Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
28.07.2022

Stołeczne MPWiK zakończyło modernizację kolektora ściekowego na Ursynowie i Mokotowie

Modernizacja ponad 4-kilometrowego odcinka kolektora w ul. Bacha, Sikorskiego, Witosa dobiegła końca. Wybudowany jeszcze w latach 70. kolektor jest kluczowym elementem układu odbioru ścieków z południowej części lewobrzeżnej Warszawy. Zakończenie modernizacji  oznacza zwiększenie bezpieczeństwa pracy sieci kanalizacyjnej na terenie dzielnic, gdzie biegnie trasa kanału, czyli Mokotowa i Ursynowa. Wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 50 mln zł. 

Inwestycja skupiła się na bezwykopowej modernizacji odcinka kolektora sanitarnego zlokalizowanego w ul. Bacha, Sikorskiego i Witosa. Technologia reliningu zastosowana podczas prac polegała na tym, że do istniejącego kanału zostały wprowadzone panele wykonane z żywicy poliestrowej (GRP) o mniejszej średnicy w stosunku do pierwotnego kanału. Moduły przeznaczone do modernizacji kolektora w ul. Bacha – Witosa zostały wyprodukowane specjalnie na potrzeby realizacji tej inwestycji, co pozwoliło na dokładne dopasowanie elementów do wymiarów kolektora. Przestrzenie między istniejącym kanałem a nowymi modułami wypełnia specjalna mieszanka stabilizująca. Dzięki temu konstrukcja jest szczelna i mocna, co pozwoli zapobiegać zarówno przesiąkaniu wód gruntowych do kanału, jak i przenikaniu do gruntu ścieków transportowanych kolektorem.

Zastosowanie reliningu pozwoliło ograniczyć liczbę wykopów otwartych wykonywanych na trasie kanału. Poszczególne moduły były wprowadzane do wnętrza kanału wykopami punktowymi – szybami startowymi i odbiorczymi. Podobnie jak w przypadku innych kolektorów budowanych przy wykorzystaniu metod bezwykopowych podczas modernizacji tego kolektora udało się ograniczyć uciążliwości w rejonie prowadzanych prac związanych z zajęciem terenu, co przełożyło się także na zmniejszenie kosztów późniejszych odtworzeń, ograniczenie emisji hałasu i ruchu ciężkich pojazdów. Trasa kolektora przebiega głównie poza pasem jezdni, co miało niemałe znaczenie w ograniczeniu utrudnień w ruchu ulicznym. Co istotne, przez cały czas trwania prac odbiór ścieków ze zlewni kolektora nie został zakłócony. Za wykonanie wszystkich prac modernizacyjnych odpowiadały firmy: BLEJKAN S.A. (Lider Konsorcjum) oraz AQUAREN Sp. z o.o., Sp. K. (Partner Konsorcjum).

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, które są typowe także dla pozostałych realizowanych przez nas projektów kolektorowych,  jest nie tylko gwarantem minimalizacji niedogodności w postaci rozległych utrudnień na trasie ich przebiegu, ale także zapewnia wysoki standard wykonania i bezpieczeństwo dla mieszkańców. Obie te kwestie traktujemy priorytetowo – podkreśla Renata Tomusiak, Prezes Zarządu MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

140 tys. m³ na retencję ścieków i wód deszczowych 

Obecnie MPWiK Warszawa realizuje też inne kluczowe inwestycje kanalizacyjne m.in. budowę trzech potężnych kolektorów: Wiślanego, Lindego Bis i Mokotowskiego Bis, które mają być ukończone w 2023 r. Ich łączna długość wyniesie 14 km. Kolektory posłużą miastu zarówno jako kanały ściekowe, jak i zbiorniki do czasowego zatrzymania w sieci wód deszczowych, szczególnie podczas obfitych i gwałtownych deszczy. Kolektory wraz z oddanym w 2020 r. zbiornikiem retencyjnym na „Czajce” zapewnią Warszawie 140 tys. m³ nowej przestrzeni na wody opadowe, roztopowe i ścieki. Całkowita wartość tych trzech inwestycji kolektorowych to ponad 800 mln zł.

Modernizacja kolektora została zrealizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”. Projekt ten to największe przedsięwzięcie o charakterze środowiskowym prowadzone w tej części Europy, którego łączna wartość przekroczyła już 6,7 mld zł.

Faza VI stanowi kontynuację działań w zakresie rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji warszawskiej. O wszystkich aktualnie prowadzonych przez stołeczne Wodociągi inwestycjach można przeczytać na stronie spółki:

https://www.mpwik.com.pl/view/aktualnie-realizowane-inwestycje.

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a