Strona główna
Dla klienta
Umowy
Kiedy zawieramy Umowę

Kiedy zawieramy UmowęUmowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

wybudowania nowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;

zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dotyczącej nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (w/w umowy powinny zawierać zgodę Właściciela nieruchomości na podpisanie umowy z MPWiK w m. st. Warszawie S.A. przez użytkowników);

śmierci dotychczasowego Odbiorcy Usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;

zainstalowania wodomierzy odliczających w poszczególnych lokalach w budynku wielolokalowym (szczegółowe inforamcje w zakładce - umowy indywidualne (odlicznikowe).
dokument PDF KONSUMENT - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, innej niż umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (w przypadku umowy zawieranej W LOKALU, na 2 usługi jednocześnie: WODĘ I ŚCIEKI) dokument PDF, 248 KB pobierz
dokument PDF KONSUMENT - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków, innej niż umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (w przypadku umowy zawieranej W LOKALU: na samą WODĘ lub RYCZAŁTOWYCH: sama WODA, same ŚCIEKI lub 2 usługi jednocześnie, tj. WODA I ŚCIEKI) dokument PDF, 296 KB pobierz
dokument PDF KONSUMENT - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, innej niż umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (w przypadku umowy zawieranej W LOKALU: ODLICZNIKOWEJ lub PROCENTOWEJ) dokument PDF, 247 KB pobierz
dokument PDF KONSUMENT - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawieranej POZA LOKALEM przedsiębiorstwa lub na odległość (w przypadku umowy na 2 usługi jednocześnie: WODĘ I ŚCIEKI) dokument PDF, 261 KB pobierz
dokument PDF KONSUMENT - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków, zawieranej POZA LOKALEM przedsiębiorstwa lub na odległość (w przypadku umowy: na samą WODĘ lub RYCZAŁTOWYCH: sama WODA, same ŚCIEKI lub 2 usługi jednocześnie, tj. WODA I ŚCIEKI) dokument PDF, 309 KB pobierz
dokument PDF KONSUMENT - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawieranej POZA LOKALEM przedsiębiorstwa lub na odległość (w przypadku zawierania umów ODLICZNIKOWYCH lub PROCENTOWYCH) dokument PDF, 259 KB pobierz
dokument PDF PRZEDSIĘBIORCA - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - przdsiębiorca i inny podmiot niebędący konsumentem dokument PDF, 233 KB pobierz