Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
21.04.2021

Komunikat w związku z decyzją RZGW w Warszawie – odmawiającą zatwierdzenia taryfy za wodę i ścieki na niezmienionym poziomie przez następne trzy lata

Odnosząc się do informacji przekazanej opinii publicznej przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacę podczas konferencji z udziałem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie podjęcia przez RZGW decyzji w której Dyrektor RZGW w Warszawie odmówił zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast: Pruszków i Piastów na okres 3 lat. Spółka informuje, iż zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa od powyższej decyzji służy środek odwoławczy do Prezesa PGW Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia doręczenie w/w decyzji. Niniejszym potwierdzamy, że Spółka złoży takie odwołanie. Podkreślamy, że informacje przedstawione opinii publicznej nie znajdują odzwierciedlenia w dokumentach, a sposób prezentacji informacji może wprowadzać w błąd opinię publiczną, a przede wszystkim mieszkanki i mieszkańców Warszawy, dla których Spółka świadczy usługi.

W tym miejscu bardzo ważne jest, by przypomnieć:

  • w dniu 1 lutego 2021 r. MPWiK złożyło wniosek o utrzymanie ceny za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie 9,85 zł za 1 m3; jest to taki sam wniosek jaki został złożony do RZGW w Warszawie w 2018 r.;
  • - składając wniosek o taryfę w 2018 r. MPWiK wniosło o obniżenie taryfy za wodę i ścieki o 14,2 proc. z 11,47 zł na 9,85 zł za 1 m3 (3,89 zł za wodę i 5,96 zł za ścieki);
  • RZGW w Warszawie trzy lata temu zatwierdził taryfę zgodnie z wnioskiem Spółki i nie wnosiła żadnych zastrzeżeń;
  • wniosek który MPWiK złożyło obecnie i wobec którego RZGW Warszawie wydał decyzję odmowną jest więc tak samo skonstruowany co do przyjętych metodyk, w tym struktury, jak ten, który został pozytywnie rozpatrzony trzy lata temu!

Podkreślamy ponadto, w ślad za dotychczasowymi informacjami, że będąc służbą komunalną użyteczności publicznej i mając interes mieszkańców za dobro zasadnicze MPWiK podjęła wysiłek utrzymania taryf na niezmienionym poziomie przez kolejne trzy lata. W rzeczywistości więc, mając na uwadze rosnące koszty działalności, tj. stopę inflacji na poziomie 3,4 proc., w szczególności rosnących cen usług budowlanych, energii elektrycznej i paliw, a także materiałów niezbędnych do produkcji, oraz wzrastającej płacy minimalnej – Spółka złożyła realnie wniosek o niższą taryfę, biorąc pod uwagę w szczególności powyższe zmiany cen na rynku  i inflację.

Przypominamy jednocześnie, że MPWiK S.A prowadzi wielomiliardowe inwestycje ważne dla gminy i jej mieszkańców na podstawie przyjętego przez Radę Miasta St. Warszawy Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2028. W okresie do końca 2024 roku, Spółka zaplanowała ze środków własnych wydatki na inwestycje na poziomie  około 3 mld zł.  Spółka poczyniła ogromny wysiłek, by mimo kryzysu wynikającego z epidemii COVID-19 nadal, na niezmienionym poziomie i w zaplanowanym tempie rozbudowywać i modernizować sieć wodociągową i kanalizacyjną, a także dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców systematycznie zwiększać retencję sieci kanalizacyjnej, a biorąc pod uwagę niższą wartość pieniądza, zaproponowana taryfa jest de facto niższa.
Potwierdzamy zatem, że będziemy składać – zgodnie z prawem – odwołanie od decyzji RZGW do organu odwoławczego, czyli Prezesa PGW Wody Polskie.

Zestawienie przykładowych wskaźników wpływających na wzrost kosztów inwestycji.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a