Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
13.12.2021

MPWiK: Komunikat w sprawie jakości wody dostarczanej do części dzielnicy Wesoła

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z wykryciem przez akredytowane laboratorium MPWiK obecności niechorobotwórczych bakterii grupy coli w wodzie dostarczanej do części odbiorców na terenie dzielnicy Wesoła, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję o warunkowej przydatności do spożycia wody pochodzącej z lokalnego wodociągu OSP Centrum znajdującego się w dzielnicy Wesoła w m.st. Warszawie. Woda ta jest ujmowana ze studni posadowionej na głębokości ok. 60 m. Wyniki badań wskazały, że zanieczyszczona została woda w studni, a to świadczy o zewnętrznym, lokalnym zanieczyszczeniu warstwy wodonośnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie wydał powyższą decyzję w dniu 13.12.2021 r. w oparciu o wyniki badań próbek wody przeprowadzone przez laboratorium MPWiK. Pracownicy laboratorium pobrali je 10 i 12 grudnia 2021 r w trzech punktach sieci wodociągowej: przy ul. Głowackiego, przy ul. I Praskiego Pułku oraz na wyjściu z hydroforni OSP Centrum. Wyniki badań wskazały, że zanieczyszczona została woda w studni, co świadczy o zewnętrznym zanieczyszczeniu warstwy wodonośnej.

W związku z tym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. niezwłocznie wdrożyło procedury zmierzające do poprawy jakości wody: dokonano płukania sieci, a następnie uruchomiono mobilny punkt dezynfekcji wody. Do sieci jest podawany środek dezynfekcyjny – podchloryn sodu – w bezpiecznej, przewidzianej w tego rodzaju procedurze dawce. Jest on neutralny dla zdrowia, lecz może czasowo zmienić parametry dotyczące smaku i zapachu wody z kranu.

Z uwagi na fakt, że w badanej wodzie nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych (e. coli oraz enterokoków kałowych) Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w swojej decyzji uznał wodę za warunkowo przydatną do spożycia. To oznacza, że:

  • wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu;
  • woda z kranu może być bezpiecznie używana do utrzymania higieny osobistej, spłukiwania toalet oraz innych celów domowych.

Woda warunkowo przydatna do spożycia dostarczana jest do około 1400 odbiorców na terenie dzielnicy Wesoła w rejonie ulic: Głowackiego, Miłej, Kilińskiego, Baśniowej, Małej,  Gen. Sikorskiego, Skargi, Kwiatowej, Konopnickiej, Modrzewiowej, Parkowej, Świerkowej, Sapiehy, Spokojnej, Berenta, Żółkiewskiego, Lipowej, Orlej, Niemcewicza, Asnyka, Mickiewicza, Armii Krajowej, Letniej, Idzikowskiego, Zacisznej, Gazowej, Matejki, Narutowicza, Słowackiego, Rejtana, Kościuszki, Staszica, Norwida, I Praskiego Pułku, Orzeszkowej, Broniewskiego, Dębowej i Koziej.

O zaistniałej sytuacji MPWiK niezwłocznie powiadomiło Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Wesoła. Spółka zapewnia, że jako odpowiedzialny dostawca wody, prowadzi intensywne prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294), a woda dostarczana do pozostałych odbiorców spełnia wszystkie wymagane prawem normy i jest bezpieczna.

W celu wyjaśnienia przyczyn zanieczyszczenia warstwy wodonośnej, MPWiK współpracuje z jednostkami państwowymi odpowiedzialnymi za ochronę środowiska. Decyzja PPIS o warunkowej przydatności do spożycia wody pochodzącej z wodociągu OSP Centrum będzie obowiązywała do wydania kolejnego komunikatu.

Pliki do pobrania:

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a