Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
24.01.2020

Budowa kolektora Zachodniego – MPWiK rozpoczyna prace w ul. Korotyńskiego

Od 27 stycznia 2020 r. etapami będzie wdrażana nowa organizacja ruchu w rejonie ul. Korotyńskiego na Ochocie. Zmiany są związane z budową kanału, którego zadaniem będzie m.in. czasowe magazynowanie nadmiaru wód opadowych. Pozwoli to ograniczać powstawanie lokalnych zalewisk i podtopień w trakcie intensywnych opadów.

Prace przy budowie kolektora Zachodniego, który będzie miał łączną długość niemal 870 metrów i średnicę 1,2 metrów, rozpoczęły się w 2019 r. Dotychczas wykonano ok. 350 metrów kanału na odcinku od ul. Bohaterów Września (na skrzyżowaniu z ul. Dickensa) do ul. Korotyńskiego.  

Prace w ul. Korotyńskiego – zmiana organizacji ruchu

Pod koniec stycznia 2020 r. rozpocznie się układanie kanału wzdłuż ul. Korotyńskiego do ul. Grójeckiej. Prace te będą realizowane na prawym pasie jezdni oraz w obszarze miejsc parkingowych w poniższych terminach:

  • etap I – od Parku Szczęśliwickiego do ul. Urbanistów – 20.01.-20.02.2020 r.;
  • etap II – od ul. Urbanistów do ul. Geodetów – 15.02.-27.03.2020 r;
  • etap III – od ul. Geodetów do ul. Grójeckiej – 21.03.-16.04.2020 r.

 

W czasie budowy, na całym odcinku zostanie zachowany jeden kierunek ruchu od ul. Grójeckiej do ul. Urbanistów. Lewy pas jezdni w kierunku ul. Grójeckiej będzie przejezdny podczas realizacji prac w ramach etapu I. Podczas trwania prac w ramach etapu II i III ruch w kierunku ul. Grójeckiej i skręt w prawo z ul. Korotyńskiego w ul. Grójecką zostaną wyłączone. Wystąpi także konieczność czasowego zajęcia zatok parkingowych oraz części sąsiadujących trawników.

Aby możliwie ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców, po zakończeniu każdego z etapów będzie  tymczasowo odtwarzana nawierzchnia jezdni oraz częściowo przywrócony ruch samochodowy.

Jezdnia na ul. Korotyńskiego zostanie docelowo odtworzona po zakończeniu wszystkich etapów, w oparciu o wydane warunki odtworzenia nawierzchni.

Kolektor Zachodni – bezpieczny odbiór ścieków i wód opadowych z Ochoty i Śródmieścia

Umowa na budowę kolektora Zachodniego jest realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” nr POIS.02.03.00-00-0048/17, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Budowa kolektora Zachodniego to jedno z przedsięwzięć realizowanych przez MPWiK celem ograniczania skutków zmian klimatycznych. Wybudowanie i uruchomienie kanału umożliwi m.in. magazynowanie nadmiaru wód opadowych spływających do kanalizacji miejskiej w trakcie intensywnych deszczy.  

Przepraszamy za utrudnienia związane z prowadzonymi pracami oraz prosimy o wyrozumiałość. O kolejnych zmianach będziemy informować.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a