Komunikat strony

27.09.2019

Czy Spółka może wywozić osady ściekowe poza granice województwa mazowieckiego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o odpadach), MPWiK może przekazywać komunalny osad ściekowy specjalistycznym firmom w celu ich odzysku poza teren województwa mazowieckiego. Przepisy prawa umożliwiają bowiem zagospodarowanie osadów ściekowych poza województwem wtedy gdy, w zawieranych przez dany podmiot (w naszym wypadku - MPWiK) umowach, nie dopuszcza się możliwości rozprowadzania komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzania ich do gleby.

Oświadcza się tym samym, że w umowach zawieranych przez Spółkę z wykonawcami, mamy takie zapisy. W naszych umowach określiliśmy sposób zagospodarowania osadów ściekowych zgodnie z Załącznikiem nr 1 ustawy o odpadach, czyli poprzez odzysk np. kompostowanie, fermentację z produkcją biogazu, produkcję pelletu.

Dokładne miejsca oraz sposób ich zagospodarowania określają decyzje administracyjne wydane przez urzędy marszałkowskie i starostwa, na podstawie których działają firmy odbierające osady ściekowe.

W tak przygotowanych umowach odpowiedzialność za zgodne z prawem zagospodarowanie osadów ściekowych od momentu ich odbioru z oczyszczalni MPWiK, leży po stronie tych wykonawców. Potwierdzają to niżej wymienione przepisy prawa:

 

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 pkt 28) ustawy o odpadach (Dz.U.2019 r. poz. 701)

art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach (Dz.U.2019 r. poz. 701)

art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz.U.2019 r. poz. 701)

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a