Komunikat strony

09.09.2019

Komunikat ws. stężenia związków azotów w Wiśle

W nawiązaniu do komentarzy publikowanych w mediach społecznościowych, kategorycznie nie zgadzamy się ze stwierdzeniem GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), że „ścieki zrzucone do Wisły (…) są bombą azotową wtłoczoną do rzeki”.

Obecne działania służb publicznych powodują dezinformację oraz wprowadzają w błąd mieszkańców. Poniżej prezentujemy aktualne wyniki badań m.in. azotu, które MPWiK codziennie przekazuje odpowiednim instytucjom, w tym Inspektoratowi Ochrony Środowiska, wyniki wszystkich badań, w tym próbek pobieranych z Wisły.

Jak badamy wodę w rzece?

Punkty zostały wyznaczone w taki sposób, żeby ocenić wpływ zrzucanych ścieków na stan Wisły. Znajdują się one 500 m od kolektora przy ul. Farysa na całej szerokości rzeki:

- przy lewym brzegu (A),

- w nurcie rzeki 40 m od lewego brzegu (B),

- na środku rzeki (C),

- 40 m od prawego brzegu (D).

Kolejny punkt, gdzie pobierane są codziennie próbki wody z Wisły, znajduje się 2,5 km od miejsca awaryjnego zrzutu.

Najświeższe wyniki badań próbek z Wisły – azot i fosfor

Najbardziej charakterystyczna dla ścieków komunalnych jest podwyższona ilość azotu, fosforu i ChZT, charakteryzującego zawartość materii organicznej.  Azot i fosfor to substancje biogenne, które w zbyt dużych ilościach wpływają niekorzystnie na środowisko wodne – powodują nadmierny rozwój organizmów wodnych np. glonów, które rozkładając się zużywają tlen potrzebny dla ryb. Stężenie związków azotu w próbkach wody z Wisły pobierane w punkcie C, tj. w środku nurtu rzeki w odległości 500 m od miejsca zrzutu ścieków, są na tym samym poziomie co przed kolektorem zrzutowym.

Wskaźnik

Jednostka

Wartość dopuszczalna określona       w przepisach *

Miejsce, data i godzina poboru próbki 

 

 

 

rzeka Wisła 500 m za zrzutem ścieków z kolektora przy ul Farysa środek nurtu rzeki 08:26 08.09 (punkt C)

rzeka Wisła punkt wyznaczony przez WIOŚ 100 m przed wylotem z kolektora przy ul Farysa przy lewym brzegu rzeki 08:20 08.09

Azot amonowy

mg N/l

<0,834

0,071

0,078

Azot azotynowy

mg N/l

<0,03

<0,0006

0,0064

Azot azotanowy

mg N/l

<2,2

<0,113

<0,113

 Wyniki z dnia 8.09.2019 r.

Również zawartość fosforu oraz ChZT w badanych próbkach pokazuje, że stężenie w punkcie C jest na tym samym poziomie, co przed zrzutem ścieków z kolektora.

Wskaźnik

Jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach *

Miejsce, data i godzina poboru próbki 

 

 

 

rzeka Wisła 500 m za zrzutem ścieków z kolektora przy ul Farysa środek nurtu rzeki 08:26 08.09

rzeka Wisła punkt wyznaczony przez WIOŚ 100 m przed wylotem z kolektora przy ul Farysa przy lewym brzegu rzeki 08:20 08.09

ChZT

mgO2/l

<30

28,1

26,4

Fosfor ogólny

mg P/l

<0,3

0,13

0,20

Fosforany (rozpuszczalne)

mg P/l

<0,101

<0,05

<0,05

Wyniki z dnia 8.09.2019 r.

Ponad 60 laborantów codziennie bada wodę z Wisły

Badania wykonujemy codziennie w 4 naszych akredytowanych laboratoriach, tj. które posiadają najwyższy stopień kompetencji, w zakresie wykonywania wiarygodnych badań, potwierdzony certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji. Każdego dnia próbki wody z Wisły są badane przez 60 laborantów MPWiK, którzy korzystają z wysokiej klasy precyzyjnego sprzętu pomiarowego.  

*ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016 r. poz.1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a