Komunikat strony

03.06.2019

Jak dbamy o sprawną pracę sieci wodociągowej w Warszawie?

Do końca 2020 r. Wodociągi Warszawskie uruchomią ponad 100 nowych punktów opomiarowania sieci wodociągowej, co pozwoli na jeszcze szybsze lokalizowanie miejsc wycieku wody, spowodowane m.in. awariami.

MPWiK Warszawa eksploatuje na terenie stolicy i okolicznych gmin ponad 4300 km przewodów wodociągowych - od przyłączy, których przeciętna średnicach waha się od 40 mm do 200 mm (w zależności od budynku), po gigantyczne magistrale, porównywane, z uwagi na swoje parametry (największa ma 1,4 m!), do wodnych autostrad. Aby zapewnić mieszkańcom ponad 2,5 milionowej aglomeracji stołecznej stały dostęp do wysokiej jakości wody, sieć jest systematycznie rozbudowywana, modernizowana oraz wymieniana.

„Młoda” sieć wodociągowa w Warszawie

W latach 2007-2017 na terenie całego miasta przybyło łącznie ponad 570 km nowych przewodów wodociągowych. Najwięcej wybudowano na Wawrze, Białołęce oraz Mokotowie i Ursynowie, to jest wszędzie tam, gdzie, w ostatnim czasie, intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Pośrednim efektem działań MPWiK jest także systematyczne „odmładzanie” sieci. Jak wynika z najnowszego badania benchmarkingowego, w którym wzięło udział blisko 50 krajów, głownie z Europy Zachodniej, stołeczny system wodociągowy należy do najmłodszych w tej części świata - średnia wieku rur w Warszawie wynosi ok. 30 lat, podczas gdy w krajach zachodnich to powyżej 50 lat.

Kontrola parametrów  w systemie on-line

Równie ważne, co inwestycje, są bieżące działania eksploatacyjne, w tym stała kontrola nad pracą układu. W tym celu Wodociągi Warszawskie od kilku lat korzystają z inteligentnego systemu monitorowania sieci wodociągowej on-line, który umożliwia nadzorowanie w czasie rzeczywistym najważniejszych jej parametrów, jak natężenie przepływu, prędkość czy ciśnienie panujące w sieci wodociągowej. Tak pozyskane dane są wykorzystywane, m.in. przez dyspozytorów, którzy, obserwując na swoich ekranach poszczególne wskaźniki, mogą stwierdzić, np. czy urządzenia pracują prawidłowo, bądź, czy wystąpiła awaria.

Rozbudowa systemu monitorowania sieci

Monitoring sieci wodociągowej to jedno z ważniejszych narzędzi stosowanych w przedsiębiorstwach wod-kan. W Warszawie dane o pracy układu pozyskujemy z ponad 90 punktów opomiarowania, z których każdy jest wyposażony w nowoczesny przepływomierz, urządzenie do pomiaru ciśnienie wody w przewodzie oraz nadajnik GSM. Aktualnie jesteśmy w trakcie rozbudowy tego systemu – do końca 2020 r. wybudujemy i uruchomimy kolejnych ponad 100 punktów. Inwestycja* jest realizowana w ramach unijnego Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”, a jej całkowity koszt to 12 542 554,56 zł. netto. W związku z realizowanymi pracami mogą wystąpić przerwy w dostawach wody, o czym będziemy informować za pośrednictwem strony www.mpwik.com.pl oraz profilu społecznościowego Facebook.com/wodadlawarszaw.

Poprawa niezawodności pracy sieci wodociągowej

Zwielokrotnieniu liczby punktów opomiarowania sieci, pozwoli nam szybciej niż dotychczas lokalizować miejsce wycieku wody spowodowane uszkodzeniem przewodu lub nielegalną wcinką. Ponadto będziemy mogli jeszcze skuteczniej przeciwdziałać występowaniu awarii - bardzo często usterki, które już są widoczne w systemie, pozostają niewykryte w terenie. Oznacza to mniejsze uciążliwości dla mieszkańców, jak również niższe koszty związane m.in. z odtworzeniem nawierzchni. Jedną z ważniejszych zalet narzędzia jest także możliwość non - stop obserwowania i analizowania zużycia wody, które zmienia się ze względu na porę dnia (nocą, gdy mieszkańcy śpią jest minimalne), dzień tygodnia, czy w związku z dniami wolnymi i świętami. Dyspozytorzy, którzy nieustannie czuwają, obserwując sytuację na monitorach swoich komputerów, w oparciu o spływające do nich dane z systemów monitoringu, decydują, czy należy włączyć kolejne zespoły pompowe, by nikomu w mieście nie zabrakło wody.

Matematyczny model hydrauliczny  sieci wodociągowej

Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu sieci wodociągowej aglomeracji warszawskiej pozwoli także zwiększyć efektywność działań MPWiK o charakterze prewencyjnym. Pozyskiwane dane, m.in. o natężeniu przepływu i ciśnieniu wody, wykorzystywane są nie tylko do bieżącej obsługi sieci, ale także wielokrotnie przetwarzane w ramach tzw. modelu matematycznego, czyli układu dystrybucji wody w wersji wirtualnej. Dzięki temu nasi inżynierowie, bez obaw, mogą przeprowadzać testy zachowania systemu w przypadku wystąpienia awarii, konieczności przekierowania wody lub włączenia nowych odcinków. Tak więc, im bardziej szczegółowymi danymi dysponujemy, tym skuteczniejsza jest nasza kontrola. Wszystko natomiast służy realizacji jednego celu – zapewnieniu mieszkankom i mieszkańcom Warszawy niezakłóconych dostaw smacznej i bezpiecznej warszawskiej kranówki, którą można pić prosto z kranu. 

* zadanie pn. „V.2.1 Uzupełnienie systemu monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej - budowa punktów pomiarowych”.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a