Komunikat strony

08.05.2017

Oświadczenie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ws. zakupu urządzenia do koszenia i zbierania roślinności ze Zbiornika Czerniakowskiego

Przedstawiamy niniejszą informację dotyczącą zakupu urządzenia do koszenia i zbierania roślinności ze Zbiornika Czerniakowskiego wraz z możliwością odmulania i usuwania systemów korzeniowych: 

Woda zgromadzona w Zbiorniku Czerniakowskim stanowi strategiczną rezerwę, zapewniającą zabezpieczenie niezakłóconej przez okres czterdziestu ośmiu godzin dostawy wody, wcześniej ujętej oraz wstępnie uzdatnionej, będąc jednym z krytycznych elementów układu technologicznego Zakładu Centralnego, dostarczającego wodę dla ponad 70% naszych odbiorców. Obecnie jest w nim magazynowana, wstępnie uzdatniona woda infiltracyjna, a nie - jak do roku 2010 -  woda powierzchniowa.

Oznacza to konieczność usuwania nadmiernie rozrastającej się roślinności. Podyktowane jest to potrzebą zapobiegania wszelkim niekorzystnym zjawiskom, związanym ze zmianami warunków wodnych w zbiornikach podlegających procesowi eutrofizacji, czyli stopniowego zarastania. Rozwijająca się roślinność obumierając powoduje, że materia organiczna w niej zgromadzona jest częściowo włączana w obieg biochemiczny, a częściowo odkładana na dnie. Efektem tego jest stopniowe wypłycanie zbiornika, a nieodłożony, przejęty wtórnie nadmiar materii i zawarte w nim substancje biogenne powodują „użyźnianie" wód akwenu, co w konsekwencji prowadzi do intensywnego rozwoju fitoplanktonu, czyli tzw. „zakwitów" glonów. Zmiany te powodują obniżenie jakości retencjonowanej, wstępnie uzdatnionej wody, w tym wzrost jej mętności, barwy i pogorszenia zapachu, a w okresach zakwitów skutkują niedoborem tlenu.

Efektem odkładania się na dnie zbiornika obumarłych szczątków roślinności jest wzrost jego zamulenia, co prowadzi do kumulowania się zanieczyszczeń. Wspomniany wcześniej proces wypłycania, w połączeniu z nagromadzeniem osadów dennych powoduje, że woda w okresie letnim szybciej się nagrzewa w całej swojej objętości, co w konsekwencji dodatkowo pogarsza jej warunki tlenowe. Wszystkie te zjawiska niekorzystnie oddziałują na jakość wody, co jest szczególnie niepożądane z punktu widzenia pełnionej obecnie przez Zbiornik Czerniakowski funkcji, polegającej na retencjonowaniu zapasu wody tłoczonej do SUW Filtry, w celu jej dalszego uzdatniania. Natężeniu tych zjawisk sprzyjają obserwowane w ostatnich latach zmiany klimatyczne, manifestujące się wzrostem temperatury w okresie letnim, co wzmaga i przyspiesza proces wegetacji roślinności wodnej.

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Zbiornika Czerniakowskiego Spółka zleciła usługę koszenia i zbierania roślinności ze Zbiornika Czerniakowskiego zewnętrznej firmie. Koszty realizacji tej usługi przez podmiot zewnętrzny oraz analiza korzyści zasadności zakupu własnego urządzenia były podstawą do podjęcia decyzji o ogłoszeniu przetargu. Warto wskazać, że planuje się zwrot kosztu nabycia urządzenia (zgodnie z oszacowaniem) w stosunku do kosztu rocznego usługi zewnętrznej po trzech latach. Ważny zauważenia jest w tym kontekście także fakt, iż czynności związane z koszeniem i zbieraniem roślinności ze Zbiornika Czerniakowskiego wraz z możliwością odmulania i usuwania systemów korzeniowych stanowią obowiązki MPWiK w m.st. Warszawie S.A na wiele lat i nie są ograniczone w czasie. Z tej przyczyny posiadanie własnego, wysokiej klasy sprzętu należy uznać za uzasadnione.

Zważywszy wszystkie przytoczone wyżej przesłanki, zarówno natury technologicznej, jak i ekonomicznej oraz uwzględniając aspekty bezpieczeństwa i ciągłości działania Zbiornika Czerniakowskiego, podjęto decyzję o  nabyciu wyżej opisanych urządzeń. W związku z tym, w dniu 13 marca 2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa fabrycznie nowego statku śródlądowego, łodzi kosząco - zbierającej wraz z przenośnikiem taśmowym", w którym zgodnie z prawem ma prawo wziąć udział, każdy potencjalnie zainteresowany po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

W świetle powyższego, decyzja o nabyciu łodzi specjalistycznej oparta została o racjonalne przesłanki, jest wyrazem dbałości zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy, jak i przejawem troski o interes Spółki, bowiem wybieramy metodę optymalną w ujęciu funkcjonalnym i finansowym.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a