Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
12.03.2024

Kolektorem jak autostradą lub metrem. Wodociągi Warszawskie uruchomiły transport ścieków nowymi "trasami szybkiego ruchu"

Pomyślnie zakończyły się testy automatyki oraz próby hydrauliczne dwóch wielkośrednicowych kolektorów wybudowanych przez Wodociągi Warszawskie. Spółka uruchomiła w marcu transport ścieków i wód opadowych nowymi kolektorami: Lindego Bis, który powstał wzdłuż ulic Conrada, Wólczyńskiej i Nocznickiego na Bielanach oraz Mokotowskim Bis wzdłuż ul. Gagarina na Mokotowie.

Deszcze nawalne, jako jeden ze skutków zmian klimatycznych, dotykają nas coraz częściej – na przemian z coraz dłuższymi okresami suszy. Podczas takich intensywnych opadów zadaniem nowo wybudowanych kolektorów tranzytowo-retencyjnych będzie czasowe magazynowanie nadmiaru wody, a następnie bezpieczne skierowanie do oczyszczalni ścieków Czajka.  Celem inwestycji wodociągowców jest ochrona miasta przed zalewaniem ulic podczas największych opadów, a także, jak w przypadku kolektora Wiślanego, ograniczenie przelewów burzowych do rzeki.

Bezwykopowo, przyjaźnie dla ruchu

Wodociągi Warszawskie, inwestując w infrastrukturę, jeśli tylko pozwalają na to warunki, dobierają metody ich realizacji tak, aby jak najmniej ingerować w tkankę miasta, zwłaszcza w zieleń, i tak, aby wpływ inwestycji na życie codzienne mieszkańców stolicy był minimalny. Dlatego przy tak dużych przedsięwzięciach, jak budowa wielkośrednicowych kolektorów ściekowych, spółka zastosowała bezwykopową technologię mikrotunelingu. Głowica z tarczą drążącą podobną do tarcz TBM wykorzystywanych do budowy metra, drążyła tunel pod rurociąg na głębokości do kilkunastu metrów pod poziomem terenu, poszczególne rury były układane jedna po drugiej i następnie pchały tarczę wiercącą dalej. Większość pracy została więc wykonana pod ziemią w sposób niewidoczny, co pozwoliło ograniczać liczbę wykopów otwartych jedynie do komór startowych i odbiorczych.

Mokotowski Bis razem z tramwajem

W przypadku kolektora Mokotowskiego Bis inwestycja była realizowana w ramach jednego wspólnego kontraktu z Tramwajami Warszawskimi, które w tym samym czasie budowały wzdłuż ul. Gagarina odnogę nowej trasy do Wilanowa. Technologia bezwykopowa pozwoliła utrzymać ruch kołowy ulicą Gagarina w obu kierunkach przez cały czas trwania budowy.

Nowo wybudowany Kolektor Mokotowski Bis ma długość ok. 1,2 km. Od strony ul. Belwederskiej został połączony z kolektorem Mokotowskim, a od strony ul. Czerniakowskiej z Nadbrzeżnym. Jego średnica wewnętrzna to 2,8 m. Będzie on mógł pomieścić ok. 6,9 tys. m³ ścieków i wód opadowych, odciążając kolektor Mokotowski. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w maju 2022 r. i kosztowała 118,5 mln zł netto.

Lindego Bis ochroni ulice Bielan i Bemowa przed zalewaniem

Metodę bezwykopową Wodociągi Warszawskie zastosowały także w przypadku budowy kolektora na Bielanach. Kolektor Lindego Bis o średnicy 2 m i długości prawie 4 km przebiega ulicami Conrada, Wólczyńską i Nocznickiego, a wyzwaniem technologicznym podczas realizacji inwestycji było przejście głowicy drążącej pod linią metra na wysokości stacji Młociny. Lindego Bis odciąży system kanalizacji odbierając ścieki ze znacznej części Bemowa i Bielan. Jego zadaniem jest także ograniczanie ryzyka występowania podtopień w trakcie deszczy nawalnych, poprzez zwiększenie możliwości przesyłu ścieków, a jego objętość retencyjna to ponad 12 tys. m³. Budowa Lindego Bis rozpoczęła się w październiku 2021 r. i kosztowała 135 mln zł  netto.

Niebawem Wiślany

Wodociągi Warszawskie kończą także prace nad włączeniem do systemu kanalizacyjnego największego z nowo wybudowanych kolektorów – ponad 9-kilometrowego kolektora Wiślanego, który powstał wzdłuż lewego brzegu Wisły pomiędzy ul. Karową a mostem Marii Skłodowskiej-Curie. Jego średnica wewnętrzna na zasadniczym odcinku to aż 3,2 m, a pojemność – ponad 50 tys. m³.

Wszystkie trzy nowe kolektory to elementy większego projektu mającego na celu zwiększenie potencjału retencyjnego stołecznej kanalizacji – trzy kolektory, wraz z działającym od 2020 r. zbiornikiem na terenie Zakładu Czajka, zwiększają pojemność systemu ściekowego o łącznie 140 tys. m³.

Budowy kolektorów Mokotowskiego Bis, Lindego Bis oraz Wiślanego są realizowane w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a