Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
02.02.2021

Warszawa: nie będzie podwyżki za wodę i ścieki

1 lutego 2021 r. stołeczny MPWiK złożył wniosek o utrzymanie ceny za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie. Obecna stawka 9,85 zł za 1 m3 ma obowiązywać przez kolejne 3 lata. Wniosek podlega weryfikacji i akceptacji PGW Wody Polskie.

Od 2 czerwca 2018 r. mieszkańcy Warszawy za 1 m3 wody i ścieków płacą 9,85 zł brutto, to o ponad 14% mniej niż w latach poprzednich. MPWiK wystąpiło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, o utrzymanie tych cen do 2023 r. zgodnie z ustawą  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Regulator na wydanie decyzji taryfowej ma 45 dni. Przy czym bieg tego terminu może zostać wstrzymany w momencie, kiedy, np. wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących informacji  lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień.  

Złożenie wniosku o utrzymanie taryf zbiegło się w Warszawie z uchwaleniem przez Radę Miasta st. Warszawy nowego planu inwestycyjnego na lata 2021-2028. W ciągu 8 lat wodociągowcy planują zainwestować 4,7 mld zł w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury, z czego co najmniej 11,2% wartości inwestycji stanowią środki unijne.

MPWiK to przedsiębiorstwo, w którym szanowana jest każda złotówka, co umożliwia nam realizację wielomiliardowych inwestycji. Spółka pozostaje także w dalszym ciągu efektywnym beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych, co dodatkowo wspiera realizację kolejnych programów inwestycyjnych i miało znaczenie dla złożonego wniosku o utrzymanie taryfy” – mówi Prezes Zarządu MPWiK Renata Tomusiak.

Wśród 2025 zadań przewidzianych do realizacji w nowym planie inwestycyjnym znalazły się: te zgłoszone przez poszczególne Urzędy Dzielnic, modernizacje oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym alternatywny układ przesyłowy (łącznie ponad 1400 km) oraz ważne dla miasta inwestycje obiektowe, jak budowa nowego ujęcia infiltracyjnego na Wiśle, czy modernizacja Zakładu Północnego.

Kontynuowane będą także przedsięwzięcia związane ze zwiększaniem retencji i przepustowości sieci kanalizacyjnej, jak budowa nowych kolektorów pełniących jednocześnie rolę zbiorników na wodę opadową oraz wdrożenie inteligentnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną. Te oraz inne zadania, m.in. budowa nowego ujęcia wody to odpowiedź MPWiK na zmieniające się warunki klimatyczne oraz potrzeby ciągle rozwijającego się miasta.

Więcej informacji o planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 można znaleźć w komunikacie na stronie spółki.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a