Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu ,,Innowacyjność w wodociągach i kanalizacji"

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:

  • perspektywy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w świetle nowych przepisów prawnych;
  • odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych;
  • innowacyjne rozwiązania w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej;
  • efektywność energetyczna w wodociągach i kanalizacji;
  • bezpieczeństwo w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków na terenie obszarów miejskich oraz ryzyka w tych procesach;
  • współpraca z jednostkami naukowymi oraz własna działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw wodociągowych;
  • innowacyjne rozwiązania w projektowaniu, eksploatacji i wykonawstwie systemów dystrybucji wody i systemów kanalizacyjnych.

Program konferencji TUTAJ

Zgłoszenie do udziału w Konferencji prosimy przesłać na adres mailowy sekretariatu Konferencji: marketing@mpwik.com.pl, poprzez stronę www.mpwik.com.pl lub na numer fax: 22 445 60 15 do dnia 28 lutego 2018 r. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o dokonanie wpłaty za udział w Konferencji na podstawie wypełnionego formularza na numer konta 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303. Faktura VAT zostanie wysłana do Państwa po otrzymaniu płatności. Koszt udziału wynosi 880 zł brutto. Organizatorzy zapewniają: udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch, wieczorny bankiet.

Referaty związane z problematyką konferencji, zakwalifikowane przez Komitet Naukowy zostaną wygłoszone i opublikowane w dwóch czasopismach branżowych: Instal oraz Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Zgłoszenie tytułu referatu wraz ze streszczeniem w j. polskim (0,5 strony) oraz nazwiskami i adresami e-mailowymi autorów prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres msudol@is.pw.edu.pl w terminie do 8.01.2017 r. Termin nadsyłania pełnych treści referatów w formie elektronicznej: 31.01.2018 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronach: www.mpwik.com.pl, www.is.pw.edu.pl oraz www.informacjainstal.com.pl

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a