Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
27.03.2020

Inwestycje MPWiK na terenie Piastowa i Pruszkowa

Na terenie Piastowa i Pruszkowa wkrótce ruszy budowa ok. 7-kilometrowego kolektora C-Bis oraz ok. 11- kilometrowej magistrali wodociągowej.

Budowa kolektora C-Bis

Prace będą prowadzone etapami, z wdrożeniem nowej organizacji ruchu w rejonie inwestycji. Kolektor ściekowy C-Bis będzie stanowił odciążenie istniejącego kolektora C, który odprowadza ścieki z rejonu Pasma Pruszkowskiego. Głównym zadaniem nowego kolektora będzie zwiększenie pojemności istniejącej sieci kanalizacyjnej. Pozwoli to m.in. ograniczać występowanie lokalnych podtopień i zalewisk, powstających podczas ulewnych deszczy. Usprawnienie pracy systemu kanalizacyjnego umożliwi wzrost liczby przyłączy do sieci i tym samym rozwój zabudowy mieszkaniowej na tym terenie.

Inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach:

Etap I budowy kolektora C-Bis o długości ok. 2,7 km:

 • wzdłuż rzeki Utraty i ul. Poznańskiej (do ul. Mostowej)
 • wzdłuż ul. Poznańskiej do Ronda Solidarności
 • przejście syfonem pod dnem Utraty
 • przejście pod torami PKP
 • wzdłuż parku do ul. M. Zimińskiej - Sygietyńskiej.

Etap II budowy kolektora C-Bis o długości ok. 4,3 km: wzdłuż ulic: Mostowej, Długiej, A. Mickiewicza, Zdziarskiej, Korczaka, Dąbrowskiej, Bohaterów Wolności, Warszawskiej, Krakowskiej (do skrzyżowania z ul. Pomorską).

Budowa sieci wodociągowej na terenie Pasma Pruszkowskiego

Magistrala powstanie na odcinku od istniejącej magistrali w ul. Przejazdowej róg ul. Kredkowej w Pruszkowie do istniejącej magistrali w ul. Ogińskiego w Piastowie wraz z odcinkiem magistral przy Rondzie Solidarności i w ul. Poznańskiej w Pruszkowie oraz w ul. Bohaterów Wolności i ul. Ogińskiego w Piastowie. Rozbudowa sieci wodociągowej ma na celu odczuwalną poprawę zasilenia w wodę Pasma Pruszkowskiego: zapewnienie ciągłości dostaw wody i utrzymanie wymaganego ciśnienia w sieci. Realizacja tej inwestycji przyczyni się także do rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego w rejonie Pasma Pruszkowskiego, w szczególności Piastowa oraz Pruszkowa.

Inwestycja będzie prowadzona etapami:

Etap I budowy magistrali:

 • wzdłuż ul. Przejazdowej
 • wzdłuż ul. Żbikowskiej
 • wzdłuż ul. Poznańskiej
 • wzdłuż ul. Mostowej
 • wzdłuż ul. J. Długosza

Etap II budowy magistrali:

 • wzdłuż ul. Mostowej
 • wzdłuż ul. Długiej
 • wzdłuż ul. Warsztatowej
 • wzdłuż ul. Kasprowicza
 • wzdłuż ul. Gałczyńskiego
 • wzdłuż ul. Wyspiańskiego
 • wzdłuż ul. Bohaterów Wolności.

W czasie prowadzenia prac sporadycznie mogą występować utrudnienia związane z czasowym zajęciem części dróg. Nie planujemy zmian w organizacji ruchu.

Inwestycje są realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Materiały informacyjne:

Plakat w wersji PDF TUTAJ

Ulotka w wersji PDF TUTAJ

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a