Komunikat strony

powrót do listy zajęć
 

To nie ściema - klimat się zmienia - online sem. letni 2022

Edukacyjne zajęcia online prowadzone w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. "Z Wisły do Wisły - podróże z Kropelkiem" na platformie Teams są przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.  Zajęcia poświęcone są problematyce związanej ze zmianami klimatu, przyczynami i skutkami obserwowanymi w otaczającym nas środowisku. 

Zajęcia odbywają się w środy o godz. 10.00 i 12.00 - Dokładne godziny zajęć do ustalenia z prowadzącym.

Czas trwania zajęć: 45 min.  

W celu zgłoszenia klasy na zajęcia edukacyjne prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Jednorazowo można zgłosić tylko jedną klasę, w celu zgłoszenia kolejnej klasy należy ponownie wypełnić formularz. 

Jeżeli w formularzu dostępne są daty, natomiast nie są dostępne godziny oznacza to, że termin został zarezerwowany przez innego użytkownika. Proszę wybrać inną datę. 

Konieczność dostosowania godziny proszę wpisać w Uwagach. 

Cena zajęć:
bezpłatne

Maksymalna ilość osób w grupie:
35

Zapisz grupę

Dane wnioskodawcy

Dane opiekuna grupy

Data i godzina zajęć

Jeśli chcesz zapisać więcej osób, wpisz tutaj maksymalną dozwoloną liczbę, oraz poinformuj nas o prawdziwej liczbie w polu "Uwagi".

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych jako osoby dokonującej zgłoszenia uczestnictwa na zajęcia realizowane w ramach Programu Edukacji Ekologicznej.

Klauzula informacyjna:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (dalej: MPWiK) informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa;
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@mpwik.com.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają Administratora w działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT;
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres uznany za konieczny do obsługi zgłoszenia;
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania zapisu na zajęcia realizowane
  w ramach Programu Edukacji Ekologicznej;
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a