Dla klienta
 
Strona główna
Dla klienta
Cenniki i Taryfy
Cennik ryczałtowy na usług...

Cennik ryczałtowy na usługi odpłatne, świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej - obowiązujący od 1 lipca 2015 roku


I. Usługi związane z pracami dotyczącymi wodomierzy - naprawa i legalizacja 
Lp.
 Wodomierze
Jednostka
 miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
 1.
 Ø 15
szt.
83,36
102,53
 2.
 Ø 20
szt.
85,88
105,63
 3.
 Ø 25
szt.
83,44
102,63
 4.
 Ø 32
szt.
139,51
171,60
 5.
 Ø 40
szt.
140,50
172,82
 6.
 Ø 50
szt.
 457,96
563,29
 7.
 Ø 80
szt.
533,20
655,84
 8.
 Ø 100
szt.
625,34
769,17
 9.
 Ø 150
szt.
625,65
769,55
 10.
 Ø 50/20
szt.
1 352,13
1 663,12
 11.
 Ø 80/20
szt.
1 342,01
1 650,67
 12.
 Ø 100/20
szt.
1 159,50
1 426,19
 13.
Ø 150/40
szt.
1 058,41
1 301,84

Uwagi:
1.   Do ww. pozycji cennika należy doliczyć koszty zużytych materiałów według cen bieżących, wynikających z dokumentu zapotrzebowania materiałowego, faktury, powiększone o 5,0% narzut stanowiący koszt zakupu materiałów.

2.   Ceny podane są dla wodomierzy, które w celu wykonania usługi należy dostarczyć do Oddziału Gospodarki Wodomierzowej, ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa.

3.   Do ww. pozycji cennika należy doliczyć opłaty na rzecz Obwodowego Urzędu Miar (wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 808).

4.   W odniesieniu do ww. usług może znaleźć zastosowanie obniżona stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i wówczas cena brutto będzie niższa niż wyszczególniona w powyższej tabeli.


II. Usługi związane z pracami dotyczącymi wodomierzy - regulacja i legalizacja
Lp.
Wodomierze
Jednostka
 miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
1.
Ø 15
szt.
27,47
33,79
2.
Ø 20
szt.
25,88
31,83
3.
Ø 25
szt.
23,45
28,84
4.
Ø 32
szt.
45,82
56,36
5.
Ø 40
szt.
46,81
57,58
6.
Ø 50
szt.
223,73
275,19
7.
Ø 80
szt.
260,35
320,23
8.
Ø 100
szt.
313,86
386,05
9.
Ø 150
szt.
275,54
338,91
10.
Ø 50/20
szt.
973,26
1 197,11
11.
Ø 80/20
szt.
574,40
706,51
12.
Ø100/20
szt.
626,94
771,14
13.
Ø 150/40
szt.
469,14
577,04

Uwagi:
1.   Ceny podane są dla wodomierzy, które w celu wykonania usługi należy dostarczyć do Oddziału Gospodarki Wodomierzowej, ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa, ul. Niemcewicza 4/6.

2.   Do ww. pozycji cennika należy doliczyć opłaty na rzecz Obwodowego Urzędu Miar (wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy aministracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 808).

3.   W odniesieniu do ww. usług może znaleźć zastosowanie obniżona stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i wówczas cena brutto będzie niższa niż wyszczególniona w powyższej tabeli.


III. Usługi związane z pracami dotyczącymi wodomierzy - prace pomocnicze przy ekspertyzie

Lp.
Wodomierze
Jednostka
miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
1.
 Ø 15
szt.
 65,19
 80,18
 2.
 Ø 20
szt.
 50,40
 61,99
 3.
 Ø 25
szt.
42,18
 51,88
 4.
 Ø 32
szt.
65,19
 80,18
 5.
 Ø 40
szt.
67,85
 83,46
 6.
 Ø 50
szt.
 139,21
 171,23
 7.
 Ø 80
szt.
 153,93
 189,33
 8.
 Ø 100
szt.
 192,20
 236,41
9.
Ø 150
szt.
186,54
229,44
 10.
 Ø 50/20
 szt.
510,68 
628,14 
 11.
 Ø 80/20
szt.
352,76
 433,89
 12.
 Ø 100/20
szt.
347,39
 427,29
 13.
Ø 150/40
szt.
189,59
 233,20

Uwagi:
1.   Ceny podane są dla wodomierzy, które w celu wykonania usługi należy dostarczyć do Oddziału Gospodarki Wodomierzowej, ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa.

2.   Do ww. pozycji cennika należy doliczyć koszt wykonania ekspertyzy przez Obwodowy Urząd Miar.

3.   W odniesieniu do ww. usług może znaleźć zastosowanie obniżona stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i wówczas cena brutto będzie niższa niż wyszczególniona w powyższej tabeli.


