Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
27.03.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie informuje: woda w kranie jest bezpieczna, a jej skład pozostaje bez zmian

Nowoczesne zaawansowane technologie, wieloetapowa filtracja, stały monitoring on-line oraz kontrola laboratoryjna gwarantują, że woda dostarczana mieszkańcom Warszawy nadaje się do picia prosto z kranu

W zakładach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie każdego dnia jest uzdatniane ponad 340 mln litrów wody. Woda dostarczana mieszkańcom Warszawy i okolicznych gmin niezmiennie spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia.

Wysoka jakość wody z kranu

Stosowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie technologie uzdatniania wody, jak ozonowanie pośrednie, wieloetapowa filtracja, w tym węglowa, oraz dezynfekcja dwutlenkiem chloru, zapewniają wysoką jakość wody zarówno w momencie wtłoczenia jej do sieci, jak i w przewodach, którymi płynie do mieszkańców. Prowadzona jest także stała kontrola jakości wody – on-line oraz laboratoryjna, od momentu ujęcia, przez kolejne etapy uzdatniania, po dystrybucję siecią.

Proces dezynfekcji stosowany w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie

W Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie jako środek do dezynfekcji wody, który zapewnia jej stabilną jakość w trakcie dystrybucji do mieszkańców, stosuje się dwutlenek chloru (woda uzdatniania w dwóch stacjach: Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” oraz Stacji Uzdatniania Wody „Praga”) lub mieszaninę dwutlenku chloru oraz chloru (Zakład Północny).

Przepisy regulujące jakość wody dostarczanej przez polskie przedsiębiorstwa wodociągowe, dopuszczają stężenie chloru, mierzone w punkcie czerpalnym u konsumenta (tj. w kranie), na poziomie 0,30 mg/l. W przypadku dwutlenku chloru wymagane jest monitorowanie produktów ubocznych tj. chlorynów i chloranów, których suma nie może przekraczać 0,7 mg/l. W Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie zawartość dezynfektanta oraz produktów ubocznych dezynfekcji, w wodzie uzdatnionej kontroluje  akredytowane laboratorium Spółki oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Próbki są pobierane na wyjściach z naszych stacji, tj. w punktach wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w kilkudziesięciu punktach monitoringowych znajdujących się na sieci miejskiej na terenie całego miasta.

Informujemy, że badania wody pobieranej z punktów kontrolnych na sieci miejskiej nie wykazują przekroczeń zarówno w zakresie dopuszczalnego stężenia chloru wolnego jak i sumy chlorynów i chloranów. Mieszkańcy nie mają więc żadnego powodu do obaw, że stężenie chloru w wodzie z kranu jest zbyt wysokie. Warto podkreślić, że dezynfektanty, czyli chlor i dwutlenek chloru w sposób naturalny zużywają się w systemie dystrybucji wody, dlatego też w kranach u Konsumentów niższe jest w niej stężenie pozostałego dezynfektanta, ale woda nadal jest bezpieczna do spożycia.

Aktualne i archiwalne wyniki badań jakości wody, w tym dane dotyczące stężenia stosowanego dezynfektanta, są dostępne na stronie w zakładce Jakość naszej wody.

Kranówka na „5”

Warszawska kranówka jest …

  • bezpieczna – parametry wody, od momentu ujęcia, przez wszystkie etapy uzdatniania, po sieć wodociągową, są codziennie badane on-line i przez akredytowane laboratoria Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Na straży jakości stoją także małże i ryby!
  • czysta – zanim trafi do mieszkańców, przechodzi wieloetapowy proces uzdatniania, który trwa nawet 50 godzin (!). Takie podejście sprawia, że warszawska kranówka wyróżnia się wysoką jakością.
  • smaczna – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie stosuje procesy biofiltracji, które wpływają na poprawę smaku i zapachu wody, co potwierdzają także wodociągowi „sommelierzy”.  
  • dostępna – zimna woda z kranu jest zawsze pod ręką, wystarczy tylko odkręcić kran! W Warszawie można także ugasić pragnienie korzystając z jednego z ponad 360 źródełek.
  • tania – litr uzdatnionej wody z kranu kosztuje mniej niż 1 grosz *

Przypominamy także, że mieszkańcy, także mają wpływ na jakości wody. Żeby była ona zawsze smaczna, pamiętajmy o regularnym myciu wylewek kranów oraz czyszczeniu sitek i perlatorów. Zachęcamy także, aby po nocy czy dłuższej nieobecności, zanim napijemy się kranówki, spuścić kilka litrów wody aż będzie ona wyraźnie zimna.  Ważne jest również, aby dbać o stan rur w budynku i by były wykonane z odpowiednich materiałów.

*koszt obejmuje także usługi kanalizacyjne

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a