Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
10.07.2023

DOK przy pl. Starynkiewicza 5 otwarty od 10 lipca. Wodociągi Warszawskie zachęcają do kontaktu

Wśród wielu kanałów komunikacji z MPWiK w m. st. Warszawie S. A. istnieje możliwość skorzystania z kontaktu bezpośredniego. Do dyspozycji mieszkańców jest Dział Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4, a od poniedziałku, 10 lipca, ponownie zapraszamy Państwa do siedziby naszej Spółki przy placu Starynkiewicza 5.

Uśmiechnięta, młoda kobieta siedząca za biurkiem, trzyma w rękach długopis, na przeciwko niej siedzi mężczyzna wypełniający dokument

Do Działu Obsługi Klienta zlokalizowanego przy pl. Starynkiewicza 5 zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Z kolei w DOK przy ul.  Zaruskiego 4 wszelkie sprawy można załatwić w poniedziałki od godz. 7:00 do 17:00, a od wtorku do piątku do godz. 16:00. Kasy w obu lokalizacjach czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Tym samym warszawianki i warszawiacy mają ponownie do dyspozycji dwie lokalizacje, w których mogą skorzystać z bezpośredniej formy kontaktu ze Spółką.

Zachęcamy również do kontaktu:

 • telefonicznie: nr infolinii 22 445 50 00 (pon. 7:00-17:00, wt.-pt.  7:00-16:00);
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
 • poprzez pocztę elektroniczną –  adres e-mail: dok@mpwik.com.pl;
 • poprzez pocztę elektroniczną – adres e-mail: odczyty.wodomierzy@mpwik.com.pl – tylko odczyty wodomierzy;
 • poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta (e-BOK);
 • poprzez geoportal Bliżej Mieszkańca;
 • poprzez fax: 22 445 50 05.

Wnioski o wydanie informacji technicznej i warunków technicznych należy przekazywać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub w Dziale Obsługi Klienta przy pl. Starynkiewicza 5;
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu Bliżej Mieszkańca.

UWAGA! Wnioski elektroniczne są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem geoportalu Bliżej Mieszkańca. Wnioski wysłane poprzez pocztę elektroniczną będą anulowane.

UWAGA! W przypadku, gdy wniosek składany będzie przez geoportal Bliżej Mieszkańca należy liczyć się z koniecznością uzupełnienia wniosku o oryginalne Porozumienie w wersji papierowej, sporządzone zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej. Wypełniony i podpisany jednostronnie przez Wnioskodawcę dokument powinien być dostarczony w dwóch egzemplarzach do siedziby MPWiK.

Dokumentacje projektowe do uzgodnienia należy przekazywać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub w Dziale Obsługi Klienta przy pl. Starynkiewicza 5;
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu Bliżej Mieszkańca

Za pośrednictwem geoportalu Bliżej Mieszkańca możliwe jest złożenie jedynie wniosku o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych: jednorodzinnych, dwulokalowych lub w zabudowie bliźniaczej (w przypadku innych obiektów budowalnych dokumentację techniczną należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem).

Informacje techniczne, warunki techniczne i uwagi do projektów będą:

 • do odbioru osobistego w Dziale Obsługi Klienta;
 • wysyłane w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na wskazany adres korespondencyjny
 • lub zgodnie z informacją wskazaną we wniosku lub e-Wniosku (dostarczonym za pośrednictwem geoportalu Bliżej Mieszkańca).

Uzgodnione projekty będą:

 • do odbioru osobistego w Dziale Obsługi Klienta;
 • wysyłane w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera na wskazany adres korespondencyjny;
 • lub zgodnie z informacją wskazaną we wniosku lub e-Wniosku (dostarczonym za pośrednictwem geoportalu Bliżej Mieszkańca).

Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wraz z niezbędnymi dokumentami należy przekazywać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub w Dziale Obsługi Klienta przy pl. Starynkiewicza 5;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu Bliżej Mieszkańca.
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;

UWAGA! Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza przesyłane drogą elektroniczną przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem geoportalu Bliżej Mieszkańca.

Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych  wraz z niezbędnymi dokumentami można przekazywać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub w Dziale Obsługi Klienta przy pl. Starynkiewicza 5; 
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na adres: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pion Rozwoju, Dział Realizacji Inwestycji i Remontów, ul. Brukselska 21, 03-972 Warszawa.

O ewentualnych kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy Państwa do kontaktu.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a