w zakresie płac
 • naliczanie wynagrodzeń i ich pochodnych
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • księgowanie list płac i uzgadnianie zapisów na kontach księgowych
 • przygotowywanie wewnętrznych analiz i raportów z zakresu płac oraz kosztów pracy
 • przygotowywanie zaświadczeń ERP-7
 • obsługa programu PŁATNIK (deklaracje rozliczeniowe, korekty ZUS)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych do US

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe (ekonomia, kadry i płace)
 • min. 5 lata doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania wynagrodzeń
 • biegła znajomość prawa pracy, przepisów ZUS oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice - szczególnie Excel
 • znajomość programu Płatnik
 • udział w projektach wdrożeniowych systemów kadrowo - płacowych – mile widziane

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Specjalista w Wydziale Sterowania i Analiz

 (Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Wydział Sterowania i Analiz)

Miejsce pracy: Jagiellońska 65/ 67, Warszawa

Nr ref.: 361/2023

(umowa na zastępstwo)

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola poprawności pracy urządzeń wchodzących w skład monitoringu przepływu ścieków w sieci kanalizacyjnej
 • wsparcie przy wdrożeniu w Zakładzie systemu sterowania siecią kanalizacyjną
 • bieżący nadzór nad działaniem systemu sterowania siecią kanalizacyjną
 • analiza pracy sieci kanalizacyjnej w celu określenia miejsc wymagających przebudowy, modernizacji umożliwiających retencjonowanie lub przekierowanie ścieków
 • prowadzenie podstawowych analiz na udostępnionym modelu sieci kanalizacyjnej na potrzeby Zakładu
 • praca w systemach informatycznych funkcjonujących w Spółce takich jak MB GIS, system ewidencji zadań eksploatacyjnych na sieci

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie Inżynierii Środowiska lub pokrewnym
 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomość zagadnień opomiarowania oraz modelowania przepływu
 • brak przeciwwskazań do prac w układach sieci kanalizacyjnej
 • znajomość obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • umiejętności pracy pod presją czasu

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Starszy Specjalista w Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej (Zarządzania systemem RTC)

(Pion Ścieków/ Zakład Sieci Kanalizacyjnej/ Wydział Sterowania i Analiz)

Miejsce pracy: Jagiellońska 65/ 67, Warszawa

Nr ref.: 55/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola poprawności pracy urządzeń wchodzących w skład monitoringu przepływu ścieków w sieci kanalizacyjnej
 • wsparcie przy wdrożeniu w Zakładzie systemu sterowania siecią kanalizacyjną
 • bieżący nadzór nad działaniem systemu sterowania siecią kanalizacyjną
 • analiza pracy sieci kanalizacyjnej w celu określenia miejsc wymagających przebudowy, modernizacji umożliwiających retencjonowanie lub przekierowanie ścieków
 • prowadzenie podstawowych analiz na udostępnionym modelu sieci kanalizacyjnej na potrzeby Zakładu
 • praca w systemach informatycznych funkcjonujących w Spółce takich jak MB GIS, system ewidencji zadań eksploatacyjnych na sieci
 • obsługa modelu matematycznego sieci kanalizacyjnej zaimplementowanego do systemu RTC

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie Inżynierii Środowiska lub pokrewnym
 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomość zagadnień opomiarowania oraz modelowania przepływu
 • brak przeciwwskazań do prac w układach sieci kanalizacyjnej
 • znajomość obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • znajomość modeli matematycznych i doświadczenie w pracy z systemem GIS będzie dodatkowym atutem

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Zastępca Dyrektora Biura

(Biuro Ochrony Środowiska)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Nr ref.: 143/2024

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • kierowanie pracami Biura oraz zarządzanie zespołem pracowników
 • współpraca z innymi jednostkami Spółki i instytucjami zewnętrznymi
 • nadzór nad:

- sporządzaniem sprawozdawczości do instytucji zewnętrznych, w szczególności dot. korzystania ze środowiska i usług wodnych

- terminowym planowaniem i naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz prowadzeniem zbiorczej ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska (w tym weryfikacja wysokości opłat za usługi wodne i podejmowanie ew. działań odwoławczych)

- przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na korzystanie ze środowiska oraz decyzji udzielających pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych

 • monitoring spełniania obowiązujących (lub planowanych) branżowych wymogów prawnych przez istniejące i realizowane obiekty Spółki,  w tym w wyniku ocen oddziaływania na środowisko
 • realizacja zadań z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), udział w wewnętrznych uzgodnieniach

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ochrona środowiska, inżynieria środowiska i pokrewne
 • mile widziane wykształcenie uzupełniające z zakresu KPA oraz umiejętność interpretacji języka prawnego (akty prawne, decyzje, postanowienia)
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym przynajmniej 3 lata w zakresie zarządzania ludźmi lub projektami
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym oraz na etapie eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów branży wod-kan.
 • znajomość obsługi komputera, pakietu Office na poziomie bardzo dobrym
 • wielozadaniowość, terminowość, dokładność, odporność na stres, otwartość na współpracę

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...


Zastępca Kierownika Oddziału Produkcji Wody

Zastępca Kierownika Oddziału Produkcji Wody

 (Pion Wody/ Zakład Centralny/ / Oddział Produkcji Wody)

Miejsce pracy: ul. Koszykowa 81, Warszawa

Nr ref.: 340/2023

Naszym Pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z blisko 140-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (m.in. badmintona, piłkarska, squasha, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
 • „3 godziny dla rodziny” – dodatkowy czas wolny
 • dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Główny zakres obowiązków:

 • kierowanie pracą oddziału zajmującego się uzdatnianiem i tłoczeniem wody do sieci wodociągowej, w tym:
 • - planowanie, organizowanie, koordynowanie pracy podległych pracowników –- - rozliczanie z powierzonych zadań, nadzorowanie dyscypliny pracy oraz planowanie czasu pracy
 • kontrola jakości wody i parametrów procesu uzdatniania wody, prowadzenie nadzoru technologicznego stosowanych procesów
 • kontrola prawidłowej gospodarki materiałami używanymi w procesach technologicznych Oddziału
 • kontrola właściwego gospodarowania składnikami majątkowymi oddziału
 • tworzenie planów gospodarczych Oddziału
 • koordynacja pracy podległych grup mistrzowskich w zakresie prawidłowej eksploatacji
 • kontrola prowadzonej dokumentacji technicznej i ruchowej eksploatacji: obiektów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji remontowej i modernizacyjnej
 • nadzorowanie sprawozdawczości, w tym kontrola terminowego i prawidłowego wykonania raportów
 • opiniowanie dokumentacji projektowej i technicznej
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych po powołaniu do ich składu oraz w naradach, uzgodnieniach i konsultacjach dotyczących realizowanych prac

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe - inżynieria środowiska, uzdatnianie wody, ochrona środowiska  lub pokrewne
 • bardzo dobra obsługa komputera oraz łatwość przyswajania obsługi nowych systemów komputerowych
 • min. 3  letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, mile widziane na podobnym stanowisku
 • znajomość  procesów uzdatniania wody, przepisów prawa ochrony środowiska, rozporządzeń  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia- mile widziane
 • odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • prawo jazdy kat B

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

rozwiń...Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a