Komunikat strony

20.01.2021

Ogłoszenie w sprawie Przedsięwzięcia NCBiR  92/20/PU/P88 - Oczyszczalnia przyszłości

Obecnie trwa nabór do Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Oczyszczalnia Przyszłości. Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich podmiotów, które mają pomysł, wymagany potencjał i wolę opracowania rozwiązań z zakresu technologii oczyszczania ścieków, których nie można rozwiązać z wykorzystaniem istniejących na rynku środków, bez przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Rozwój innowacji w szczególności nakierowany jest na:

  • zagospodarowanie oczyszczonych ścieków (odnowa i odzysk wody)
  • ograniczenie utraty pierwiastków biogennych oraz zanieczyszczenia nimi środowiska wodnego (odzysk biogenów)
  • usuniecie ze ścieków mikrozanieczyszczeń
  • efektywne zagospodarowanie powstałych osadów ściekowych

Przedsięwzięcie skupia się na nowym spojrzeniu na strumień ścieków komunalnych jako na zasoby wody, energii i surowców wtórnych, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych wymogów zakładów oczyszczania ścieków, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego oraz optymalizacja kosztów eksploatacji oczyszczalni. Innowacje wypracowane w ramach przedsięwzięcia umożliwią usuwanie mikrozanieczyszczeń obecnych w ściekach oczyszczonych kierowanych do rzek, a także efektywne zagospodarowanie osadów pościekowych. Odzyskane pierwiastki biogenne ograniczą w efekcie obciążenia cieków wodnych tymi substancjami. Innowacją będzie zapewnienie obiegu zamkniętego biogenów w naturze, co umożliwi ograniczenie produkcji nawozów sztucznych i budowę ekologicznego rolnictwa przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, jak również zapewnienie obiegu zamkniętego wody w przemyśle i w infrastrukturze komunalnej miasta.

W Przedsięwzięciu wymagane jest żeby technologia Oczyszczalni Przyszłości była innowacyjna w skali kraju, Europy lub świata w kontekście posiadanych nowych cech oraz  funkcjonalności względem produktów, technologii czy usług konkurencyjnych.

Wszystkie informacje można uzyskać na stronie NCBiR [1],[2].

MPWIK S.A. zachęca potencjalnych Wykonawców do opracowania projektu innowacyjnych technologii dla oczyszczalni ścieków Dębe zlokalizowanej w Wieliszewie pod Warszawą, która spełnia wymagania uczestniczenia w Przedsięwzięciu w roli Demonstratora. Oczyszczalnia ta pracuje od grudnia 1989 roku, znajduje się na terenie aglomeracji o wielkości 39 223 RLM i jest obsługiwana przez sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej doprowadzającej ścieki z gmin: Wieliszew, Serock i Nieporęt, o łącznej długości ok. 181 km. Średnia dobowa ilość ścieków oczyszczonych kształtuje się na poziomie 5500 m3/d, ilość oczyszczonych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku wyniosła 2012866 m3 (dane za rok 2020). W przypadku pytań odnośnie oczyszczalni prosimy o kontakt na adres mailowy: bnt@mpwik.com.pl

Łączny budżet Przedsięwzięcia, które będzie realizowane w dwóch etapach, wynosi 27 MLN zł. Do udziału w etapie I będą dopuszczone cztery konkurencyjne rozwiązania (z maksymalnym wynagrodzeniem 2 MLN zł). W etapie II będą realizowane prace tylko nad jednym rozwianiem, które wykazało największy potencjał w etapie I (maksymalne wynagrodzenie 19 MLN PLN zł). Przedsięwzięcie jest dofinasowane w 100%.

Wnioski o dopuszczenie do postępowania należy składać w terminie do godz. 12:00 22 lutego 2021 r. w siedzibie NCBiR.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Przedsięwzięciu i zaprojektowania Oczyszczalni Przyszłości!

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a