Komunikat strony

11.04.2014

Konferencja naukowo – techniczna

W dniach 23-24.04.2014 r. w Warszawie na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Organizatorem wydarzenia było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz miesięcznikiem „Instal”.   

Głównym tematem obrad były aspekty teoretyczne i praktyczne oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych oraz nowoczesne technologie oczyszczania, a także perspektywy rozwoju naszej branży. Tegoroczny wybór zagadnień nie był przypadkowy, gdyż zbiegł się z finalizacją rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków „Czajka”.
- Zakończenie tej inwestycji stanowi jedynie zamknięcie pewnego etapu, a zarazem otwiera nowe wyzwania – powiedziała Hanna Krajewska, Prezes MPWiK. - Aby im skutecznie sprostać poszukujemy wciąż nowych rozwiązań, a jedną z dróg tych poszukiwań jest czerpanie z dorobku nauki i doświadczeń innych, renomowanych przedsiębiorstw, działających w naszej branży - dodała Hanna Krajewska.

W konferencji wzięło udział ponad 150 ekspertów z Polski i Europy, reprezentujących środowisko naukowe, branżowe oraz świat polityki. W trakcie dwóch dni dyskusji podjęto takie tematy jak:

  • nowoczesne technologie w oczyszczaniu ścieków,
  • nowe sposoby unieszkodliwiania i utylizacji osadów ściekowych,
  • bilans energetyczny oczyszczalni ścieków,
  • współpraca przedsiębiorstw i samorządów lokalnych w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, 
  • partnerstwo publiczno-prywatne, perspektywy rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce.

Patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent m.st. Warszawy, Ministerstwo Środowiska oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Konferencja została zorganizowana w ramach obchodów dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Konferencja naukowo – techniczna 2014

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a