Dla klienta
 
Strona główna
Dla klienta
Cenniki i Taryfy
Cennik opłat za opracowanie...

Cennik opłat za opracowanie wstępnych informacji technicznych, warunków technicznych oraz danych technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

Warunki techniczne
Cena netto (PLN)
Cena brutto (PLN)
wodociągowe
20,00
21,60
kanalizacyjne                                                                                                                          
20,00
21,60
wodociągowe dla zabudowy punktowej jednorodzinnej i wielorodzinnej
30,00
32,40
kanalizacyjne dla zabudowy punktowej jednorodzinnej i wielorodzinnej
30,00
32,40
wodociągowe dla zabudowy zespołowej jednorodzinnej i wielorodzinnej
40,00
43,20
kanalizacyjne dla zabudowy zespołowej jednorodzinnej i wielorodzinnej
40,00
43,20
opiniowanie projektowanych układów drogowych i innych inwestycji liniowych: 
- do 100 m
20,00
21,60
- do 300 m
30,00
32,40
- do 1000 m
50,00
54,00
- powyżej 1000 m
80,00
86,40
- odwodnienie wykopów;
- jednoczesność budowy sieci z przyłączami wodociągowo - kanalizacyjnymi;
- płukanie sieci cieplnej;
- pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego (HP);
- montaż drugiego wodomierza głównego, zmiana lokalizacji wodomierza głównego, rozdział i rozbudowa instalacji wewnętrznej;
- zmiana warunków technicznych
20,00
21,60
Informacje techniczne
   
- wstępna informacja techniczna;
- zaopiniowanie usytuowania tras przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych;
- inne
20,00
21,60

 

Dane techniczne do projektowania
Cena netto (PLN)
Cena brutto (PLN) 
dla  zabudowy punktowej  jednorodzinnej i wielorodzinnej                                                                                                          
20,00
21,60
dla zabudowy  mieszkalnej zespołowej
jednorodzinnej, wielorodzinnej 
 40,00
43,20

dla inwestycji liniowych:                                                                                                                                            
      
- do 200 m                                                                                   
30,00
32,40
- 201-500 m
60,00
64,80
- 501-1000 m
110,00
118,80
- 1001-2000 m
250,00
270,00
- 2001-3000 m
400,00
432,00
- 3001-5000 m
650,00
702,00
- powyżej 5000 m                                                                    
800,00
864,00
aktualizacja, uzupełnienie danych
20,00
21,60