Komunikat strony

Nie widzisz swojego pytania?

(max. rozmiar pliku: 3MB)
CAPTCHA Image

Zbliża się termin legalizacji wodomierza głównego, co mam robić?

Punkt 1

MPWiK wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt legalizację wodomierzy głównych będących
w eksploatacji Spółki.

Wodomierze główne zainstalowane na przyłączach wodociągowych są własnością MPWiK. Spółka posiada szczegółową ewidencję wodomierzy i na bieżąco kontroluje ważność cech legalizacji. W celu zapewnienia użytkowania jedynie wodomierzy z ważnymi cechami legalizacyjnymi, pracownicy MPWiK wymieniają wodomierze bez dodatkowych opłat zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wodomierza, kosztami wymiany obciążamy Klienta zgodnie z obowiązującym Cennikiem ryczałtowym

na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, MPWiK nie ma obowiązku instalowania wyłącznie nowych wodomierzy, czy też urządzeń  ze stanem początkowym 0,00 m3.

Punkt 2

W celu legalizacji wodomierza należy:

1. Samodzielnie zdemontować wodomierz i wraz ze zleceniem

osobiście dostarczyć do Oddziału Gospodarki Wodomierzowej przy ul. Niemcewicza 4/6 w Warszawie.

2.  Przed demontażem wodomierza należy skontaktować się z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na terenie której znajduje się licznik i ustalić sposób demontażu oraz naliczania opłat za dostawę wody na czas wykonania  legalizacji wodomierza.

Na koszt wykonania legalizacji wodomierza składają się:

► koszty naprawy wodomierza;

► koszty regulacji i legalizacji wodomierza;

► koszty opłaty za czynności Obwodowego Urzędu Miar według cennika Urzędu;

np. dla wodomierza  Ø 20 opłata wynosi łącznie 89,98 zł (netto), 110,68 zł (brutto):

► 60,34 zł (netto), 74,22 zł (brutto) - opłata za naprawę wodomierza;

► 26,14 zł (netto), 32,15 zł (brutto) - opłata za regulację i legalizację wodomierza;

►   3,50 zł (netto), 4,31 zł (brutto) – opłata za czynności Obwodowego Urzędu Miar.

Wszystkie koszty  związane z przeprowadzeniem legalizacji wodomierza pokrywa Klient zgodnie z Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej.

Więcej o WODOMIERZACH.

powrót do bazy pytań
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a