Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Taryfa za wodę i ścieki dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

Działając na podstawie art. 24f ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028; dalej: "u.z.z.w.") niniejszym ogłaszamy nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków.

Taryfa ta weszła w życie z dniem 2 czerwca 2021 r., na podstawie art. 24f ust. 2 u.z.z.w. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli organ regulacyjny nie wyda decyzji w sprawie taryfy w terminie 45 dni od doręczenia mu wniosku o zatwierdzenie taryfy, taryfa wchodzi w życie w terminie 120 dni od momentu doręczenia organowi jej projektu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie.

MPWiK złożył kompletny wniosek o zatwierdzenie taryfy dnia 1 lutego 2021 r. Termin 45 dni na wydanie decyzji, o którym mowa w art. 24c ust. 1,2 i 3 u.z.z.w. upłynął więc z dniem 18 marca 2021 r. Organ regulacyjny nie wydał decyzji w tym terminie. Wobec powyższego, zgodnie z art. 24f ust. 2 u.z.z.w., taryfa weszła w życie po upływie 120 dni od doręczenia jej projektu organowi wraz z wnioskiem o zatwierdzenie.

 • Łączna cena za wodę i ścieki na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków wynosi 9,85 zł brutto, w tym:
  • Cena za 1 m3 wody wynosi 3,89 zł brutto
  • Cena za 1 m3 ścieków wynosi 5,96 zł brutto
 • Cena za 1 m3 wody pobranej ze zdrojów ulicznych wynosi 3,48 zł brutto
 • Cena za 1 m3 wody zużytej na cele przeciwpożarowe wynosi 3,48 zł brutto
 • Stawka opłaty abonamentowej* zł/mies./odbiorca wynosi 6,90 zł brutto

*zgodnie z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy złożonym przez Spółkę stawka opłaty abonamentowej dotyczy odbiorców korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym (dotyczy odbiorców usług, z którymi zostały lub zostaną zawarty umowy zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

 

Ceny określone w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązują od dnia 2 czerwca 2021 r. na okres 3 lat

Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny brutto
1 2 3 4 5
Grupa 1 – gospodarstwa domowe PKD 36.00.Z  cena wody (zł/m3) 3,60 3,89
stawka opłaty abonamentowej zł/mies./odbiorca 6,39 6,90
Grupa 2 –pozostali odbiorcy PKD36.00.Z  cena wody (zł/m3) 3,60 3,89
stawka opłaty abonamentowej 6,39 6,90
Grupa 3 –woda zużyta na cele przeciwpożarowe PKD 36.00.Z  cena wody(zł/m3) 3,22 3,48
Grupa 4 –woda pobrana ze zdrojów ulicznych PKD 36.00.Z  cena wody(zł/m3) 3,22 3,48

Ceny określone w Taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązują od dnia 2 czerwca 2021 r. na okres 3 lat

Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny brutto
1 2 3 4 5

Grupa 1 - gospodarstwa domowe

PKD

cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 5,52 5,96
Grupa 2 - pozostali odbiorcy 37.00.Z cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 5,52 5,96

Ceny łącznie określone w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązują od dnia 2 czerwca 2021 r. na okres 3 lat

Grupa odbiorców Klasyfikacja Rodzaje cen Ceny netto Ceny brutto
1 2 3 4 5
Grupa 1 – gospodarstwa domowe PKD 36.00.Z 37.00.Z łączna cena wody i usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 9,12 9,85
  PKD 36.00.Z  stawka opłaty abonamentowej zł/mies./odbiorca 6,39 6,90
Grupa 2 - pozostali odbiorcy PKD 36.00.Z 37.00.Z łączna cena wody i usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3) 9,12 9,85
  PKD 36.00.Z  stawka opłaty abonamentowej zł/mies./odbiorca 6,39 6,90
>Grupa 3 –woda zużyta na cele przeciwpożarowe PKD 36.00.Z  cena wody (zł/m3) 3,22 3,48
Grupa 4 – woda pobrana ze zdrojów ulicznych PKD 36.00.Z  cena wody(zł/m3) 3,22 3,48

Inwestujemy i zmieniamy się dla Państwa

MPWiK, którego właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, zainwestował w ostatnich latach w rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji warszawskiej, ponad 6,5 mld złotych. Efektem przeprowadzonych inwestycji jest m.in.:

 • wysoka jakość wody dostarczanej mieszkańcom, uzdatnianej w nowoczesnych zakładach wodociągowych,
 • troska o środowisko poprzez odbiór i oczyszczanie wszystkich ścieków komunalnych z terenu miasta,
 • wybudowanie blisko 1000 km nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zapewniamy, że wszelkie działania z naszym udziałem, zarówno wielkie inwestycje jak i codzienna służba dla Państwa to nasza misja. Tym bardziej cieszymy się, że codziennie świadczymy Państwu usługi najwyższej jakości.

Zapraszamy do kontaktu:

 • Dział Obsługi Klienta, pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa;
 • dok@mpwik.com.pl;
 • telefon: 22 445 50 00;
 • faks: 22 445 50 05;
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta (eBOK).

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a