Dla klienta
 
Strona główna
Dla klienta
Cenniki i Taryfy
Cennik opłat za uzgadnianie...

Cennik opłat za uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej


 

Sieci wodociągowe
Długości:
Przewody wodociągowe
Magistrale wodociągowe
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
do 100m
50,00
61,50
75,00
92,25
101 - 200m
100,00
123,00
150,00
184,50
201 - 500m
200,00
246,00
300,00
369,00
501 - 1000m
300,00
369,00
450,00
553,50
powyżej 1000m
300,00
+ 20,00 za każde kolejne 100 m
369,00
+ 24,60 za każde kolejne 100 m
450,00
+ 30,00 za każde kolejne 100 m
553,50
+ 36,90 za każde kolejne 100 m
Aktualizacja uzgodnienia dokumentacji
(po upływie terminu ważności):   
  50% wartości uzgodnienia
Każde nietypowe rozwiązanie kolizji,
rozwiązania projektowe komór - dodatkowo płatne  
 10,00
12,30 
Współczynnik zwiększający koszt
uzgodnienia
za ponowne rozpatrywanie
poprawek i uzupełnień w dokumentacji
technicznej wprowadzonych przez zleceniodawcę
na wniosek Spółki
  1,2


Sieci kanalizacyjne
Długości:
Kanały do Ø 1,0 m (włącznie)
Kolektory powyżej Ø 1,0 m
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
do 100m
50,00
61,50
75,00
92,25
101 - 200m
100,00
123,00
150,00
184,50
201 - 500m
200,00
246,00
300,00
369,00
501 - 1000m
300,00
369,00
450,00
553,50
powyżej 1000m
300,00
+ 20,00 za każde kolejne 100 m
369,00
+ 24,60 za każde kolejne 100 m
450,00
+ 30,00 za każde kolejne 100 m
553,50
+ 36,90 za każde kolejne 100 m
Pompownie kanalizacyjne
Wydajność [dm3/s]
Cena netto
(PLN)
Cena brutto
(PLN)
do 20
200,00
246,00
21 - 50
300,00
369,00
51 - 300
500,00
615,00
powyżej 300
600,00
738,00
Aktualizacja uzgodnienia dokumentacji
(po upływie terminu ważności 3 lata):   
  50% wartości uzgodnienia
Współczynnik zwiększający koszt
uzgodnienia
za ponowne rozpatrywanie
poprawek i uzupełnień dokumentacji
technicznej wprowadzonych przez zleceniodawcę
na wniosek Spółki
  1,2Przyłącza wodociągowe / kanalizacyjne
Uzgodnienie / aktualizacja
Cena netto (PLN)
Cena brutto (PLN)

Uzgodnienie dokumentacji przyłączy wod-kan do budynków jednorodzinnych:

jedno przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

60,00
73,80 

Uzgodnienie dokumentacji przyłączy wod-kan do budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej:

jedno wspólne przyłącze wodociągowe
lub kanalizacyjne

70,00
86,10 

Uzgodnienie dokumentacji przyłączy wod-kan do osiedla domów jednorodzinnych (powtarzalnych) lub domów w zabudowie szeregowej :

jedno przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne
do pierwszego budynku lub segmentu

60,00
+ 20,00 za każde
kolejne przyłącze
73,80
+ 24,60 za każde
kolejne przyłącze 

Uzgodnienie dokumentacji przyłączy wod-kan do domów wielorodzinnych i innych obiektów(np. handlowych, usługowych, przemysłowych):

jedno przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne

80,00
+ 30,00 za każde
kolejne przyłącze
 98,40
+36,90 za każde
kolejne przyłącze

Główny ciąg wodociągowy lub kanalizacyjny

60,00
+ 20,00 za każde
przyłącze
włączone do ciągu
głównego
73,80
+ 24,60 za każde
przyłącze
włączone do ciągu
głównego 
Uzgodnienie przebudowy przewodu wodociągowego wraz z przyłączami:

każde przebudowywane przyłącze

20,00
24,60 

Uzgodnienie dokumentacji wymiany wodomierza

50,00
61,50 

Aktualizacja uzgodnienia dokumentacji
(po upływie terminu ważności):

50,00
61,50 

Współczynnik zwiększający koszt uzgodnienia
za ponowne rozpatrywanie poprawek i uzupełnień dokumentacji technicznej wprowadzonych
przez zleceniodawcę na wniosek Spółki

1,2