Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
20.12.2021

Komunikat MPWiK w sprawie postępowania Wód Polskich

MPWiK w m.st. Warszawie S.A. skierowała do RZGW wniosek u umorzenie postępowania administracyjnego wszczętego 7.12.2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na MPWiK za zawyżanie cen i stawek opłaty w zakresie stosowanej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków. MPWiK uważa postępowanie za bezprzedmiotowe.

W ocenie spółki niezrozumiałym jest zarzut „zawyżania opłat”, które w 2018 r. zostały przez nią obniżone, a w 2021 r., pomimo znaczącego wzrostu kosztów działalności, pozostały na tym samym poziomie.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że 1 lutego 2021 r. stołeczne MPWiK złożyło wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, uwzględniającej ceny i stawkę opłaty na kolejne 3 lata na niezmienionym poziomie. Stawki te  obowiązywały w poprzednim okresie, tzn. w latach 2018-2021 i nie były przez PGW Wody Polskie kwestionowane. Od 2 czerwca 2018 r. mieszkańcy Warszawy za 1 m³ wody i ścieków płacą 9,85 zł brutto, czyli o 14,02% mniej niż w latach poprzednich. Obniżona wówczas taryfa i wciąż obowiązująca na tym samym poziomie jest jedną z najniższych w Polsce. Jej kolejne obniżenie zagroziłoby ciągłości funkcjonowania spółki i świadczenia kluczowych usług na rzecz mieszkańców stołecznej aglomeracji.

Regulator nie wskazał względem jakich kwot stawki taryfy miałyby zostać zawyżone. Dla MPWiK niezrozumiałe pozostaje stwierdzenie Wód Polskich, że stawki są zawyżone, skoro pozostają one na niezmiennym poziomie od czterech lat. Tymczasem wzrost cen usług i płac oraz inflacja dotyka nie tylko mieszkańców, ale także, przez skokowy w ostatnim czasie wzrost cen energii, gazu, materiałów i usług, uderza w przedsiębiorstwa, w tym w MPWiK. Dlatego o taryfie utrzymanej na dotychczasowym poziomie można powiedzieć nie tylko, że nie została zawyżona, ale realnie jest taryfą niższą w stosunku do tej z 2018 r.

Twierdzenie, że MPWiK w m.st. Warszawie S.A. pobierała od mieszkańców kilkadziesiąt milionów złotych w związku z awariami układu przesyłowego jest również nieprawdziwe. Spółka w sposób nieprzerwany świadczy usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z tytułu awarii zostały zapłacone PGW Wodom Polskim opłaty podstawowe i podwyższone w łącznej wysokości ponad 38 mln złotych.

Należy zwrócić uwagę, że taryfa ujęta we wniosku o zatwierdzenie cen i opłaty na niezmienionym poziomie złożonym w lutym 2021 r. została skalkulowana przy zapewnieniu finansowania Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  uchwalonego przez Radę Miasta st. Warszawy. Zgodnie z nim, w ciągu 8 lat, MPWiK planuje zainwestować 4,7 mld zł w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury, z czego co najmniej 11,2% wartości inwestycji stanowią środki unijne.

Znaczący i trudny do przewidzenia dalszy wzrost cen na rynku oraz rosnący poziom inflacji przy trwającej pandemii COVID-19 niesie ryzyko niższej sprzedaż usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, skutkując spadkiem przychodów spółki. Ich poziom, określony z uwzględnieniem utrzymania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na dotychczasowym poziomie, jest wręcz zaniżony.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a