Komunikat strony

powrót do listy zajęć
 

Warszawska kranówka rures* (*rules) w Pawilonie Edukacyjnym Kamień - semestr letni 2024

Zajęcia stacjonarne, połączone z warsztatami na terenie „Kamienia” pod nazwą „Warszawska kranówka rures* (*rules)”, będą poświęcone tematowi wody w kontekście szanowania jej zasobów. W ich trakcie będą poruszone zagadnienia dotyczące składu i właściwości wody oraz zostaną wyjaśnione procesy towarzyszące uzdatnianiu warszawskiej kranówki. Zajęcia przybliżą również definicję śladu wodnego i pokażą, w jaki sposób można racjonalnie gospodarować wodą w naszych domach.

Cena zajęć:
bezpłatne

Maksymalna ilość osób w grupie:
35

Zapisz grupę

Dane wnioskodawcy

Dane opiekuna grupy

Data i godzina zajęć

Jeśli chcesz zapisać więcej osób, wpisz tutaj maksymalną dozwoloną liczbę, oraz poinformuj nas o prawdziwej liczbie w polu "Uwagi".

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako osoby dokonującej zgłoszenia uczestnictwa na zajęcia realizowane w ramach Programu Edukacji Ekologicznej.

Klauzula informacyjna:

  Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

  Dlaczego Twoje dane są przetwarzane?

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku  ze zgłoszeniem udziału grupy w Programie Edukacji Ekologicznej pn. „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”, którego organizatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

  Kto administruje  Twoimi danymi?

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
   i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5 (dalej: MPWiK).
  • Na pytania dotyczące przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw odpowie Inspektor Ochrony Danych w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Kontakt: email: iodo@mpwik.com.pl lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych w MPWiK, pl. Starynkiewicza 5, 00-015 Warszawa.

  W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

  Twoje dane osobowe, jako osoby zgłaszającej udział grupy w Programie, przetwarzane będą w celu:

  • przeprowadzenia zajęć  w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”, w tym  umożliwienia dokonania zgłoszenie udziału grupy w Programie przy pomocy formularza rejestracyjnego na podstawie zgody wyrażonej w poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci dokonania zgłoszenia i akceptacji Regulaminu edukacyjnych zajęć, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń mających związek z rejestracją na zajęcia i udziałem w nich – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Skąd mamy Twoje dane?

  Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie przez wypełnienie  formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl

  Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

  Twoje dane osobowe, przetwarzane w celu przeprowadzenia zajęć  w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”, będą przechowywane przez okres 4 tygodni od momentu zakończenia zajęć edukacyjnych lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze oraz przez okres ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  Kto może mieć dostęp do Twoich  danych?

  Działania MPWiK są wspierane przez podmioty zewnętrzne. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

  • dostawcy systemów IT i CCTV, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,
  • podmioty prowadzące działalność konsultingową, doradczą, pocztową lub kurierską,
  • podmioty uprawnione do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja).

  Jakie  masz prawa w związku z przetwarzaniem  Twoich danych?

  • Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, w niektórych przypadkach prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia 606 950 000), gdy uznasz, że MPWiK przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zgłoszenie udziału grupy w Programie.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a