IV. Pobór wody z hydrantu do celów budowy

Czynności związane z opracowaniem warunków technicznych
Lp.
Wyszczególnienie
Jednostka miary
Cena netto (PLN)
Cena brutto (PLN)
1.
Wskazanie hydrantu w terenie
szt.
194,03
238,66
 2.
Wydanie warunków technicznych na sprzedaż wody z hydrantu p.poż
szt.
58,79
72,31

Uwagi:
1.   Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy z wyłączeniem dzielnych Ursus.

2.   Istnieje możliwość wykonania (na życzenie Zleceniodawcy) kserokopii dokumentacji za odpłatnością wg cennika stanowiącego załącznik do obowiązującej w danym czasie Uchwały Zarządu MPWiK S.A. w sprawie opłat za wydawanie oferentom dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówień przez Spółkę (aktualnie nr 160/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.).Użytkowanie stojaka z wodomierzem - cena za 1 dzień
Lp.
Typ stojaka
Jednostka miary
Cena netto
(w PLN)
Cena brutto
(w PLN)
1.
 Stojak z wodomierzem Ø 25
szt.
4,87
5,99
 2.
 Stojak z wodomierzem Ø 40
szt. 
 5,24
6,45

Uwagi:
1.   Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy, miast: Pruszków, Piastów, gmin: Michałowice, Brwinów.

2.   Warunkiem koniecznym użytkowania stojaka jest wpłacenie kaucji.


Kaucja za stojak z wodomierzem pod hydrant (przystawka hydrantowa)
Lp.
Typ stojaka
Jednostka miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
1.
 Stojak z wodomierzem Ø 25
szt.
1 777,96
1 777,96
 2.
 Stojak z wodomierzem Ø 40
szt.
1 913,15 
1 913,15

Uwagi:
1.   Kaucja pobierana jest od odbiorcy przed wykonaniem usługi i podlega zwrotowi po jej wykonaniu (z ewentualnym potrąceniem kosztów likwidacji uszkodzeń lub kosztu stojaka w przypadku jego zaginięcia).


V. Usługi związane z pracami dotyczącymi wodomierzy -
sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza, odpłatne w przypadku
nieuzasadnionej reklamacji
Lp.
Wodomierze
Jednostka miary
Cena netto
(w PLN)
Cena brutto
(PLN)
1.
Ø 20
szt.
266,01
327,19
2.
Ø 25
szt.
257,79
317,08
3.
Ø 40
szt.
313,03
385,03
4.
Ø 50
szt.
523,28
643,63
5.
Ø 80
szt.
538,00
661,74
6.
Ø 100
szt.
576,27
708,81
7.
Ø 150
szt.
817,03
1 004,95
8.
Ø 50/20
szt.
894,75
1 100,54
9.
Ø 80/20
szt.
 736,83
906,30
10.
Ø 100/20
szt.
 731,46
899,70
11.
Ø 150/40
szt.
 820,08
1 008,70

Uwagi:
1.   Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy, miast: Pruszków, Piastów, gmin: Michałowice, Brwinów.

2.   Do ww. pozycji cennika należy doliczyć koszt wykonania ekspertyzy przez Obwodowy Urząd Miar.

3.   W odniesieniu do ww. usług może znaleźć zastosowanie obniżona stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i wówczas cena brutto będzie niższa niż wyszczególniona w powyższej tabeli.

 
VI. Usługi związane z pracami dotyczącymi wodomierzy - wymiana wodomierzy
Lp.
Wodomierze
Jednostka
miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
 1.
 Ø 20
szt.
215,61
265,20
 2.
 Ø 25
szt.
215,61
265,20
 3.
 Ø 40
szt.
245,18
301,57
 4.
 Ø 50
szt.
384,07
472,41
 5.
 Ø 80
szt.
384,07
472,41
 6.
 Ø 100
szt.
384,07
472,41
 7.
 Ø 150
szt.
630,49
775,50
8.
 Ø 200
szt.
630,49
775,50
9.
Ø 50/20
szt. 
384,07
472,41
10.
Ø 80/20
szt. 
384,07
472,41
11.
 Ø 100/20
szt. 
384,07
472,41
12.
 Ø 150/40
szt. 
630,49
775,50

Uwagi:
1.   Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy, miast: Pruszków, Piastów, gmin: Michałowice, Brwinów.

2.   Do ww. pozycji cennika należy doliczyć koszty zużytych materiałów według cen bieżących, wynikających z dokumentu zapotrzebowania materiałowego, faktury, powiększone o 5,0% narzut stanowiący koszt zakupu materiałów.

3.   W odniesieniu do ww. usług może znaleźć zastosowanie obniżona stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i wówczas cena brutto będzie niższa niż wyszczególniona w powyższej tabeli.


VII. Usługi związane z pracami dotyczącymi wodomierzy -
oplombowanie zaworów przy wodomierzu
Lp.
Wyszczególnienie
Jednostka
miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
1.
W budynku dla wodomierzy Ø 20-40 mm
szt.
116,56
143,37
2.

W studni dla wodomierzy Ø 20-40 mm

szt.
135,37
166,51
3.
W budynku dla wodomierzy Ø 50 - 200 mm
szt.
155,09
190,76
4.
W studni dla wodomierzy Ø 50 - 200 mm
szt.
184,66
227,13
 

Uwagi:
1.   Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy, miast: Pruszków, Piastów, gmin: Michałowice, Brwinów.

2.   W odniesieniu do ww. usług może znaleźć zastosowanie obniżona stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i wówczas cena brutto będzie niższa niż wyszczególniona w powyższej tabeli.
 

VIII. Usługi związane z pracami na sieci wodociągowej - 
zamykanie i otwieranie zasuw domowych i liniowych
Lp.
Wyszczególnienie
Jednostka
miary
Cena netto (PLN)
Cena brutto (PLN)
1.
Zamknięcie zasuwy domowej na przyłączu wodociągowym
szt.
293,67
 361,21
2.
Otwarcie zasuwy domowej na przyłączu wodociągowym
szt.
166,55
 204,86
3.
Zamknięcie każdej następnej zasuwy domowej na przyłączu wodociągowym
szt.
149,79
184,24 
4.
Otwarcie każdej następnej zasuwy domowej na przyłączu wodociągowym 
szt.
22,67
 27,88
5.
Zamknięcie zasuwy liniowej na rozbiorczym przewodzie wodociągowym
szt.
510,13
 627,46
6.
Otwarcie zasuwy liniowej na rozbiorczym przewodzie wodociągowym 
szt.
231,83
285,15 
7.
Zamknięcie każdej następnej zasuwy liniowej na rozbiorczym przewodzie wodociągowym
szt.
366,25
 450,49
8.
Otwarcie każdej następnej zasuwy liniowej na rozbiorczym przewodzie wodociągowym
szt.
87,95
 108,18
9.
Zamknięcie zasuwy liniowej na magistrali wodociągowej
 szt.
 1 185,68
 1 458,39
10.
Otwarcie zasuwy liniowej na magistrali wodociągowej
szt.
621,85
 764,88
11.
Zamknięcie każdej następnej zasuwy liniowej na magistrali wodociągowej
szt.
989,20
 1 216,72
12.
Otwarcie każdej następnej zasuwy liniowej na magistrali wodociągowej
szt.
425,37
 523,21

Uwagi:
1.   Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy z wyłączeniem dzielnych Ursus.

2.   W odniesieniu do ww. usług może znaleźć zastosowanie obniżona stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i wówczas cena brutto będzie niższa niż wyszczególniona w powyższej tabeli.
 
 
IX. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej
Lp.
Wyszczególnienie
Jednostka
miary
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
1.
Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego Ø 25-80 mm
szt.
5 750,27
7 072,83
2.
Usunięcie awarii przewodu wodociągowego powyżej
Ø 80 mm
szt.
 10 792,88
13 275,24
3.
Usunięcie awarii magistrali wodociągowej powyżej Ø 300 mm
szt.
12 186,82
14 989,79
4.
Wymiana uszkodzonego hydrantu p.poż
szt.
3 693,75
4 543,31
5.
Usunięcie awarii uzbrojenia (zasuwa)
szt.
5 750,27
7 072,83

Uwagi:
1.   Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy z wyłączeniem dzielnych Ursus.

2.   Do ww. pozycji cennika należy doliczyć koszty zużytych materiałów według cen bieżących, wynikających z dokumentu zapotrzebowania materiałowego, faktury, powiększone o 5,0% narzut stanowiący koszt zakupu materiałów, ewentualnie opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikające z aktualnie obowiązujących stawek i czasu zajęcia terenu, koszty odtworzenia nawierzchni, pomiaru zagęszczenia gruntu, według kosztów rzeczywistych wynikających z faktur zewnętrznych wykonawców tych usług.

3.   W odniesieniu do ww. usług może znaleźć zastosowanie obniżona stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i wówczas cena brutto będzie niższa niż wyszczególniona w powyższej tabeli.


X. Poszukiwanie awarii (wykopy kontrolne)
Lp.
Wyszczególnienie
Jednostka miary
Cena netto (PLN)
Cena brutto (PLN)
1.
Wykop o wymiarach 2 x 1 x 2 m w podłożu miękkim, tj. trawniku
szt.
1 140,89
 1 403,29
2.
Każdy następny wykop o wymiarach 2 x 1 x 2 m w podłożu miękkim, tj. trawniku
szt.
912,71
 1 122,63

Uwagi:
1.   Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy z wyłączeniem dzielnych Ursus.

2.   Do ww. pozycji cennika należy doliczyć opłaty za zajęcie pasa drogowego wynikające z aktualnie obowiązujących stawek i czasu zajęcia terenu, koszty odtworzenia nawierzchni, pomiaru zagęszczenia gruntu, według kosztów rzeczywistych wynikających z faktur zewnętrznych wykonawców tych usług.